• Onderzoek werknemers uit doelgroep verlengd: deadline 24 augustus

  • Uw pensioenadministratie: klaar voor 2016?

  • Maak voortaan gebruik van de beroepencodes 2015

  • OSB in artikel Financieele Dagblad, nu.nl en op BNR Nieuwsradio en radio 1

  • OSB zoekt ‘ambassadeurs’ in de werkbedrijven

  • U heeft van ons een mail ontvangen met een oproep om mee te doen aan Fase 2 van het onderzoek i.h.k.v. de wet ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’. De deadline stond op 20 juli 2015. Vanwege de zomerperiode willen we bedrijven langer de kans geven om de vragenlijst in te vullen. De deadline is daarom verschoven naar 24 augustus 2015 Indien u Fase 1 nog niet bent gestart zouden wij u vriendelijk willen verzoeken dit ...

  • Als werkgever moet u maandelijks een opgave van loon en premies doen voor uw werknemers bij het pensioenfonds voor de schoonmaakbranche). Vanaf 1 januari 2016 verandert de wijze waarop de premies worden geïnd. Het nieuwe systeem heet PRINS (Premie Inning Systematiek). APG int de pensioen- en RAS premies namens het pensioenfonds schoonmaak. Begin 2015, in april, sprak OSB met program manager externe relaties bij APG Milo Nasole over het nieuwe ...

  • Sinds dit jaar is de nieuwe cao voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van kracht. De cao heeft een nieuwe indeling van beroepen. Deze vindt u in bijlage II van de cao. De beroepen hebben ook een nieuwe beroepencode. Wat betekent dit voor u? Voortaan kunt u voor het aanleveren van de loon- en premiegegevens gebruikmaken van de nieuwe beroepen en de bijbehorende codes. De huidige beroepenindeling uit de cao 2012-2013 en de ...

  • OSB staat op donderdag 23 juli met een artikel in het Financieele Dagblad. OSB directeur Rob Bongenaar geeft hierin zijn visie op in- en uitbesteden. Hij licht in het artikel de bezwaren toe op het inbesteden van schoonmaak door het Rijk (RSO). Lees het artikel hieronder. Ook reageert OSB-voorzitter Piet Adema op dit onderwerp op BNR Nieuwsradio. Dit is 10 minuten na elk heel uur in de ochtend terug te luisteren op BNR. Op radio 1 was hij vanochtend ...

  • In Nederland zijn er 35 arbeidsmarktregio’s. In deze regio’s werken UWV en gemeenten samen om werkzoekenden aan het werk te helpen. Omdat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt, wordt in de regio’s intensief de samenwerking opgezocht met werkgevers. Per regio gaan al deze partijen samenwerken in werkbedrijven. Sommige werkbedrijven zijn al opgericht, anderen zijn nog bezig met de vormgeving. Wellicht bent u als schoonmaakwerkgever zelf betrokken bij het werkbedrijf in uw ...