• Update uw gegevens voor correcte Pensioenaangifte

  • OSB onderzoekt: fase 2 aantal werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt

  • Wegens succes herhaald! Cursus RI&E glas- gevelreiniging: maken van een object RI & E

  • Verhoging BTW van de baan

  • BTW update

  • Vanaf januari 2016 veranderen de processen voor uw pensioenaangifte, ook wel Opgave Loon en Premie (OLP) genoemd. Uitvoerder APG start met een nieuwe systematiek voor het aanleveren van premies en gegevens. Daarvoor is het belangrijk dat we de juiste gegevens hebben van de mensen en/of instanties die de premies en gegevens leveren. U kunt vanaf 1 januari alleen nog aangifte doen van loon en premie, als BPF de juiste gegevens van ...

  • U heeft van ons een mail ontvangen met een oproep om mee te doen aan Fase 2 van het onderzoek i.h.k.v. de wet ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’. Indien u Fase 1 nog niet bent gestart zouden wij u vriendelijk willen verzoeken dit zo snel mogelijk te doen. Meer informatie over fase 1. Bent u Fase 1 al wel gestart? Dan heeft u inmiddels misschien al uitslag ontvangen van het UWV en bent ...

  • De cursus RIE glas & gevel is dit voorjaar gegeven door KMO in samenwerking met OSB en de RAS. De training is speciaal ontwikkeld voor glazenwasbedrijven. U leert tijdens de training wat er aan de RI&E Schoonmaak is veranderd en welke (nieuwe) mogelijkheden het programma heeft. Wegens vele aanmeldingen was het niet mogelijk om iedereen die zich had aangemeld de cursus te laten volgen. De cursus wordt daarom opnieuw aangeboden speciaal voor ...

  • De afgelopen week zijn OSB en een groot aantal brancheorganisaties in opstand gekomen tegen de verhoging van de BTW. Dat heeft geleid tot een goed resultaat: de verhoging van de BTW is voorlopig van de baan. De verhoging van de BTW was onderdeel van de herziening van het belastingstelsel. Ook de schoonmaak bij mensen thuis-, in algemene ruimtes van appartementencomplexen (VVE’s)  en in woonzorginstellingen zou hierdoor worden geraakt. De lobby tegen de ...

  • Gisteren heeft het Kabinet met de kamer gediscussieerd over het belastingstelsel. Één van de onderdelen daarvan is het afschaffen van het lage BTW-tarief van 6% (behalve voor primaire levensbehoeften). Ook de schoonmaak bij mensen thuis-, in algemene ruimtes van appartementencomplexen (VVE’s)  en in woonzorginstellingen wordt hierdoor geraakt. Ook VNO NCW en MKB Nederland zijn samen met een groot aantal brancheorganisaties in opstand gekomen tegen de verhoging van de BTW. Ook OSB ...