Vergeet niet uw zelfverklaring Code te actualiseren!

Eén van de belangrijke vereisten van het OSB-Keurmerk is, dat bedrijven zich conformeren aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De Code verwacht van ondertekenaars dat zij een zelfverklaring opstellen en deze jaarlijks actualiseren. De zelfverklaring moet jaarlijks vóór 1 juli worden aangeboden aan de codecommissie (marktgedragschoonmaak@ras.nl). In de zelfverklaring kijkt u terug op het afgelopen kalenderjaar en geeft u een vooruitblik op wat u het komende jaar met de Code gaat doen.

De codecommissie benoemt ieder jaar een onderwerp dat in de zelfverklaring terug moet komen. Voor de zelfverklaring over 2015 (die u voor 1 juli 2015 in moet leveren) is dit het “gesprek met schoonmakers op de werkvloer”

De codecommissie zal elke zelfverklaring na ontvangst bekijken. Ongewijzigde of miniem gewijzigde zelfverklaringen worden niet meer geaccepteerd. De zelfverklaring wordt vervolgens op de website van de codecommissie gepubliceerd. Verouderde zelfverklaringen worden na 1 juli verwijderd!

Bij de audit voor het OSB-Keurmerk controleert de Inspectie-instelling of er een actuele versie van zelfverklaring is gepubliceerd op de website van de Codecommissie. Als u geen nieuwe verklaring heeft aangeleverd en uw oude verklaring is verwijderd, heeft dit consequenties voor uw keurmerk.

Waarom een zelfverklaring?
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is – zoals de naam al zegt – een gedragscode. Dit betekent dat er geen checklist aan gekoppeld is aan de hand waarvan afgevinkt kan worden of een bedrijf er wel of niet aan voldoet. Ieder bedrijf kan op zijn eigen wijze invulling aan de code geven en zich daarmee onderscheiden van andere bedrijven. Door in de zelfverklaring op te schrijven hoe ú met de code omgaat, maakt u uw marktgedrag bespreekbaar en transparant. U bent er vervolgens ook op aanspreekbaar, maar u kunt ook uw opdrachtgever of opdrachtnemer op zijn marktgedrag aanspreken. De zelfverklaring helpt om duidelijk te maken waar je als bedrijf voor staat. Een goede zelfverklaring levert een voorsprong op ten opzichte van de concurrentie. Het is van belang om hier als ondernemer voldoende tijd en energie in te steken. Voor een klein bedrijf is het makkelijker om zich te onderscheiden dan voor de grotere bedrijven, zegt ook commissievoorzitter Kees Blokland: “Ben schaamteloos commercieel door te laten zien aan de opdrachtgever dat je er actief mee bezig bent. Laat jezelf zien!”

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig?
Op de website van de codecommissie vindt u uitgebreide informatie over de zelfverklaring, inclusief tips voor het opstellen van de zelfverklaring en tips voor het organiseren van een gesprek met schoonmakers op de werkvloer. www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/praktijk-schoonmaak/zelfverklaring/eisen-aan-zelfverklaring/

Als u vragen heeft, dan kunt u die stellen aan de codecommissie (marktgedragschoonmaak@ras.nl) maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met OSB (keurmerk@osb.nl).

 

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie