Tag archieven: Arbeidsvoorwaarden

Vanaf 2018 worden kleine pensioenen gebundeld

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

No-riskpolis van 63 naar 56 jaar

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat op korte termijn een verzamelwet indienen. Daarin staat onder andere dat werkgevers die werknemers van 56 jaar en ouder in dienst nemen worden gecompenseerd als deze werknemers door ziekte uitvallen. De no-riskpolis wordt daarmee verlaagd van 63 jaar naar 56 jaar. Het is niet zo dat deze Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Is uw leidinggevende al opgeleid?  START NU!

Sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche vinden het belangrijk dat leidinggevenden hun werk goed kunnen doen. Het werk van direct leidinggevenden is de laatste jaren sterk veranderd. De leidinggevende heeft steeds meer taken gekregen en wordt steeds meer de spil van het bedrijf. De direct leidinggevende heeft niet alleen te maken met de medewerkers, Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Brief Stichting van de Arbeid over uitvoering 3e ww-jaar

De Stichting van de Arbeid heeft op 10 mei jl. een nieuwe brief gepubliceerd aan cao-partijen over de uitvoering van het 3e ww-jaar. ​U kunt de brief hier via de website van de Stichting van de Arbeid bekijken. De Stichting gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken door o.a. het Lees meer…

Auteur Alie Dijkstra

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Plaats een reactie Lees verder →

Enquete: de Wet werk en zekerheid

In het vervolg op de enquête die AWVN vorig jaar heeft gehouden onder haar leden en onder de leden van bij haar aangesloten brancheorganisaties, o.a. dus OSB, wordt nu gevraagd ook aan deze tweede enquête deel te nemen. Het doel van deze enquête is tweeledig. Ten eerste wil men kijken of werkgevers nu anders tegen Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Mensen met een beperking aan de slag helpen

In de wet- en regelgeving rond de banenafspraak is in het afgelopen jaar en op 1 januari 2017 een aantal zaken gewijzigd. Om die reden heeft de AWVN de brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ aangepast. Het gaat bijvoorbeeld om een vereenvoudiging van de loonkostensubsidie vanuit gemeenten, waarbij geen loonwaardebepaling vooraf nodig Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Artikel 38 langer algemeen verbindend verklaard

De CAO 2014-2016 was tot 31 december 2016 algemeen verbindend verklaard. Voor een aantal artikelen hebben sociale partners echter langer algemeen verbindend verklaring gevraagd,  onder andere voor artikel 38 (contractswisseling). Dit om te voorkomen dat tijdens een cao-loze periode werkgevers die geen lid zijn van OSB bij contractswisseling de werknemers van de verliezende partij geen Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Resultaten stelling ‘Meer investeren in opleidingen is een goed idee’

Elke week staat er op caoschoonmaak2017.nl een nieuwe stelling over de cao onderhandelingen, die gisteren van start gingen. U kunt dan uw mening geven. Afgelopen week stond de stelling ‘Meer investeren in opleidingen is een goed idee.’ centraal. Het overgrote merendeel: 83,3% is het eens met deze stelling, 16,7% oneens. Jan Kerstens (hoofd afdeling arbeidsvoorwaarden Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Wijzigingen salaris per 1 juli 2016, let op: fout in het c-deel

Per 1 juli 2016 worden de salarissen in de schoonmaak met 2% verhoogd. Voor de werknemers die onder het A-deel  en het deel van de specialistische reiniging vallen vindt u de nieuwe salarissen onder bijlage III – Loontabellen, lid 4. Voor de werknemers die nog in de inleerperiode zitten kijkt u bij lid 8. Ook Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Mag ik een buitenlandse student laten werken

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →