Onze lobbypunten voor 2018

Een belangrijk doel van OSB is te zorgen voor een goede positionering van de schoonmaakbranche. Dit doen wij onder andere door actieve lobbytrajecten te voeren richting de politiek. Voor 2018 hebben we de lobbypunten weer bepaald. Deze komen voort uit input van de leden, relevante issues uit Het Regeerakkoord en het Dienstenpact dat we samen met Veneca en de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben gesloten.

We verdelen onze speerpunten onder in markt & ondernemerschap werkgeverschap en arbeidsmarkt. We richten ons onder andere op oneerlijke concurrentie, dreigende inbesteding, btw-tarief, werkgeverslasten, regeldruk en gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving.

Terugblik 2017
In 2017 hebben we structureel en planmatig gelobbyd en de banden versterkt met VNO NCW en MKB Nederland. We reageerden inhoudelijk op diverse plannen van de overheid zoals Het Regeerakkoord, de stukken van Prinsjesdag en de afschaffing van de g-rekening. Verder maakten we onze standpunten over de dreiging van inbesteding door de Banenafspraak/ Quotumwet op verschillende manieren bekend en steunden we actief het initiatiefwetsvoorstel van Karabulut tegen verdringing gesteund. Ook de RSO had onze volle aandacht en we blijven proberen de Schoonmaakcoöperatie te bewegen zich aan de regels van de schoonmaakbranche te houden.

Soms leverde onze lobby direct een resultaat op en in sommige gevallen zijn het trajecten die pas vorm krijgen in lange termijn plannen. Bekijk hier de resultaten die we tot nu toe hebben bereikt. De ingezette trajecten, onze versterkte banden en de kennis van het speelveld vormen een goede basis voor 2018.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie