• OSB is 25 en 26 mei gesloten

  • Nieuwsbrief AWVN - inclusief werkgeven

  • Inspectie SZW presenteert jaarverslag 2016

  • Verbeter de positie van je organisatie door goede communicatie - 8 juni 2017

  • Contractswisseling en eindejaarsuitkering

  • OSB is op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 26 mei gesloten. Op maandag 29 mei zijn we vanaf 8:30 uur weer geopend.

  • Kandidaten vinden Hoe creëer ik mogelijkheden voor kandidaten? Er zijn verschillende manieren om mensen met een beperking naar werk te helpen. De afbeelding hiernaast geeft de verschillende mogelijkheden weer. Wilt u meer weten? In de brochure ‘mensen met een beperking aan de slag helpen’ staan tips voor het maken van afspraken met leveranciers. Ook vindt u er verschillende vormen van arbeidsrelaties beschreven.  Deze link bevat een checklist om uw werving inclusief te maken. Vragen? Meer ...

  • Inspectie SZW heeft op 17 mei 2016 het jaarverslag over 2016 gepresenteerd. In het verslag wordt aandacht besteed aan de schoonmaakbranche: de controles bij schoonmaakbedrijven in de fastfoodbranche komen aan bod. Bij deze controles zijn verschillende overtredingen en vormen van fraude vastgesteld. OSB publiceerde hier al eerder berichten over. Om te onderzoeken wat alle partijen kunnen doen om het aantal frauderende schoonmaakbedrijven terug te dringen, blijft OSB met Inspectie SZW in gesprek. OSB juicht toe dat de Inspectie deze controles uitvoert. Het zuivert de branche. Het is ...

  • Weten hoe je de positie van je organisatie verbetert door optimale in- en externe communicatie? En hoe je effectief gebruik maakt van social media? Kom dan op 8 juni naar onze gratis cursus PR & Communicatie speciaal voor OSB leden! Klik hier voor meer informatie en aanmelden

  • Op basis van de cao (2017 -2018) art. 15 lid 7 dient de werkgever bij contractswisseling de eindejaarsuitkering aan de werknemer uit te betalen, als de werknemer aan de voorwaarde voldoet dat hij op het moment van uitbetaling ten minste 6 maanden onafgebroken in dienst is van een werkgever. Is de werknemer via contractswisseling bij de werkgever in dienst gekomen dan telt de tijd bij de vorige werkgever voor deze ...