Programma Schoonmaak in Jaarplan Inspectie SZW

Op 13 december is het Jaarplan Inspectie SZW 2018 naar de Tweede Kamer verstuurd. In het Jaarplan beschrijft de Inspectie wat zij volgend jaar gaat doen. Schoonmaak is één van de programma’s waar een inspectieprogramma voor wordt georganiseerd.

De beoogde resultaten vanuit Inspectie voor onze sector zijn:

  • Een aantal grotere opdrachtgevers binnen de hotel- en horecaschoonmaak is zich bewust van het feit dat binnen hun bedrijfsvoering misstanden plaatsvinden. Om die misstanden tegen te gaan, nemen ze maatregelen.
  • Er is opgetreden tegen bedrijven die de regels overtreden. De Inspectie heeft een verkenning uitgevoerd om een effectieve handhavingstrategie te bepalen voor glasbewassing.

Onderscheiden
Onze voorzitter Piet Adema wordt ook aangehaald in het plan. “Leden van OSB willen zich nadrukkelijk onderscheiden van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels. Vandaar dat voor hen het OSB-Keurmerk verplicht is. Zij moeten voldoen aan strenge regels op het gebied van onder andere arbeidsvoorwaarden en de afdracht van sociale premies. Ook veilig en gezond werken hoort daarbij. Tevens geldt voor OSB-leden de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, waarin is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij aanbestedingen niet alleen kijken naar de prijs, maar ook kwaliteit moet worden meegewogen.  In een mensenbranche als de schoonmaak gaat het dan met name over de kwaliteit van arbeid.”

Kijk hier voor het totale jaarplan. Schoonmaak staat in hoofdstuk 2.3.1.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie