• 15 juni Nederland in teken van De Dag van de Schoonmaker

  • OSB stuurt brief aan informateur Schippers

  • Peter Rietbroek wordt voorzitter AWOG

  • RAS-premie verlaagd

  • OSB Regiobijeenkomsten ‘Het schoonmaakbedrijf van de toekomst: over innovatie en samenwerking’

  • ’s-Hertogenbosch, 30 maart 2017 - Donderdag 15 juni staat opnieuw in het teken van de schoonmakers in Nederland. Aandacht, waardering en respect zijn wederom de drie pijlers van deze landelijke Dag van de Schoonmaker. “We zijn er trots op dat 60 schoonmaakbedrijven en -diensten op 15 juni vorig jaar al 50.000 schoonmakers in het zonnetje hebben gezet. Met een cadeautje, bos bloemen of een gezamenlijk kopje koffie met taart. We ...

  • OSB heeft een brief aan informateur Schippers, VVD, CDA, Groen Links en D66 gestuurd. In deze brief wordt gevraagd om ruimte te geven aan ondernemers om te kunnen ondernemen en werkgelegenheid te creëren. Een sterk Nederland is gebaat bij sterke ondernemers. De schoonmaak-en glazenwassersbranche wil samen met het nieuwe kabinet werken aan een beter en sterker Nederland. In de brief worden voorstellen gedaan op het gebied van ondernemerschap en werkgeverschap. Brief ...

  • ’s-Hertogenbosch, 27 maart 2017. Het bestuur van segment-AWOG presenteert vandaag  Peter Rietbroek als voorzitter van het glazenwasserssegment. Deze functie was al enige tijd vacant. Rietbroek is tijdens de AWOG ledenvergadering gepresenteerd. Peter Rietbroek is een ervaren glazenwasondernemer en is binnen OSB al lange tijd actief als bestuurder, zowel voor de glazenwassers als in het Algemeen Bestuur. Piet Adema, voorzitter OSB: “Ik ben verheugd dat Peter Rietbroek de rol als voorzitter van de ...

  • De RAS-premie wordt in de periode van 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 tijdelijk met 0,1% verlaagd, van 0,75% naar 0,65%. Om de betreffende partijen voldoende tijd te geven om deze wijziging te implementeren, zal de invoeringsdatum van deze verlaging plaatsvinden op 17 juli 2017. Hiermee wordt aangesloten bij het begin van periode 8 ( bij 4 wekenverloning). Om het gewenste effect te bereiken zal de RAS-premie daarom tussen 17 ...

  • Op 6, 13 en 20 april organiseert OSB drie regiobijeenkomsten voor leden. Hier staat het thema innovatie en samenwerking centraal. De wereld verandert snel. Ook binnen de schoonmaak- en glazenwassersbranche is het een thema dat breed leeft; techniek, werkmethoden, sociale verhoudingen en positionering. Achter veel innovaties en veranderingen zitten samenwerkingen tussen organisaties. Deze samenwerkingsvormen zijn vaak de drijvende kracht. In onze branche zien we goede en mooie innovatie voorbeelden: - Hoe versterken we elkaar en helpen we elkaar ...