Terugblik cao onderhandelingen

Binnen drie maanden een onderhandelingsresultaat bereiken voor een nieuwe cao: dat leek bijna een utopie. Toch slaagden werkgevers en werknemers voor de schoonmaak-en glazenwassersbranche erin om binnen drie maanden en na ‘slechts’ zes onderhandelingsronden een akkoord te sluiten. De buitenwereld leek verbaasd: er was toch altijd gedoe in die sector. Ingewijden wisten beter: de afgelopen jaren was er aan de Vernieuwingstafel hard gewerkt aan een gedeeld begrip over de uitdagingen van de schoonmaak – en glazenwassers branche én aan een betere onderlinge relatie. De lange gesprekken aan de Vernieuwingstafel, vaak in de avonduren, wierpen uiteindelijk hun vruchten af. Na een marathonoverleg van bijna 20 uur bereikten werkgevers en vakbonden vrijdagochtend 24 februari een onderhandelingsakkoord over een nieuwe, tweejarige cao.

Reacties van betrokken partijen:

John van HoofJohn van Hoof, eerste onderhandelaar en voorzitter Raad van Bestuur CSU
‘Het waren constructieve onderhandelingen, met begrip voor elkaars standpunten en achterbannen. Beide partijen hadden een gezamenlijke stip op de horizon voor de hele branche. Het viel op dat er nu veel meer vertrouwen in elkaar was, in tegenstelling tot vorige keren toen wantrouwen de boventoon voerde. Naast het soepele proces aan tafel was er veel aandacht voor communicatie, zowel intern als extern. Ook was de enthousiaste backinggroep breed samengesteld. De voorbereidingen en de onderhandelingen zelf waren veel werk. Maar het harde werken is beloond; er zijn échte veranderingen en verbeteringen bereikt, zoals een eenvoudiger loongebouw, verbeteringen op het gebied van ziekteverzuim en pilots om zaken op papier gedegen te testen in de praktijk. We kunnen spreken van een goede en marktconforme loonontwikkeling binnen de nieuwe cao. Ik blik dan ook met tevredenheid terug op het proces en bedank iedereen voor de enorme inzet.’

Peter RietbroekPeter Rietbroek, lid backing group (Rietbroek)
“Ik vind het een eer om in de backing groep te mogen zitten. Ik vertegenwoordig daarin de ondernemers die in de glazenwassersbranche actief zijn. Onze belangen heb ik goed voor het voetlicht mogen brengen en het heeft geleid tot een mooi resultaat, zowel voor werkgevers als werknemers. Mooi om te zien hoe de backing groep steeds meer een team werd. Naast dat het overleg steeds constructief was, hebben we ook veel van elkaar geleerd en veel plezier gehad. Ik heb het graag gedaan”.

Terugblik cao onderhandelingen - Annemiek NefkensAnnemiek Nefkens (Hago Nederland B.V.)
‘Nederland is zo’n mooi land. Een land dat het verdient om goed schoon gehouden te worden. Maar dat gaat niet vanzelf. Elke dag zijn duizenden mensen in touw om een bijdrage te leveren aan de hoge kwaliteit van ons dagelijks leven. Het belang van de schoonmaakbranche wordt nog weleens onderschat. Zo zijn we een integratiemotor: veel mensen maken in deze branche hun eerste carrière en kunnen daardoor doorstromen. De cao-onderhandelingen laten voor mij vooral zien hoe belangrijk ‘schoon’ in onze maatschappij inmiddels is. Dit waren mijn eerste cao-onderhandelingen en dat was best spannend! De vorige onderhandelingen zijn voor de sector namelijk best ingrijpend geweest. Door nu niet van cao-onderhandeling tot cao-onderhandeling te gaan, maar elkaar juist ook letterlijk en figuurlijk tussen de bedrijven door te ontmoeten om over thema’s van gedachten te wisselen, heeft deze onderhandelingsronde erg goed gedaan. Je merkt direct dat men daardoor anders aan tafel zit. Het belang voor ons als Hago is groot. We maken namelijk schoon op een aantal mooie, maar ook publieke plekken, zoals de treinen van NS en Schiphol. Met het bericht op 24 februari om 4.00 uur dat er een onderhandelingsakkoord lag, waren we dan ook erg blij. Vanaf begin af aan was de communicatie rondom de onderhandelingen vanuit OSB, zowel naar ons, als naar onze klanten, open en transparant. Dat heb ik als heel prettig ervaren. Ik kijk dan ook vol vertrouwen uit naar de toekomst!’

Annette Toetenel - Knipscheer InfracleanAnnette Toetenel-Broek, hoofd administratie (Knipscheer Infra-clean BV)
‘Als onderneemster van MKB-kleinbedrijf Knipscheer Infraclean en OSB-lid vind ik het van groot belang, altijd erg interessant en informatief om aanwezig te zijn bij de ledenvergaderingen. Duidelijke uitleg en antwoorden op onze vragen. Zeer belangrijk om ook onze stem te laten horen. Dit is de laatste paar jaar door het MKB platform aanzienlijk verbeterd. Ik roep hierbij nog meer leden op om aan te sluiten. In dit cao-proces zijn onze belangen goed meegenomen door de backingroep. Gezien mijn interesse in HR-zaken vond ik het jammer dat er tijdens het onderhandelingsproces weinig respons onder onze leden was op de verzuim enquête. Mijns inziens een gemiste kans: ook geen wachtdagen bij frequent verzuim, er is nu geen enkele prikkel. “Ziek is ziek” daar heb ik soms bedenkingen bij. Echter beloning naar inzet verdient mijn voorkeur. “Op met die schouder” voor het rustige onderhandelingsverloop voor de buitenwereld, nette informatie over tussentijdse stand van zaken en bovenal alle inzet van onze kundige OSB-onderhandelingsdelegatie en backing groep! Ik kan mij vinden in en ben tevreden met het resultaat van de nieuwe cao: duidelijker en gezien onze vele eenmalige klussen in specialistische reiniging niet meer gebonden aan een percentage inleen, snel kunnen schakelen is hier een must. Twee weken geleden hadden we een vacature glazenwasser/gevelreiniger (38 uur) geplaatst in de Huis-aan-Huis krant Flevoland oplage 122.169 (!) waarop een (!) reactie is gekomen, onbegrijpelijk. Heeft men het schijnbaar te goed hier in ons mooie Nederland? Ook meerdere uitzendorganisaties kunnen ons niet voorzien van goede arbeidskrachten, ze komen en gaan. Als onderneemster mis ik hier steeds meer de eigen verantwoordelijkheid, de “willen werken” mentaliteit. Vaak hoor ik mensen over al hun rechten maar eigenlijk nooit over hun plichten op de werkvloer en ook in de gehele maatschappij. We kunnen van alles wensen, maar het moet toch echt eerst verdiend worden met elkaar! En daar zijn wij hard mee bezig met ons hele Knipscheer-team, om trots op te zijn. Nu tijd om samen na akkoord van de bonden deze aantrekkelijke cao, de betrouwbaarheid van ons goede werkgeverschap en waardering voor onze medewerkers te promoten bij opdrachtgevers én werkzoekenden. Bedankt en succes OSB!’

Astrid TrenidadAstrid Trenidad (Clean Trend B.V.)
‘Erg goed vind ik dat er voorafgaand aan de daadwerkelijke cao-onderhandelingen een aantal bijeenkomsten in het land zijn georganiseerd waarbij de leden van OSB hun “zegje” konden doen en kenbaar konden maken wat de onderhandelaars mee de onderhandelingen in konden nemen. Via social media en de updates van OSB heb ik het proces zoveel mogelijk proberen te volgen. Toen op OSB Facebook stond wat de loonsverhogingen zouden worden was ik wel enigszins (negatief) verrast……… pffff weer die lonen omhoog, terwijl wij in crisistijd ook maar zijn blijven verhogen en andere branches de lonen hadden bevroren. Een beetje met een gevoel van: weet niet of ik akkoord kan gaan met deze cao ging ik naar de extra ALV afgelopen 9 maart. Daar is een hele goede uitleg gegeven van wat er allemaal heeft gespeelt en hoe de onderhandelingen zijn gegaan en uiteraard wat dat voor de werkgevers voor gevolgen kan hebben. Mijn respect gaat daarom uit naar alle betrokkenen binnen OSB in dit proces en wil hen hartelijk danken voor deze goede en rustige onderhandelingsronde. Ik kan niet anders dan positief zijn over deze 2-jarig cao.’

Jos VeensJos Veens (Maas en Waal B.V.)
‘Complimenten aan het onderhandelingsteam. In het bijzonder naar de MKB leden in dit team die tijdens het gehele proces constructief de belangen van het MKB hebben bewaakt. Ik heb geen negatieve reacties bespeurd tijdens de bijeenkomsten en of op social media. Dit getuigt van de juiste mix van leden en respect voor ieder die deze onderhandelingen hebben ingezet met een mooi cao-resultaat. Wat mij persoonlijk bijzonder aanspreekt is de aanzet tot vereenvoudiging van de cao. Waar mogelijk worden complexe regelingen vanuit het verleden nu vertaald naar de bestaande Nederlandse wetgeving. Een verademing voor werknemers en werkgevers. Ik ben wel benieuwd naar de administratieve gevolgen van het nieuwe loongebouw en of dit op eenvoudige wijze in onze systemen kan worden aangepast. De geschetste overgangsregeling is complex en kan voor betrokkenen onduidelijk zijn.’

Milouska Meulens Rob Meershoek (Dolmans Calamiteiten Diensten)
“Deze cao-onderhandelingen hebben we als branche van reconditioneerders een heel actieve bijdrage geleverd. Voorafgaand aan de onderhandeling is met de leden gesproken over de zaken welke aandacht en aanpassing verdienden, en een aantal daarvan zijn ook teruggekomen in het eindresultaat. Het feit dat er een delegatie vanuit het bestuur van het platform reconditionering aanwezig was, heeft zeker een positieve bijdrage geleverd aan het begrip over en weer over de specifieke kenmerken en uitdagingen van de branche en de vertaling hiervan in het specialistendeel. Als ik de resultaten bekijk, denk ik dat alle betrokkenen kunnen terugkijken op goede onderhandelingen, gezamenlijke begripsvorming en goede oplossingen om de sector gezond te houden en goede arbeidsvoorwaarden te behouden voor alle collega’s in de schoonmaakbranche. Complimenten!”

032- Ronald BruinsRonald Bruins, hoofdredacteur Service Management
“Na meerdere, op zijn zachtst gezegd tumultueuze cao-onderhandelingen is het goed voor de schoonmaakbranche dat er deze keer op een constructieve manier is onderhandeld. Gouden greep daarbij is de vernieuwingstafel waar in de afgelopen jaren al het nodige vertrouwen is ontstaan tussen OSB, FNV en CNV. Dat heeft geleid tot een relatief korte periode van onderhandelen waarin de cao tot stand kwam. Alleen maar goed. In die periode werd door de onderhandelende partijen ook richting ons als pers goed gecommuniceerd. Over waar ze het over hadden. En over waar ze nog niet eens waren. Dat is eveneens verfrissend te noemen ten opzichte van de vorige keren, waarin het beeld van kamelen en stakingen overheerste. Wel kwam de communicatie aan de late kant op gang, pas in oktober 2016, terwijl de bestaande cao al op 1 januari 2017 afliep. Maar een kniesoor die daar nu nog op let. Als observant heb ik het idee dat de partijen een goed proces hebben doorlopen. De praktijk van schoonmaakbedrijven zelf moet nu leren of zij de kostenverhoging aan loon en andere elementen als gevolg van deze cao kunnen doorrekenen aan hun opdrachtgevers. Daar houden we als pers natuurlijk nauwgezet de vinger aan de pols.”

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie