Archief | OSB Nieuws RSS feed voor deze sectie

Speciaal voor OSB-leden: 10% korting op AVG support door nieuwe samenwerking The Legal Privacy Company

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om boetes maar ook claims van betrokkenen en reputatieschade te voorkomen is het van belang dat uw bedrijf aan deze nieuwe wet- en regelgeving voldoet. AVG proof maken van uw bedrijf kost tijd en energie en is soms ingewikkeld. U kunt daarom veel werk uitbesteden aan organisaties die verstand hebben van deze nieuwe manier van werken. OSB ondersteunt …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Jaarverslag 2017 Inspectie SZW – belangrijke punten

Het jaarverslag 2017 van Inspectie SZW is gepubliceerd. De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen.

OSB is verheugd te constateren dat er veel goedwillende opdrachtgevers zijn. In 2017 werd de checklist voor opdrachtgevers van schoonmaakwerk 14.000 keer geraadpleegd. Deze checklist is door de Inspectie ontwikkeld o.a. in samenwerking met OSB.

Ook is het goed nieuws dat er meer vraag is naar inhuur van gecertificeerde schoonmaakbedrijven. Het aantal …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Omzetopgave gaat digitaal

OSB vraagt de leden elk jaar een omzetopgave in te vullen. Deze omzetopgave wordt gebruikt om de hoogte van de contributie vast te stellen. OSB gaat de wijze waarop de leden het omzetopgave formulier ontvangen digitaliseren. Dat betekent dat u het formulier niet langer via de post krijgt, maar dat de bij ons bekende hoofdcontactpersoon een e-mail ontvangt. Deze e-mail wordt deze week verstuurd.

In de mail staat een link die …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Reiskosten in verband met re-integratie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is, zal op gezette tijden een bezoek moeten brengen aan de bedrijfsarts of naar het kantoor van de werkgever moeten gaan voor het maken van afspraken ten aanzien van de re-integratie. Hoe zit het dan met de reiskosten die hij hiervoor maakt? Op basis van diverse wettelijke bepalingen komen de kosten voor de re-integratie voor rekening van de werkgever.  De reiskosten die een werknemer maakt om …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Basisopleiding leidinggevenden: tot 1 augustus 2018 vergoeding voor aanvullende module ziekteverzuim

In 2015 of 2016 heeft een aantal groepen leidinggevenden het “oude” examen voor de Basisopleiding leidinggevende behaald. In deze opleiding was geen module ziekteverzuim opgenomen. Zij kunnen de module ziekteverzuim alsnog volgen en daarvoor een examen afleggen. Deze module in combinatie met de “oude” basisopleiding leidinggevenden vertegenwoordigt het volledige diploma om gecertificeerd leidinggevende te zijn. Tot 1 augustus 2018 is een vergoeding van € 500 beschikbaar als dit examen wordt …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

OSB is teleurgesteld over gebrek aan evenwicht tussen vast en flex in WAB

OSB heeft gereageerd op de internetconsultatie over het concept wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in balans’ (WAB).

OSB constateert dat het met dit concept slechts ten dele is gelukt om vast en flex werk meer in balans te brengen. De ruimte die het wetsvoorstel biedt (met verruiming ketenbepaling, proeftijd en ontslagmogelijkheden) staat onvoldoende in verhouding tot de verdere beperking (èn duurder worden) van flexibele arbeid.

Lees hier de uitgebreide reactie van OSB op het …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

UWV: inzicht in regelingen via Advieswijzer doelgroepenregister

Er bestaan veel regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken als zij werknemers in dienst hebben die in het doelgroepenregister staan. Die regelingen gelden ook voor de mensen die u als werkgever wilt aannemen. Het uwv heeft al die regelingen op een rijtje gezet. Bekijk hier de Advieswijzer doelgroepregister op uwv.nl.

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

OSB zoekt kandidaat voor invulling werkgeverszetel Verantwoordingsorgaan BPF Schoonmaak

OSB, werkgeversvereniging in de Schoonmaak-en glazenwassersbranche is op zoek naar geschikte kandidaten voor de invulling van de werkgeverszetel in het Verantwoordingsorgaan (VO) van BPF Schoonmaak. OSB is de voordragende partij, het Verantwoordingsorgaan benoemt de kandidaat.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: vier vertegenwoordigers vanuit werknemers, één vertegenwoordiger vanuit gepensioneerden en één vanuit werkgevers. Door vertrek van de huidige vertegenwoordiger vanuit werkgevers, ontstaat er per 1 juli 2018 een vacature. OSB sluit …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Loopbaan advies voor 45-plussers

Hoe blijf ik zo gezond en fit mogelijk aan het werk tot aan mijn pensioen?

Die vraag stelt iedereen zich weleens. Werknemers van 45 jaar of ouder en die meer dan 12 uur per week in loondienst werken, kunnen nu kosteloos loopbaanadvies krijgen. De overheid heeft hier tijdelijk subsidie voor beschikbaar gesteld. Werknemers kunnen samen met een loopbaanadviseur nadenken over hoe zij gezond aan het werk kunnen blijven tot aan de …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

AVG; model privacyverklaring helpt werkgever

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  zorgt onder andere voor versterking van de rechten van personen van wie gegevens worden verwerkt. Voor organisaties die gegevens verwerken brengt dit verplichtingen met zich mee.

Onafhankelijk van uw hoedanigheid moet u duidelijk zijn richting de personen van wie u de persoonsgegevens verwerkt. Transparante communicatie is een vereiste.

De AWVN heeft een model voor een privacyverklaring gemaakt. Het is de bedoeling dat werkgevers die gebruiken om hun …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →