Arbo en milieu

In het menu hieronder treft u informatie aan over het melden van ernstige arbeidsongevallen, legionella preventie, RI&E en alles over de rookvrije werkplek.

Gratis webinar ‘Kennismaken met de Stoffenmanager’ op 22 maart

Op donderdag 22 maart om 11.00 uur verzorgt Cosanta, eigenaar van de Stoffenmanager®, een gratis webinar ‘Kennismaken met de Stoffenmanager®’. Tijdens dit webinar krijgt u inzicht hoe u de Stoffenmanager® kunt inzetten om te bepalen of de blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen de wettelijke grenzen blijft. Daarnaast kunt u vragen stellen aan Albert Hollander van Cosanta en na afloop heeft u een goed overzicht wat Stoffenmanager® voor u zou kunnen betekenen.

Registratie gevaarlijke …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Uw arbeidsrisico’s in beeld voor interessant tarief

Wilt u voor maar €28 per werknemer inzicht krijgen in welke medewerkers een verhoogd risico lopen op uitval en handvatten krijgen hoe u dit kunt voorkomen? Meld u zich dan vóór 5 december aan voor het onderzoek dat OSB samen met het Erasmus MC en Preventmed wil laten uitvoeren.

Wat houdt het in?
Het onderzoek richt zich op het gezond en fit aan het werk houden van werknemers in de schoonmaakbranche (duurzame …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Resultaten enquete werkmethoden glas beschikbaar

Eerder is uw medewerking gevraagd aan een enquête. Dit omdat – in het kader van opleidingen en zoeken naar een alternatieve locatie voor Arnhem – in het Bestuur AWOG gesproken is over het gebruik van de verschillende werkmethoden door de OSB-leden actief in glasbewassing. De resultaten van de enquête zijn inmiddels verwerkt. Klik hier door naar de uitkomsten.

Dankzij uw medewerking hebben we nu meer inzicht welke werkmethode(n) hoe vaak gebruikt …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Veilig werken op hoogte

Vanuit de branche willen we, voor de glazenwasser die een object-RI&E maakt, de vragen per werkmethode graag beperken. Het zijn nu erg veel vragen.

Op dit moment wordt bekeken of het mogelijk is om voor de gevelonderhoudsinstallatie (goi), de mastinstallatie en de permanente hangladder in de Arbocatalogus vast te leggen dat deze drie werkmethoden jaarlijks gekeurd moeten gaan worden door een keurende instantie samen met een onderhoudsbedrijf (incl. toegangsweg). Op het …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Vindplaats regelgeving veilig werken op hoogte / RI&E Glas- en gevelreiniging

Het werken op hoogte kent grote risico’s. Daarom zijn er voor de glas- en gevelreiniging bijzondere veiligheidsafspraken (werkmethodes en eisen per methode) gemaakt. Deze zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en zijn het minimaal vereiste niveau van veiligheid, waarop Inspectie SZW inspecteert. Deze veiligheidsafspraken gelden voor iedereen die werkt in de glas- en gevelreiniging, werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Toepassen veiligheidsafspraken
Er moet als eerste worden gekeken naar wat de veiligste werkmethode is, …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuwe regels veilig werken op hoogte

De Arbocatalogus is uitgebreid met nieuwe regels voor veilig werken op hoogte. Het doel hiervan is om glasbewassing en gevelonderhoud veiliger te maken. De aanleiding voor de nieuwe regels zijn de nieuwe werkmethodes voor glasbewassing en gevelonderhoud die op de markt zijn gekomen. De Inspectie SZW heeft ingestemd met aanpassingen van de Arbocatalogus en gaat inspecteren en controleren volgens de nieuwe regels.

De wijzigingen

De éénpersoonsgondel en het elektrisch klim- en afdaalsysteem …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

ISSA Interclean 2016 – innovatie lab

Elf hallen, meer dan 800 exposanten. Een gevarieerd programma gecombineerd met innovatieve technologieën op schoonmaakgebied. De ISSA Interclean vindt plaats van 10-13 mei in Amsterdam.

Meld snel aan!
Online registratie is gratis tot 2 mei. Na 2 mei wordt er €40,- in rekening gebracht. Klik hier voor meer informatie

Innovaties door trendwatcher Vincent Everts 
Op 11 en 12 mei presenteert trendwatcher Vincent Everts de innovaties in schoonmaakland tijdens de ISSA Interclean 2016. Mis het niet!
Klik hier voor …

Lees meer…

Auteur Nico Koch

Beleidssecretaris KAM en Economie

Plaats een reactie Lees verder →

Wel of geen OR (ondernemingsraad) voor uw bedrijf?

Of een onderneming een OR moet instellen is afhankelijk van het aantal werknemers (let op: niet fte’s) binnen het bedrijf. De Wet op de Ondernemingsraad (WOR) bepaalt dat ondernemingen die in de regel meer dan 50 personen in dienst hebben verplicht zijn een OR in het leven te roepen. Ondernemingen waar in de regel 10 – 50 personen werken, moeten een personeelsvertegenwoordiging in heet leven roepen als de meerderheid van …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

OSB werkt mee aan special vakblad Arbo

OSB werkte mee aan de special van het Vakblad Arbo. Het thema werken op hoogte stond centraal. De special komt op 13 juni 2015 uit.
Werken op hoogte is één van de grootste risico’s voor glazenwassers en gevelbehandelaars. Om het werk goed en veilig uit te voeren zetten glazenwassers en gevelbehandelaars verschillende werkmethoden in. Echter: niet alle werkmethoden hebben eenzelfde niveau van veiligheid. De risico’s van valgevaar en overmatige fysieke belasting …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Vooraankondiging wijziging RI&E als gevolg van implementatie CVG-besluiten

Door AWOG zijn een aantal wijzigingen voorgesteld in de branche RI&E, de RI&E voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf (zie www.rieschoonmaak.nl). Deze wijzigingen zullen naar verwachting in het najaar voorgelegd worden aan Inspectie SZW.

Welke wijzigingen heeft AWOG voorgesteld?
Er komt er een beslisboom om de meest geschikte werkmethode volgens de arbeidshygiënische strategie vast te stellen en verder zullen er een aantal besluiten van de CVG (Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties) in de RI&E worden verwerkt. …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Update OSB-milieutool beschikbaar

Ingenieursbureau RoyalHaskoning DHV heeft voor OSB een nieuwe geactualiseerde versie van de milieutool gemaakt. De nieuwe milieutool kunt u hier downloaden. U krijgt eerst een scherm waarin u gevraagd wordt uw naw en e-mailadres in te vullen. Wij gebruiken dit om u in de toekomst te informeren over updates en wijzigingen van de tool. Als u met gevaarlijke stoffen werkt, ze opslaat en/of vervoert, krijgt u met veel verschillende wet- en regelgeving …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Terugkoppeling bezoek Technische Commissie aan SVS in Arnhem

De Technische Commissie van het OSB-Segment AWOG (TC) heeft op donderdag 26 september jl. een bezoek gebracht aan het opleidingscentrum Arnhem en alle werkmethoden kritisch onder de loep genomen.Er zijn drie punten genoteerd die inmiddels onder de aandacht van SVS gebracht zijn: 1) De rem op de gevelliftinstallatie zit nu aan de buitenkant van de rail. Deze rem dient naar de voorkant verplaatst te worden door de leverancier van de lift;2) Er …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Deskundigenoordeel UWV duurder

Als u er samen met uw werknemer niet meer uitkomt, ook niet samen met de bedrijfsarts of arbodienst, komt het re-intergratietraject stil te liggen. Op dat moment kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel/second opinion aanvragen. Tot voor kort bedroegen de kosten van dit deskundigenoordeel zowel voor de werkgever als de werknemer € 50,=. De kosten zijn enige tijd geleden verhoogd en het maakt uit of het deskundigenoordeel door de werkgever of …

Lees meer…

Auteur Hermien Dautzenberg

Secretaris Arbeidsvoorwarden & Sociale Zekerheid.

Plaats een reactie Lees verder →

OSB maakt bezwaar tegen oprichting SchoonmaakCoöperatie

Volgende week dinsdag wordt in de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch het voorstel tot de oprichting van een SchoonmaakCoöperatie besproken. Deze SchoonmaakCoöperatie is een samenwerking van drie SW-bedrijven (Weenergroep ‘s-Hertogenbosch, WSD Boxtel en Diamantgroep Tilburg).
OSB heeft inhoudelijke en juridische bezwaren tegen dit voorstel. Middels een brief aan alle gemeenteraadsleden zijn deze bezwaren kenbaar gemaakt. Ook is de NMA op de hoogte gebracht van de bezwaren van OSB. De NMA heeft hier met …

Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →