Opleidingen

OSB hecht veel waarde aan het opleiden van werknemers. Er wordt binnen de branche op verschillende manieren opgeleid.

Voorlichting & instructie
Na indiensttreding ontvangt de werknemer binnen 3 maanden doeltreffende en aan de opgedragen taken aangepaste voorlichting, instructie en onderricht om de werkzaamheden veilig en gezond te kunnen uitoefenen. Deze bepaling is in de CAO 2012-2013 opgenomen. Meer info.


Nederlandse taal

Iedere werknemer die onvoldoende de Nederlandse taal beheerst om de basis (vak)opleiding te kunnen volgen, krijgt  door de werkgever een taaltraject aangeboden. OSB heeft afspraken gemaakt met een taalaanbieder die leden kan helpen, Taal in de Schoonmaak.  Meer info.

Basis opleiding
Uiterlijk 3 maanden na de voorlichting & instructie wordt de werknemer een basis (vak) opleiding aangeboden. Op voorwaarde dat de werknemer de Nederlandse taal voldoende beheerst.  Zodra een werknemer de basisopleiding heeft gehaald, eindigt de inleerperiode. De inleerperiode eindigt altijd na 1 jaar, of de werknemer een (vak) diploma heeft of niet. De werkgever bepaalt zelf hoe hij de werknemer opleidt. Er zijn verschillende opleidingsinstituten.

Voor specialisten geldt deze bepaling in de CAO ook, zij volgen dan een vakopleiding in hun eigen specialisatie. De opleidingen voor specialisten kunnen via SVS gevolgd worden.

Vakopleiding & andere opleidingen
Het is voor werknemers mogelijk om na de basisopleiding andere vakinhoudelijke opleidingen te volgen. Er zijn verschillende aanbieders van vakinhoudelijke opleidingen.

MBO opleidingen
Bovenstaande opleidingen zijn bedoeld voor werknemers. Om nieuwe werknemers naar de branche te trekken, is het mogelijk om een MBO opleiding op niveau 1, 2, 3 of 4 te volgen. Meer info.

OSB Academie

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Ras bestuur stemt in met wijziging in basisopleiding glas en gevel

Zoals u wellicht weet is de werkgroep ‘alternatief Arnhem voor specialisten’ bezig met het zoeken naar alternatieve locaties voor opleiding en examen van specialisten. Dit omdat de locatie in Arnhem in 2019 sluit.
In de werkgroep zijn vertegenwoordigers actief van AWOG/OSB, SVS en Ras.
De werkgroep kreeg veel signalen van zowel glazenwassers als gevelbehandelaars dat ieder specialisme een specialisme ‘an sich’ is. En dat het daarom niet wenselijk en haalbaar is om glas …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Al meer dan 100 cursisten volgden basisopleiding Glas & Gevel

De basisopleiding Glasbewassing & Gevelonderhoud loopt nu 1 jaar. Meer dan 100 cursisten volgden dit jaar deze basisopleiding. Werknemers kunnen de basisopleiding G&G volgen via een opleidingsinstituut (zoals bijvoorbeeld SVS), maar de basisopleiding kan ook door de werkgever zelf verzorgd worden. Bij de opleiding voor de aanvullende module is deze keuze er niet: deze wordt exclusief verzorgd door SVS.

Op www.ras.nl/ras-examenbureau/downloads/ ziet u de eind- en toetstermen van de basisopleiding G&G …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Pensioenschoonmaak.nl – Nieuwsbrief voor werkgevers – maart 2017

Inhoud:


De Pensioenkrant gaat digitaal!


Alleen nog maar online post bij BPF Schoonmaak


Pensioen BPF Schoonmaak niet verlaagd


‘Voorwaardelijk pensioen’ wel verlaagd


Wijzigingen bij aanleveren van gegevens over periode vóór 2016


Willen uw werknemers een persoonlijk gesprek?

Bekijk hier de online versie

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Eerste e-learning filmpje gevel beschikbaar: gebruik karstenbuisje

Alain Marchant, lid van het netwerk van experts gevelbehandeling, heeft op verzoek van het OSB Platform gevel een e- learning filmpje gemaakt over het gebruik van het karstenbuisje. Het is een kort en praktisch filmpje bedoeld voor uw specialist op gebied van gevel om zijn kennis over het gebruik van het karstenbuisje op te frissen.
Klik hier voor het filmpje over het karstenbuisje.

Leden van het netwerk van experts gevelbehandeling verzorgen ook in 2017 …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Arnhem blijft open voor aanvullende modules glas en gevel

De RAS heeft samen met SVS Opleidingen voor de komende twee jaar een oplossing gevonden voor de opleidingslocatie voor de aanvullende modules glasbewassing en gevelonderhoud. De aanvullende modules voor glasbewassing en gevelonderhoud kunnen met een bijdrage van de RAS gevolgd blijven worden in het opleidingscentrum van SVS opleidingen in Arnhem. Het RAS-Examenbureau zal de examens af gaan nemen.
Er wordt z.s.m. bekend gemaakt wanneer de opleidingen gegeven gaan worden. Hou hiervoor …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Aanmelden kandidaten RAS-Examenbureau: vanaf 1 januari 2017 met recente loonstrook

Werkgevers geven kandidaten op voor een examen bij het RAS-Examenbureau, eventueel via een opleidingsinstituut. Vanaf 1 januari 2017 dienen werkgevers die onder de CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf vallen, per kandidaat een recente loonstrook aan te leveren (uploaden). Daarmee kan gecontroleerd worden of een kandidaat inderdaad onder de CAO valt.

Reden hiervoor is de aangescherpte wetgeving rondom privacy, waardoor niet langer gebruik gemaakt kan worden van het bsn (burgerservicenummer) van …

Lees meer…

Plaats een reactie Lees verder →

Wijzigingen in opleidingen voor glas en gevel

Het opleidingscentrum in Arnhem gaat per 2017 dicht. De sluiting van Arnhem valt samen met een gewijzigde opzet in de eind- en toetstermen én met het gedeeltelijk vrijgeven van opleidingen voor specialistische reiniging aan de markt.
Nadat enkele jaren geleden de opleidingen voor de reguliere schoonmaak gewijzigd zijn qua opzet (basisopleiding met aanvullende modules) en de opleiding vrijgegeven is aan de markt, gaat dit nu ook, waarschijnlijk gedeeltelijk, voor de specialisten gebeuren.
Dit …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Asielzoekers ontvangen schoonmaakdiploma tijdens ISSA/INTERCLEAN

Vrijdag 13 mei hebben asielzoekers van het AZC Musselkanaal tijdens het schoonmaakevenement ISSA/INTERCLEAN in de RAI Amsterdam hun schoonmaakdiploma ontvangen. Voorafgaand aan de uitreiking werden zij lovend toegesproken door Janet Helder (bestuur Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) en Charles Scholte (Directeur SVS Opleidingen). Beiden zijn erg onder de indruk van de motivatie en het enthousiasme van de cursisten.

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking werden de asielzoekers getrakteerd op een prachtige busreis door het …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

2 reacties Lees verder →

Blankers Schoon viert 50-jarig jubileum

Weert, 1 februari 2016 – Dankbaar voor 50 jaar Blankers Schoon. Op 1 februari 1966 stapte Kees Blankers vanuit het vakmanschap van stucadoor over in de schoonmaak. Hij zag er ‘brood’ in. En hij bleek een visionair: zijn bedrijf werd – en is nog steeds – een begrip in Zuid-Nederland. Blankers Schoon is een stevig en stabiel schoonmaakbedrijf met diverse segmenten en specialisaties, sinds juni 2015 geleid door Ruud Danklof. …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Vermindering werkbelasting door waspak met prismabril

Stel: als glazenwasser niet meer omhoogkijken bij het wassen en minder nek- en schouderbelasting bij gebruik van de wassteel. Kan dit? ‘Jazeker!’ zegt Fred de Ridder van De Ridder Cleaners in Hoorn. Hij heeft namelijk een methode ontwikkeld waardoor glazenwassers 50% minder werkbelasting ervaren. Hoe werkt dit? Lees het hieronder.

Introductie
Fred de Ridder (37) startte op jonge leeftijd als glazenwasser. Hij werkt nu 22 jaar in de glazenwassersbranche. ‘Eerst werkte …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

1 reactie Lees verder →

Herijking eind- en toetstermen glas en gevel en modulaire opbouw opleiding

Medio december 2015 is het RAS bestuur bij elkaar geweest. In deze vergadering is gesproken over de eind- en toetstermen en de modulaire opbouw. Het bestuur van AWOG heeft haar standpunt ingebracht. Dit standpunt luidt, dat het bestuur zich kan vinden in de eind- en toetstermen, maar erg bezorgd is over de modulaire opbouw. Angst leeft dat partijen die (naast SVS) de basisopleiding zullen gaan verzorgen, zich enkel richten op het …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Gezocht: nieuwe leden OSB-commissies

OSB is voor twee commissies op zoek naar nieuwe leden. Het betreft de commissie Opleiding & Training en de commissie Sociale Regelingen. De commissies vergaderen 5 keer per jaar bij OSB op kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Heeft u vragen of interesse in deelname aan deze commissies? Neem dan contact op met Evelyne Simons (e.simons@osb.nl).

Meer informatie:

Commissie Opleiding & Training
Commissie Sociale Regelingen

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

1 reactie Lees verder →

Veel animo voor opleidingen Sectorplan

Een paar weken geleden heeft de RAS een oproep geplaatst om medewerkers  aan te melden voor bepaalde opleidingen. In het kader van het Sectorplan kunnen deze opleidingen met subsidie worden gevolgd. De opleidingen zijn gericht op vergroting van de inzetbaarheid van medewerkers. Het gaat om schrijf- en taaltrajecten voor direct leidinggevenden en om de volgende vier opleidingen:

Hospitality
Direct leidinggevenden
Handyman
Lichte catering en verzorgende taken

Voor de vier opleidingen zijn bijna 3000 aanmeldingen binnen gekomen. …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Nederlandse taal leren is van grote waarde voor de werkvloer: schoonmaak- en glazenwassersbranche ondertekent het Taalakkoord

De schoonmaak- en glazenwassersbranche stimuleert haar medewerkers al een groot aantal jaren om de Nederlandse Taal te leren. In deze branche is bijna de helft van de medewerkers van niet-Nederlandse afkomst. Het beheersen van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om op de werkvloer en in de samenleving goed mee te kunnen doen. De schoonmaakbranche vindt het daarom belangrijk dat de medewerkers Nederlands beheersen en beter en breder inzetbaar …

Lees meer…

Auteur Melanie Klerx

Manager PR & Communicatie | Communicatiestrategie | Pers | OSB-Keurmerk campagne | Online | Publicaties | Evenementen en bijeenkomsten |

2 reacties Lees verder →

Subsidieregeling praktijkleren

Bedrijven die een erkend leerbedrijf zijn en een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen in de diverse onderwijssectoren kunnen in aanmerking komen voor Subsidieregeling praktijkleren. Meer informatie vindt u op de site van de overheid.

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Specialisten let op: subsidie voor schrijven beschikbaar voor autochtone leidinggevenden

De RAS heeft de subsidie-regeling voor taaltrajecten uitgebreid. Het is nu, naast het leren van Nederlands, ook mogelijk om beter te leren schrijven (voor leidinggevenden). Er zijn bij specialisten in glas, calamiteiten, gevel en food weinig werknemers die onvoldoende Nederlands spreken. Hierdoor is uw focus misschien niet zo op taal gericht. Maar de uitbreiding van de subsidie is wél interessant, omdat de subsidie voor schrijven ook voor autochtone leidinggevenden bedoeld …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Nederlandse taal heeft belangrijke plek in goedgekeurd sectorplan

Het sectorplan Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf dat door de RAS is aangevraagd, is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Door de subsidie van het sectorplan en de bijdrage van de RAS, kunnen meer werknemers de Nederlandse taal gaan leren in de periode vanaf half 2014 tot half 2016. Er is voor 2050 taaltrajecten financiering. Per traject is er maximaal € 4000 subsidie beschikbaar. Taal in de Schoonmaak heeft voor OSB leden …

Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Word leer-werkbedrijf voor een MBO’er

De schoonmaak- en glazenwassersbranche zit te springen om jonge gemotiveerde werknemers. Doorpakkers die hun werk verstaan, en daar degelijk voor zijn opgeleid.
RAS, mbo én diverse bedrijven werken daarom samen aan (nieuwe) BBL-opleidingen in de schoonmaak.  Deze opleidingen stáán met de beschikbaarheid van werkplekken waar jongeren praktijkervaring kunnen opdoen. Werkgevers kunnen zich daarom opgeven als leer-werkbedrijf. Wat dit precies inhoudt leest u in een door de RAS ontworpen folder.
 

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →