• Antwoorden Tweede Kamer op vragen flexkrachten

  • Wijziging in het opnemen van vakantieuren

  • OSB ziet kansen in uitstel quotumheffing overheidswerkgevers

  • ‘Mensgericht organiseren’ centraal bij Ledenbijeenkomst AWOG – 26 maart 2018

  • De Tweede Kamer heeft antwoord gegeven op de vragen die Bart van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken heeft gesteld over de inhuur van flexkrachten als schoonmaker door het Ministerie van SZW. Van Kent wilde van de Minister weten waarom er – tegen de afspraken in – schoonmakers worden ingehuurd via (flexibele) uitzendconstructies. Daarnaast hebben de partijen aan de Minister een brief gevraagd met uitleg over deze aanbesteding. Hier vind ...

  • Een werknemer wil begin 2018 vakantie opnemen maar heeft nog niet voldoende vakantieuren opgebouwd, hoe daar mee om te gaan? Een werknemer kan aan het begin van het kalenderjaar al vakantieuren opnemen die nog opgebouwd moeten worden. Met andere woorden de vakantieuren hoeven bij het opnemen nog niet opgebouwd te zijn. Uiteraard kan de werknemer niet onbeperkt vakantieuren opnemen; de werknemer kan niet meer vakantieuren opnemen dan dat hij per jaar ...

  • Op vrijdag 16 februari heeft de Ministerraad besloten om de quotumheffing voor overheidswerkgevers uit te stellen. De dreiging van inbesteden van schoonmaak door overheidswerkgevers wordt hierdoor minder. Overheidswerkgevers hebben in 2016 hun aandeel in de banenafspraak voor dat jaar niet gehaald. Er moesten eind van dat jaar 20.500 extra banen zijn gecreëerd door overheids-en marktwerkgevers samen. De werkgevers in de markt hebben hun aandeel gehaald, de overheidswerkgevers niet. Hierdoor is door ...

  • Uw organisatie bestaat uit mensen. Die maken of breken de organisatie. Door mensgericht te organiseren is het mogelijk om blijvende successen te boeken. Betere prestaties voor de organisatie en gelukkige mensen; een win-win situatie dus voor de werkgever en zijn werknemers! Maar hoe doet u dat als ondernemer? Hoe zorgt u ervoor dat u de kracht van uw glazenwassers losmaakt? Hoe zorgt u dat uw medewerkers betrokken zijn? Kom naar de ...