Archiveren op auteur

Jouw best practice delen voor de nieuwe OSB academie cursus ‘Personeelsschaarste de baas’? We horen graag van je!

In 2018 wil OSB via de OSB academie een nieuwe cursus gaan aanbieden ‘Personeelsschaarste de baas’. We zijn nog bezig met de exacte uitwerkingen, maar op hoofdlijnen denken we aan cursus van één dagdeel waarin in het eerste deel het UWV een presentatie verzorgt. In het tweede deel staan we stil bij de succesfactoren van Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Specialistische schoonmaak: beroep met goede kansen op werk

Het UWV heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin de kansen voor laagopgeleiden worden beschreven. Er is ook een praktijkgids ‘Kansen voor laagopgeleiden’ uitgebracht. Deze laatste is bedoeld voor professionals die laagopgeleiden helpen bij het zoeken naar werk. Met name in de specialistische schoonmaak zijn er veel kansen voor mensen met opleidingen op het niveau basisschool, Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Resultaten enquete werkmethoden glas beschikbaar

Eerder is uw medewerking gevraagd aan een enquête. Dit omdat – in het kader van opleidingen en zoeken naar een alternatieve locatie voor Arnhem – in het Bestuur AWOG gesproken is over het gebruik van de verschillende werkmethoden door de OSB-leden actief in glasbewassing. De resultaten van de enquête zijn inmiddels verwerkt. Klik hier door Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Veilig werken op hoogte

Vanuit de branche willen we, voor de glazenwasser die een object-RI&E maakt, de vragen per werkmethode graag beperken. Het zijn nu erg veel vragen. Op dit moment wordt bekeken of het mogelijk is om voor de gevelonderhoudsinstallatie (goi), de mastinstallatie en de permanente hangladder in de Arbocatalogus vast te leggen dat deze drie werkmethoden jaarlijks Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

OSB stopt met organisatie Glazenwassers & Gevelbehandelaars Vakbeurs

Na lang wikken en wegen en het onderzoeken van verschillende mogelijkheden is besloten dat OSB/AWOG de Vakbeurs niet langer organiseert. OSB onderzoekt nog hoe we bepaalde onderdelen kunnen behouden, zoals de Speldjesregen voor jubilarissen en het NK Glazenwassen. Over dit laatste volgt snel meer informatie. Auteur Ilse MariënCoördinator Specialismen en PlatformsMail | Web | More Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Al meer dan 100 cursisten volgden basisopleiding Glas & Gevel

De basisopleiding Glasbewassing & Gevelonderhoud loopt nu 1 jaar. Meer dan 100 cursisten volgden dit jaar deze basisopleiding. Werknemers kunnen de basisopleiding G&G volgen via een opleidingsinstituut (zoals bijvoorbeeld SVS), maar de basisopleiding kan ook door de werkgever zelf verzorgd worden. Bij de opleiding voor de aanvullende module is deze keuze er niet: deze wordt Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Bestuur AWOG uitgebreid met Jeanette Voogt en Edwin Mol

Het bestuur van AWOG heeft Jeanette Voogt (ACW) en Edwin Mol (Friss Dienstverlening) bereid gevonden om het bestuur AWOG te komen versterken. Jeanette sluit aan bij het thema mens en Edwin bij het thema markt. Gezien de ambitieuze plannen van het AWOG bestuur komt deze versterking op het juiste moment. Klik hier door naar de Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Gestart met onderzoek haalbaarheid beoordelingsmodel werkmethoden glas

OSB heeft van het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) subsidie toegekend gekregen om een haalbaarheidsonderzoek te gaan doen naar een beoordelingsmodel werkmethoden glas. Spiladvies is in maart begonnen met dit onderzoek naar de vraag óf de belastingwaarden van de glazenwassers in één systeem kunnen worden ondergebracht en óf de verschillende arbeidsrisico’s, bijvoorbeeld valgevaar en fysieke belasting, Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Stand van zaken wetgeving staande ladder

Op 10 maart jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met NVWA, Inspectie SZW, OSB en een tweetal ladderfabrikanten. Dit om duidelijkheid te krijgen over de staande ladder. Er wordt namelijk al een heel aantal jaren gewerkt aan een Europese norm, de EN 131 (die overigens nog niet ingegaan is) waardoor onder andere de basisbreedte van een Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Opleiding: basis en aanvullend / Werkgroep gestart met zoeken alternatieve locatie Arnhem voor glas

Het RAS Bestuur heeft er op aandringen van AWOG voor gezorgd dat de locatie van SVS in Arnhem open blijft in 2017 en 2018. Dit omdat we niet geborgd hadden waar de modulaire opleidingen glas per 1-1-2017 wat betreft opleiding en examen naar toe konden. Het sluiten van de locatie van SVS in Arnhem zonder Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →