OSB Academie: cursussen in maart

OSB organiseert in maart zes cursussen en workshops waar leden gratis aan deel kunnen nemen. De cursussen zijn heel divers en gaan over klanten behouden en nieuwe binnenhalen, de ontslagprocedure en ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid, omgaan met uitval bij psychische klachten, Privacy & Werk en een cursus speciaal voor glazenwassersbedrijven om optimaal te leren werken met digitale RI&E Schoonmaak. Dus kijk of er iets voor jou bij zit en schrijf je snel in via Ledennet.

Blije klanten door inzicht, bewustwording en effectief managen
Wanneer: Maandag 5 maart van 9.00 – 16.00uur
Voor: Middenkader dat te maken heeft met beleid en strategie binnen een schoonmaakbedrijf.
Deze cursus is een mix van theorie en interactief bezig zijn. Als directeur, manager en/of leidinggevende geef je altijd het voorbeeld voor je medewerkers. Om het juiste voorbeeld te geven is  inzicht in jezelf en in de organisatie van belang. Vanuit deze inzichten wordt er gewerkt aan behoud van klanten.

Uitval ten gevolge van psychische klachten
Wanneer: Dinsdag 6 maart van 10.00 – 14.00uur
Voor: iedereen in de organisatie die te maken heeft met verzuim
Steeds meer arbeidsongeschiktheid is gerelateerd aan psychische klachten, hoe dient u als werkgever hiermee om te gaan? Na het volgen van deze workshop:
-heeft u meer inzicht in de mogelijkheden ten aanzien van re-integratie
-bent u bekend met wat u wel of niet kunt doen bij de aanpak van herstel
-weet u wat de invloed van werken is tijdens het ziekteproces
-heeft u handvatten voor een preventieve aanpak

Privacy en werk
Wanneer: Vrijdag 9 maart van 11.00 – 16.00uur
Voor: Directie en P&O’ers
Per 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. Privacy en het beschermen van gegevens van werknemers zijn belangrijke thema’s. Allerlei wet- en regelgeving speelt hierbij een rol. Onjuist handelen kan leiden tot problemen in de arbeidsverhoudingen, imagoschade voor u en zeer forse boetes. Tijdens de cursus besteden we aandacht aan de huidige regels. Ook wordt aangegeven wat er verandert, waar je straks onder de AVG rekening mee moet houden en wat je kunt doen om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn.

Klantenthousiasme, succesvolle klantenwerving

Wanneer: Maandag 12 maart van 9.30 – 16.00uur
Voor: Iedereen die in zijn dagelijks werk met het binnenhalen van omzet te maken heeft.
Deze cursus geeft antwoord op de vraag: Hoe maak je een succes van ‘koude’ acquisitie? Je krijgt praktische tips voor klantenwerving, die direct toepasbaar zijn op de praktijk. Vragen die daarbij aan bod komen zijn:

  • Wat is  acquisitie en hoe breid ik mijn klantenkring uit?
  • Wat voor tools kan ik gebruiken?
  • Wat zijn de do’s en dont’s van verkopen?
  • Hoe gebruik ik social media optimaal voor klantenwerving?

Ontslagroute UWV
Wanneer: Donderdag 15 maart van 10.00 – 14.00uur
Voor: P&O’ers, hr-medewerkers, administratief personeel en iedereen die te maken heeft met het aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV
In deze  workshop wordt – naast de ontslagprocedure en de behandeling van enkele casussen – uitgelegd wat de begrippen ‘afspiegelen’ bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en ‘passend en bedongen arbeid bij herplaatsing’ bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid betekenen.

RI&E Glas & Gevel
Wanneer: Woensdag 21 maart van 9.30 – 17.00uur
Voor: Glazenwassersbedrijven

Per object bekijk je welke werkmethoden het best passend zijn en of deze methoden veilig toegepast kunnen worden. Object-RI&E wordt digitaal ingevuld. Daarna is een overzichtelijk rapport voor de opdrachtgever beschikbaar. De opdrachten worden op de trainingsdag uitgereikt en zijn praktijkgericht.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie