Wet verdringingstoets is door de Eerste Kamer aangehouden

Op dinsdag 6 maart behandelde de Eerste Kamer het wetvoorstel Verdringingstoets. Daar is besloten de wet aan te houden. Dit heeft als gevolg dat initiatiefneemster Sadet Karabulut (SP) gaat zorgen voor een nadere onderbouwing. De behandeling wordt nu op een later moment voortgezet. Er is nog geen nieuwe datum bekend.

Verdringingstoets
Het wetsontwerp Verdringingstoets is in februari 2017 al door de Tweede Kamer aangenomen.

Deze voorgenomen wet regelt dat gemeenten vooraf moeten toetsen of er sprake is van verdringing van betaald werk door mensen vanuit de Participatiewet. OSB heeft in 2017 het wetsvoorstel gesteund en deze support toegelicht in een brief aan de leden van de Tweede Kamer. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Wij verwachten dat deze wet een belangrijke vooruitgang is in de aanpak van verdringing door gemeenten. Het is erg belangrijk dat deze wet er komt, vandaar dat OSB ook alle leden van de Eerste Kamer deze brief heeft gestuurd, in het vertrouwen dat de senaat het wetsvoorstel Verdringingstoets ook aanneemt en de wet daarmee een feit is. Onze brief aan de Eerste Kamer.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie