Archief | OSB Nieuws RSS feed voor deze sectie

OSB wenst nieuwe gemeenteraden veel succes

OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) feliciteert alle nieuwe gemeenteraadsleden en wenst hen de komende periode van de coalitieonderhandelingen veel succes! Gemeenteraadsleden worden overspoeld met informatie van allerlei organisaties en branches. Om de nieuwe gemeenteraadsleden goed te helpen bij de coalitievorming en uitvoering van het beleid de komende vier jaar, volgt hierbij het aanbod van de schoonmaakbranche. Want deze sector heeft gemeenten veel te bieden, schoonmaak-en glazenwasserbedrijven zijn voor gemeenten een …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Gemeenteraadsverkiezingen: kansen voor schoonmaak-en glazenwassersbedrijven

Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Bedrijven zorgen voor banen, voor welvaart, een dynamische gemeente en een levendige stad. Dankzij hun (financiële) steun bloeien veel lokale initiatieven. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, dat groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt. Het loont om te investeren in een goede relatie met uw gemeente(n)… en andersom.

Veel schoonmaak- en glazenwassersbedrijven …

Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Extra Cursus Privacy & Werk op 27 maart

Wegens het succes in december, januari en maart organiseren we de cursus Privacy & Werk nog een keer op dinsdag 27 maart van 11.00 tot 16.00 uur bij OSB in Den Bosch. Tijdens de cursus besteden we aandacht aan de huidige regels. Ook wordt aangegeven wat er verandert, waar je straks onder de AVG rekening mee moet houden en wat je kunt doen om daar zo goed mogelijk op voorbereid te …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Gratis webinar ‘Kennismaken met de Stoffenmanager’ op 22 maart

Op donderdag 22 maart om 11.00 uur verzorgt Cosanta, eigenaar van de Stoffenmanager®, een gratis webinar ‘Kennismaken met de Stoffenmanager®’. Tijdens dit webinar krijgt u inzicht hoe u de Stoffenmanager® kunt inzetten om te bepalen of de blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen de wettelijke grenzen blijft. Daarnaast kunt u vragen stellen aan Albert Hollander van Cosanta en na afloop heeft u een goed overzicht wat Stoffenmanager® voor u zou kunnen betekenen.

Registratie gevaarlijke …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Schoonmaker van de operatiekamer in de spotlights

In het Nederlands Dagblad van woensdag 14 maart staat een mooi artikel over een schoonmaker van een operatiekamer.

In het artikel is Hettie Veugelink aan het woord. Zij werkt op de operatieafdeling van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Hettie: ‘Geen dag is hier hetzelfde. Dat maakt dit werk zo interessant en afwisselend. Bij het schoonmaken van een operatiekamer kom je van alles tegen. Je kunt hierbij denken aan bloedspetters. Ik heb …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Oproep Pensioenfonds: help mee werknemers digitaal te bereiken!

BPF Schoonmaak heeft in 2017 grote stappen gezet op het gebied van digitalisering. U kunt het pensioenfonds helpen meer van uw werknemers digitaal te bereiken.

Hoe draagt u bij aan deze digitale ambitie?

Uw werknemer kan door BPF Schoonmaak eenvoudig digitaal over zijn pensioen geïnformeerd worden per e-mail en sms-bericht. Veel werknemers maken hier nog geen gebruik van. Door deze e-mail door te sturen naar uw werknemers maakt u het voor hen …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Wet verdringingstoets is door de Eerste Kamer aangehouden

Op dinsdag 6 maart behandelde de Eerste Kamer het wetvoorstel Verdringingstoets. Daar is besloten de wet aan te houden. Dit heeft als gevolg dat initiatiefneemster Sadet Karabulut (SP) gaat zorgen voor een nadere onderbouwing. De behandeling wordt nu op een later moment voortgezet. Er is nog geen nieuwe datum bekend.

Verdringingstoets
Het wetsontwerp Verdringingstoets is in februari 2017 al door de Tweede Kamer aangenomen.

Deze voorgenomen wet regelt dat gemeenten vooraf moeten toetsen …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Het aanvragen van een deskundigenoordeel door de werknemer

Als een werknemer ziek/arbeidsongeschikt is moet hij re-integreren. De werknemer is het echter niet altijd eens met het oordeel van de bedrijfsarts en de werkzaamheden die hij moet doen in verband met het re-integreren.

De werknemer kan dit oordeel laten toetsen bij het UWV door het aanvragen van een deskundigenoordeel. OSB heeft voor haar leden een voorbeeldbrief gemaakt die de werkgever aan de werknemer kan sturen. Hierin wordt uitgelegd waarom werknemer een deskundigenoordeel …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Verduidelijking over het nieuwe loongebouw

Sinds 1 januari 2018 heeft de schoonmaak-cao een nieuw loongebouw. Hier bleken een aantal, soms onvoorziene, knelpunten in te zitten. De cao-partijen hebben deze besproken en er zijn soms (aanvullende) afspraken gemaakt. De gemaakte afspraken zijn bevestigd.

Afspraak: Werknemers gaan er niet op achteruit

Indeling in nieuw loongebouw per 1-1-2018

De afspraak is dat werknemers er niet op achteruitgaan met invoering van het nieuwe loongebouw. Als het (nieuwe) basisuurloon per 1 januari 2018 lager is dan …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Loopbaan advies voor 45-plussers

Hoe blijf ik zo gezond en fit mogelijk aan het werk tot aan mijn pensioen?

Die vraag stelt iedereen zich weleens. Werknemers van 45 jaar of ouder en die meer dan 12 uur per week in loondienst werken, kunnen nu kosteloos loopbaanadvies krijgen. De overheid heeft hier tijdelijk subsidie voor beschikbaar gesteld. Werknemers kunnen samen met een loopbaanadviseur nadenken over hoe zij gezond aan het werk kunnen blijven tot aan de …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →