• Modelovereenkomst Wet DBA

  • Inspectie SZW controleert werken met gevaarlijke stoffen

  • Verscherpte privacywetgeving, het BSN en contractswisseling

  • Bijeenkomst branche RI&E - 29 september 2016

  • Van MKB 2.0 naar MKB 3.0

  • Inleiding Onderstaande treft u informatie aan hoe om te gaan met de overeenkomst "werkgeversgezag", in het kader van de Wet DBA, waaruit moet blijken dat er tussen het schoonmaakbedrijf en de zzp-er geen arbeidsrelatie bestaat. Inmiddels hebben we een modelovereenkomst. Deze is echter nog niet goedgekeurd door de belastingdienst. Maar kan wel al gebruikt worden. Voor de wet DBA geldt momenteel een overgangsperiode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017, waarin ...

  • Eind augustus start de Inspectie SZW met het inspecteren van een groot aantal bedrijven die moeten voldoen aan de REACH- en aan de arbo-verplichtingen om gezond en veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Daarbij besteden de inspecteurs extra aandacht aan het veiligheidsinformatieblad (VIB). Ook bedrijven in de gevelreiniging en auto- en vrachtwagenreiniging zullen worden bezocht. Bij de inspecties bekijken de inspecteurs vooral of een bedrijf voldoende maatregelen neemt om blootstelling ...

  • Op basis van de CAO moet het verliezend schoonmaakbedrijf aan het verkrijgend schoonmaakbedrijf salarisstroken geven van de werknemers die volgens de CAO voor een arbeidsovereenkomst bij het verkrijgend schoonmaakbedrijf in aanmerking komen. Op de salarisstrook staan de gegevens die het verkrijgend bedrijf nodig heeft om een adequate arbeidsovereenkomst te maken. Op de salarisstrook staat ook het BSN. Op basis van strengere regelgeving van de Wet op de Privacy mag het ...

  • U heeft wellicht gelezen dat de branche-RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) in 2016 geheel vernieuwd is. In de RI&E doet de werkgever onderzoek naar mogelijke knelpunten in de arbeidsomstandigheden én probeert hij deze te verbeteren.  Goede arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk om veilig en gezond te kunnen werken. Ze dragen positief bij aan de motivatie en productiviteit van medewerkers. Daarnaast wil een werkgever weten waar de risico’s liggen zodat hij bijvoorbeeld verzuim door ...

  • ‘MKB versterken en leden verbinden,’ antwoordt OSB voorzitter Piet Adema op mijn vraag wat MKB 3.0 inhoudt. Tot voor kort waren er drie platforms MKB (A, B en C) actief met in totaal een kleine 30 ondernemers. Vanaf begin 2016 zijn zij verenigd in één Platform MKB dat onder leiding staat van voorzitter Piet Adema - die zich in tegenstelling tot vroeger persoonlijk gaat inzetten voor het MKB - en ...