Inspectie instellingen

Preferred suppliers

Om zeker te zijn dat de inspectie instellingen op basis van de juiste criteria toetsen en een goede prijs/kwaliteit verhouding hanteren heeft OSB voor de toetsing van het OSB-Keurmerk met de volgende inspectie instellingen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het betreft op dit moment de volgende instellingen:

Bureau Cicero tezamen met Dekra (voorheen Kema)

CROP Certificering

Qualitatis Inspectie B.V. i.c.m. Loyds

Het staat ieder OSB lid uiteraard vrij om contact met deze inspectie instellingen op te nemen. Via de links hierboven vindt u meer informatie over de inspectie instellingen en de contactgegevens.

Andere inspectieinstellingen

Er zijn meer inspectie instellingen die de NEN 4400-1 norm mogen inspecteren. Zij hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Normering Arbeid (SNA) afgesloten én een samenwerkingsovereenkomst met OSB afgesloten. Ook de volgende instanties mogen het OSB-Keurmerk toetsen:

KIWA

Safex tezamen met Bureau Veritas

VRO Certification BV

Andere inspectie instellingen die ook het OSB-Keurmerk willen toetsen dienen eerst een samenwerkingsovereenkomst met OSB te sluiten, waarin afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de controle op de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en de schoonmaakspecifieke eisen uitgevoerd moet worden en hoe informatie wordt uitgewisseld. De inspectie instellingen dienen ook deel te nemen aan een harmonisatieoverleg met OSB en de overige instellingen die het OSB-Keurmerk mogen toetsen.

Als de inspectie instelling waarmee u al zaken doet ook op het OSB-Keurmerk wil toetsen, dient de inspectie instelling eerst contact met OSB op te nemen. Verzeker uzelf ervan dat uw inspectie instelling in bovenstaande lijst is opgenomen voordat u de inspectie instellingen opdracht geeft om het OSB-Keurmerk te laten toetsen.

Auteur Nico Koch

Beleidssecretaris KAM en Economie