Archiveren op auteur

Wijziging in het opnemen van vakantieuren

Een werknemer wil begin 2018 vakantie opnemen maar heeft nog niet voldoende vakantieuren opgebouwd, hoe daar mee om te gaan? Een werknemer kan aan het begin van het kalenderjaar al vakantieuren opnemen die nog opgebouwd moeten worden. Met andere woorden de vakantieuren hoeven bij het opnemen nog niet opgebouwd te zijn. Uiteraard kan de werknemer Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Sociale lasten en opslagpercentage 2018

OSB heeft het opslagpercantge sociale lasten voor bij contractswisseling vastgesteld op 28,1%. In 2016 en 2017 was dit percentage 27,6%.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Onwerkbaar weer / vorstverlet / calamiteitenregeling

Nu de koudere dagen weer voor de deur staan, loopt u als werkgever het risico dat u uw werknemers niet kunt laten werken vanwege de mogelijk slechte weersomstandigheden. In artikel 33 CAO is bepaald wat u in die gevallen moet doen.  Bij het UWV kunt u een uitkering voor uw werknemer aanvragen. Als u hierover Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Kantonrechter oordeelt over 1,5-jaar-werkzaam-op-object-eis bij contractwisseling

Een werknemer wordt tijdelijk overgeplaatst naar een ander object wegens een verbouwing. De verbouwing is afgerond en de werknemer gaat terug naar het oorspronkelijke object. Dan raakt de werkgever de opdracht kwijt aan een ander schoonmaakbedrijf. Komt de werknemer in aanmerking voor contractwisseling of niet? De kantonrechter deed uitspraak hierover. Reden onderbreking is van belang Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Overzicht sociale lasten 1-1-2018

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Werkgevers gezocht voor het onderzoek “interventies duurzame inzetbaarheid

AWVN en het ministerie van SZW willen onderzoeken hoe werknemers die een lagere of middelbare opleiding hebben genoten werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Aangezien de populatie in de schoonmaakbranche voor een groot gedeelte aan deze voorwaarde voldoet, zijn er wellicht bedrijven die aan dit onderzoek hun medewerking willen verlenen. Met informatie vindt u hier. Auteur Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

De nieuwe Arbowet per 1 juli 2017, o.a. second opinion bij een andere bedrijfsarts

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

No-riskpolis van 63 naar 56 jaar

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat op korte termijn een verzamelwet indienen. Daarin staat onder andere dat werkgevers die werknemers van 56 jaar en ouder in dienst nemen worden gecompenseerd als deze werknemers door ziekte uitvallen. De no-riskpolis wordt daarmee verlaagd van 63 jaar naar 56 jaar. Het is niet zo dat deze Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Is uw leidinggevende al opgeleid?  START NU!

Sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche vinden het belangrijk dat leidinggevenden hun werk goed kunnen doen. Het werk van direct leidinggevenden is de laatste jaren sterk veranderd. De leidinggevende heeft steeds meer taken gekregen en wordt steeds meer de spil van het bedrijf. De direct leidinggevende heeft niet alleen te maken met de medewerkers, Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Budget beschikbaar voor taaltrajecten

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →