Archiveren op auteur

Reiskosten in verband met re-integratie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is, zal op gezette tijden een bezoek moeten brengen aan de bedrijfsarts of naar het kantoor van de werkgever moeten gaan voor het maken van afspraken ten aanzien van de re-integratie. Hoe zit het dan met de reiskosten die hij hiervoor maakt? Op basis van diverse wettelijke bepalingen komen de kosten voor de re-integratie voor rekening van de werkgever.  De reiskosten die een werknemer maakt om …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Basisopleiding leidinggevenden: tot 1 augustus 2018 vergoeding voor aanvullende module ziekteverzuim

In 2015 of 2016 heeft een aantal groepen leidinggevenden het “oude” examen voor de Basisopleiding leidinggevende behaald. In deze opleiding was geen module ziekteverzuim opgenomen. Zij kunnen de module ziekteverzuim alsnog volgen en daarvoor een examen afleggen. Deze module in combinatie met de “oude” basisopleiding leidinggevenden vertegenwoordigt het volledige diploma om gecertificeerd leidinggevende te zijn. Tot 1 augustus 2018 is een vergoeding van € 500 beschikbaar als dit examen wordt …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

UWV: inzicht in regelingen via Advieswijzer doelgroepenregister

Er bestaan veel regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken als zij werknemers in dienst hebben die in het doelgroepenregister staan. Die regelingen gelden ook voor de mensen die u als werkgever wilt aannemen. Het uwv heeft al die regelingen op een rijtje gezet. Bekijk hier de Advieswijzer doelgroepregister op uwv.nl.

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

OSB zoekt kandidaat voor invulling werkgeverszetel Verantwoordingsorgaan BPF Schoonmaak

OSB, werkgeversvereniging in de Schoonmaak-en glazenwassersbranche is op zoek naar geschikte kandidaten voor de invulling van de werkgeverszetel in het Verantwoordingsorgaan (VO) van BPF Schoonmaak. OSB is de voordragende partij, het Verantwoordingsorgaan benoemt de kandidaat.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: vier vertegenwoordigers vanuit werknemers, één vertegenwoordiger vanuit gepensioneerden en één vanuit werkgevers. Door vertrek van de huidige vertegenwoordiger vanuit werkgevers, ontstaat er per 1 juli 2018 een vacature. OSB sluit …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Loopbaan advies voor 45-plussers

Hoe blijf ik zo gezond en fit mogelijk aan het werk tot aan mijn pensioen?

Die vraag stelt iedereen zich weleens. Werknemers van 45 jaar of ouder en die meer dan 12 uur per week in loondienst werken, kunnen nu kosteloos loopbaanadvies krijgen. De overheid heeft hier tijdelijk subsidie voor beschikbaar gesteld. Werknemers kunnen samen met een loopbaanadviseur nadenken over hoe zij gezond aan het werk kunnen blijven tot aan de …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

AVG; model privacyverklaring helpt werkgever

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  zorgt onder andere voor versterking van de rechten van personen van wie gegevens worden verwerkt. Voor organisaties die gegevens verwerken brengt dit verplichtingen met zich mee.

Onafhankelijk van uw hoedanigheid moet u duidelijk zijn richting de personen van wie u de persoonsgegevens verwerkt. Transparante communicatie is een vereiste.

De AWVN heeft een model voor een privacyverklaring gemaakt. Het is de bedoeling dat werkgevers die gebruiken om hun …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Oproep Pensioenfonds: help mee werknemers digitaal te bereiken!

BPF Schoonmaak heeft in 2017 grote stappen gezet op het gebied van digitalisering. U kunt het pensioenfonds helpen meer van uw werknemers digitaal te bereiken.

Hoe draagt u bij aan deze digitale ambitie?

Uw werknemer kan door BPF Schoonmaak eenvoudig digitaal over zijn pensioen geïnformeerd worden per e-mail en sms-bericht. Veel werknemers maken hier nog geen gebruik van. Door deze e-mail door te sturen naar uw werknemers maakt u het voor hen …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Het aanvragen van een deskundigenoordeel door de werknemer

Als een werknemer ziek/arbeidsongeschikt is moet hij re-integreren. De werknemer is het echter niet altijd eens met het oordeel van de bedrijfsarts en de werkzaamheden die hij moet doen in verband met het re-integreren.

De werknemer kan dit oordeel laten toetsen bij het UWV door het aanvragen van een deskundigenoordeel. OSB heeft voor haar leden een voorbeeldbrief gemaakt die de werkgever aan de werknemer kan sturen. Hierin wordt uitgelegd waarom werknemer een deskundigenoordeel …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Verduidelijking over het nieuwe loongebouw

Sinds 1 januari 2018 heeft de schoonmaak-cao een nieuw loongebouw. Hier bleken een aantal, soms onvoorziene, knelpunten in te zitten. De cao-partijen hebben deze besproken en er zijn soms (aanvullende) afspraken gemaakt. De gemaakte afspraken zijn bevestigd.

Afspraak: Werknemers gaan er niet op achteruit

Indeling in nieuw loongebouw per 1-1-2018

De afspraak is dat werknemers er niet op achteruitgaan met invoering van het nieuwe loongebouw. Als het (nieuwe) basisuurloon per 1 januari 2018 lager is dan …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Onwerkbaar weer / vorstverlet / calamiteitenregeling

Nu de koude dagen weer voor de deur staan, loopt u als werkgever het risico dat u uw werknemers niet kunt laten werken vanwege de mogelijk slechte weersomstandigheden. In artikel 33 CAO is bepaald wat u in die gevallen moet doen.

Artikel 33 zegt dat de werkgever bij onwerkbaar weer de werknemer andere dan de gebruikelijke werkzaamheden op kan dragen, mits deze in lijn liggen met de activiteiten zoals bepaald in …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →