Tag archieven: Arbeidsvoorwaarden

AVG; model privacyverklaring helpt werkgever

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  zorgt onder andere voor versterking van de rechten van personen van wie gegevens worden verwerkt. Voor organisaties die gegevens verwerken brengt dit verplichtingen met zich mee.

Onafhankelijk van uw hoedanigheid moet u duidelijk zijn richting de personen van wie u de persoonsgegevens verwerkt. Transparante communicatie is een vereiste.

De AWVN heeft een model voor een privacyverklaring gemaakt. Het is de bedoeling dat werkgevers die gebruiken om hun …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Vanaf 2018 worden kleine pensioenen gebundeld

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan. Ook voor kleine pensioenen in de schoonmaak-en glazenwassersbranche gaan deze nieuwe regels gelden.

Verschillende banen …

Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

No-riskpolis van 63 naar 56 jaar

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat op korte termijn een verzamelwet indienen. Daarin staat onder andere dat werkgevers die werknemers van 56 jaar en ouder in dienst nemen worden gecompenseerd als deze werknemers door ziekte uitvallen. De no-riskpolis wordt daarmee verlaagd van 63 jaar naar 56 jaar.

Het is niet zo dat deze groep werknemers zich vaker ziek meldt dan jongere werknemers, maar bij ziekte zijn ze gemiddeld wel …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Is uw leidinggevende al opgeleid?  START NU!

Sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche vinden het belangrijk dat leidinggevenden hun werk goed kunnen doen. Het werk van direct leidinggevenden is de laatste jaren sterk veranderd. De leidinggevende heeft steeds meer taken gekregen en wordt steeds meer de spil van het bedrijf. De direct leidinggevende heeft niet alleen te maken met de medewerkers, maar ook met de klanten/gebruikers van het object en de organisatie van de werkgever. Er …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Brief Stichting van de Arbeid over uitvoering 3e ww-jaar

De Stichting van de Arbeid heeft op 10 mei jl. een nieuwe brief gepubliceerd aan cao-partijen over de uitvoering van het 3e ww-jaar.

​U kunt de brief hier via de website van de Stichting van de Arbeid bekijken.

De Stichting gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken door o.a. het opstellen van standaardteksten en model-cao’s. Wanneer deze definitief zijn, zullen ze door de Stichting op haar website …

Lees meer…

Auteur Alie Dijkstra

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Plaats een reactie Lees verder →

Enquete: de Wet werk en zekerheid

In het vervolg op de enquête die AWVN vorig jaar heeft gehouden onder haar leden en onder de leden van bij haar aangesloten brancheorganisaties, o.a. dus OSB, wordt nu gevraagd ook aan deze tweede enquête deel te nemen. Het doel van deze enquête is tweeledig. Ten eerste wil men kijken of werkgevers nu anders tegen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aankijken dan een jaar geleden. Ten tweede om te peilen wat knelpunten …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Mensen met een beperking aan de slag helpen

In de wet- en regelgeving rond de banenafspraak is in het afgelopen jaar en op 1 januari 2017 een aantal zaken gewijzigd. Om die reden heeft de AWVN de brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ aangepast.

Het gaat bijvoorbeeld om een vereenvoudiging van de loonkostensubsidie vanuit gemeenten, waarbij geen loonwaardebepaling vooraf nodig is. Dat scheelt u als werkgever veel tijd. Bovendien is er sinds 1 januari jongstleden de Praktijkroute. …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Artikel 38 langer algemeen verbindend verklaard

De CAO 2014-2016 was tot 31 december 2016 algemeen verbindend verklaard. Voor een aantal artikelen hebben sociale partners echter langer algemeen verbindend verklaring gevraagd,  onder andere voor artikel 38 (contractswisseling). Dit om te voorkomen dat tijdens een cao-loze periode werkgevers die geen lid zijn van OSB bij contractswisseling de werknemers van de verliezende partij geen arbeidsovereenkomst hoeven aan te bieden. Artikel 38 is nu algemeen verbindend verklaard tot 31 december …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →