• Nieuwe OSB leden

  • Modelovereenkomst Wet DBA

  • Inspectie SZW controleert werken met gevaarlijke stoffen

  • Verscherpte privacywetgeving, het BSN en contractswisseling

  • Hieronder een overzicht van onze nieuwe leden sinds juni 2016: Clair Bon Bedrijfsdiensten V.O.F. in Den Haag Magistraal Bedrijfsdiensten in Ermelo DC Schoonmaakdiensten BV in Boxtel   Dries Bezbiz (DC Schoonmaakdiensten BV in Boxtel) ‘Wij hebben gekozen voor het OSB Keurmerk. De reden is voornamelijk naar onze opdrachtgevers het vertrouwen te geven dat onze organisatie betrouwbaar is en de kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Het OSB Keurmerk geeft ons een groot voordeel onze diensten ...

  • Inleiding Onderstaande treft u informatie aan hoe om te gaan met de overeenkomst "werkgeversgezag", in het kader van de Wet DBA, waaruit moet blijken dat er tussen het schoonmaakbedrijf en de zzp-er geen arbeidsrelatie bestaat. Inmiddels hebben we een modelovereenkomst. Deze is echter nog niet goedgekeurd door de belastingdienst. Maar kan wel al gebruikt worden. Voor de wet DBA geldt momenteel een overgangsperiode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017, waarin ...

  • Eind augustus start de Inspectie SZW met het inspecteren van een groot aantal bedrijven die moeten voldoen aan de REACH- en aan de arbo-verplichtingen om gezond en veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Daarbij besteden de inspecteurs extra aandacht aan het veiligheidsinformatieblad (VIB). Ook bedrijven in de gevelreiniging en auto- en vrachtwagenreiniging zullen worden bezocht. Bij de inspecties bekijken de inspecteurs vooral of een bedrijf voldoende maatregelen neemt om blootstelling ...

  • Op basis van de CAO moet het verliezend schoonmaakbedrijf aan het verkrijgend schoonmaakbedrijf salarisstroken geven van de werknemers die volgens de CAO voor een arbeidsovereenkomst bij het verkrijgend schoonmaakbedrijf in aanmerking komen. Op de salarisstrook staan de gegevens die het verkrijgend bedrijf nodig heeft om een adequate arbeidsovereenkomst te maken. Op de salarisstrook staat ook het BSN. Op basis van strengere regelgeving van de Wet op de Privacy mag het ...