Is uw leidinggevende al opgeleid?  START NU!

Sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche vinden het belangrijk dat leidinggevenden hun werk goed kunnen doen. Het werk van direct leidinggevenden is de laatste jaren sterk veranderd. De leidinggevende heeft steeds meer taken gekregen en wordt steeds meer de spil van het bedrijf. De direct leidinggevende heeft niet alleen te maken met de medewerkers, maar ook met de klanten/gebruikers van het object en de organisatie van de werkgever. Er wordt veel van hen verwacht door de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

 

Nieuwe opleiding

Daarom hebben sociale partners een opleiding ontwikkeld waarmee de leidinggevende wordt voorbereid op de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden: het voeren van (coachende) gesprekken, omgaan met en voorkomen van verzuim, klantvriendelijk communiceren met opdrachtgevers etc.

 

Tijdens de cao-onderhandelingen is daarom afgesproken dat we met een goede opleiding willen investeren in alle leidinggevenden. De Basisopleiding Direct Leidinggevenden is recent geactualiseerd en voorzien van een module “omgaan met en voorkomen van verzuim”. Een onderwerp dat in de praktijk steeds belangrijker wordt.

 

Start met opleiden want investeren werkt

Wij roepen werkgevers graag en dringend op om een start te maken met deze opleiding voor direct leidinggevenden. Voor deze opleiding wordt door cao-partijen een bijdrage beschikbaar gesteld van € 1.400. Bedrijven kunnen zelf het opleidingsinstituut uitzoeken waarmee zij voor deze opleiding willen samenwerking. Het examen wordt door het examenbureau van de RAS afgenomen op basis van de bekende eind- en toetstermen. De kosten van het eerste examen nemen cao-partijen in de RAS voor hun rekening. Voor meer informatie over de opleiding en het examen kunt u terecht op de site van de RAS: https://www.ras.nl/opleidingen/vernieuwde-basisopleiding-direct-leidinggevenden/.

 

Aan het eind van het jaar 2017 gaan cao-partijen bespreken welke stappen er zijn gezet en hoe substantieel er al is geïnvesteerd in de leidinggevenden. We hebben ons ten doel gesteld om aan het eind van 2017 zo’n 1.000 leidinggevenden te hebben opgeleid.

 

Informeer OSB

Wij roepen u op om bij te dragen aan het behalen van die doelstelling. Voor ons is het belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen volgen. Wij vragen u daarom ons te informeren over de voortgang: hoeveel van uw leidinggevenden zijn of worden al opgeleid of voor hoeveel leidinggevenden bent u voornemens om een opleidingstraject te gaan starten…..laat het ons weten!

 

Wij verzoeken u vriendelijk deze informatie te e-mailen naar h.dautzenberg@osb.nl of a.dijkstra@osb.nl.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Tags: , , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie