OSB reageert op artikel ‘Krik het taalniveau op’

OSB-directeur Hanny van den Berg reageert met een ingezonden brief op een opinieartikel in BN De Stem. In het opinieartikel ‘Bedrijven in Brabant: krik het taalniveau op’ roept Boudewijn van der Lecq, programmaleider van Cubiss het Brabantse bedrijfsleven op om een actieve bijdrage te leveren aan het bestrijden van laaggeletterdheid. Hij constateert dat veel sectoren en bedrijven veel te weinig oog hebben voor dit maatschappelijke probleem en verwijt hen onvoldoende met oplossingen te komen. Van der Lecq noemt daarbij expliciet de schoonmaakbranche als één van de sectoren waar relatief veel laaggeschoolde arbeid wordt verricht; en er dus baat bij heeft dit probleem aan te pakken.

Hanny van den Berg schrijft in haar brief: ‘Ik kan het alleen maar van harte eens zijn met de oproep van Van der Lecq aan het bedrijfsleven om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van het taalniveau. Het is hem kennelijk ontgaan dat de schoonmaakbranche die verantwoordelijkheid allang heeft genomen. Ondernemers in de schoonmaak investeren actief in het bestrijden van laaggeletterdheid door taalcursussen onder werktijd te bieden en volledig te vergoeden. Dat is geen enkel punt van discussie binnen onze sector. Daar zou het nieuwe kabinet best eens oog voor mogen hebben (…). De cao voor de schoonmaakbranche, door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard, bepaalt dat iedere werkgever in onze branche verplicht is om medewerkers een opleiding te bieden om de Nederlandse taal te leren. Dat onderwijs is er voor alle Nederlanders, ongeacht hun herkomst. Taalcursussen zijn niet vrijblijvend: deelnemers moeten een toets afleggen. De schoonmaak biedt in Nederland werk aan zo’n 125.000 mensen. We vormen de basis van de arbeidsmarkt en zijn zo een springplank voor veel mensen om zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Ruim 40% is van niet-Nederlandse herkomst. Een goede beheersing van de Nederlandse taal vinden we belangrijk opdat mensen hun werk goed kunnen doen en zich privé goed voelen. Dat is in ieders belang.’

 

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie