• De Wet Bescherming Persoonsgegevens

  • OSB-voorzitter Piet Adema over CBS-onderzoek 'Schoonmaakbranche poort naar arbeidsmarkt'

  • Nieuw SNA Handboek Normen

  • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kent een aantal categorieën persoonsgegevens die in beginsel niet mogen worden verwerkt. Daarvan een kopie of scan maken is dus eveneens verboden. Deze zogeheten bijzondere persoonsgegevens zeggen onder meer iets over ras, gezondheid of geloofsovertuiging of betreffen strafrechtelijke gegevens ......... lees hier verder

  • Het uurloon van schoonmakers (basis: € 11,35) en glazenwassers (basis: € 11,92) ligt ruimschoots boven dat van vergelijkbare beroepen in de catering, horeca en thuiszorg. Dit  blijkt uit een vergelijking van de cao voor schoonmakers en glazenwassers met andere branchecao’s. In de sector werken zo’n 125.000 mensen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recentelijk onderzoek uitgevoerd onder de 325 leden van de branchevereniging voor de Schoonmaak en Glazenwassers, OSB. ...

  • Met enige regelmaat worden er wijzingen aangebracht in de SNA-norm (NEN 4400-1), waaraan ook OSB-Keurmerkhouders zich moeten conformeren. De SNA geeft regelmatig een overzicht uit van de van toepassing zijnde aanpassings- en interpretatierapporten. Dit nieuwe Handboek Normen, waarin alle aanpassingen van de NEN 4400-1 per 1 oktober 2016 zijn opgenomen is te downloaden via de website van de SNA: www.normeringarbeid.nl.