• Wijziging in het opnemen van vakantieuren

  • OSB ziet kansen in uitstel quotumheffing overheidswerkgevers

  • ‘Mensgericht organiseren’ centraal bij Ledenbijeenkomst AWOG – 26 maart 2018

  • Extra Cursus Privacy & Werk op 9 maart

  • Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

  • Een werknemer wil begin 2018 vakantie opnemen maar heeft nog niet voldoende vakantieuren opgebouwd, hoe daar mee om te gaan? Een werknemer kan aan het begin van het kalenderjaar al vakantieuren opnemen die nog opgebouwd moeten worden. Met andere woorden de vakantieuren hoeven bij het opnemen nog niet opgebouwd te zijn. Uiteraard kan de werknemer niet onbeperkt vakantieuren opnemen; de werknemer kan niet meer vakantieuren opnemen dan dat hij per jaar ...

  • Op vrijdag 16 februari heeft de Ministerraad besloten om de quotumheffing voor overheidswerkgevers uit te stellen. De dreiging van inbesteden van schoonmaak door overheidswerkgevers wordt hierdoor minder. Overheidswerkgevers hebben in 2016 hun aandeel in de banenafspraak voor dat jaar niet gehaald. Er moesten eind van dat jaar 20.500 extra banen zijn gecreëerd door overheids-en marktwerkgevers samen. De werkgevers in de markt hebben hun aandeel gehaald, de overheidswerkgevers niet. Hierdoor is door ...

  • Uw organisatie bestaat uit mensen. Die maken of breken de organisatie. Door mensgericht te organiseren is het mogelijk om blijvende successen te boeken. Betere prestaties voor de organisatie en gelukkige mensen; een win-win situatie dus voor de werkgever en zijn werknemers! Maar hoe doet u dat als ondernemer? Hoe zorgt u ervoor dat u de kracht van uw glazenwassers losmaakt? Hoe zorgt u dat uw medewerkers betrokken zijn? Kom naar de ...

  • Wegens het succes in december en januari organiseren we de cursus Privacy & Werk nog een keer op vrijdag 9 maart van 11.00uur tot 16.00uur bij OSB in Den Bosch. Tijdens de cursus besteden we aandacht aan de huidige regels. Ook wordt aangegeven wat er verandert, waar je straks onder de AVG rekening mee moet houden en wat je kunt doen om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Reacties deelnemers Tom ...

  • De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Klik hier voor het hele bericht van de Rijksoverheid.