• Vertrouwen in de toekomst: gevolgen regeerakkoord voor onze branche

  • OSB themabijeenkomst ‘Lobbyen in de gemeente. Hoe doe je dat?’

  • OSB wijst op gevaar van inbesteden door activeren quotumwet

  • Op dinsdag 10 oktober hebben VVD, CDA, D66 en de CU hun plannen voor de komende kabinetsperiode bekend gemaakt. Wij hebben partijen meegegeven om ondernemers meer ruimte te geven voor sociaal en inclusief werkgeverschap. Dit zien wij terug in de plannen. Er wordt geïnvesteerd in het versterken van de arbeidsmarkt. Ondernemers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche willen samen met het nieuwe kabinet werken aan een gezonde economie en een goed functionerende ...

  • Lobbyen in je eigen gemeente. Hoe doe je dat? OSB organiseert speciaal voor de leden een themabijeenkomst over dit onderwerp. Als schoonmaakbedrijf kun je een gemeente vaak helpen met het halen van sociale doelstellingen. Maar hoe je dat? Hoe laat je dat zien? Hoe kun je lokale politiek beïnvloeden? Welke momenten zijn belangrijk? Tijdens deze themabijeenkomst krijgt u praktische tips en werkt u aan een plan hoe u met uw ...

  • Het kabinet heeft begin september besloten om over te gaan tot het activeren van het quotum arbeidsbeperkten voor overheidswerkgevers. Staatssecretaris Klijnsma heeft hierover de Tweede Kamer geïnformeerd. De quotumheffing wordt pas over het jaar 2019 opgelegd. De werkgevers in het bedrijfsleven liggen op koers en hebben in 2016 de afgesproken doelstelling wel gehaald en hebben dus nog niet te maken met de quotumheffing. Goed nieuws voor alle werkgevers in het ...