OSB-Segment AWOG

De glazenwassers hebben een eigen segment binnen OSB: AWOG. AWOG staat voor Alles Weten Over Glazenwassen. Ruim 1/3 deel van de OSB-leden doet immers (ook) aan glasbewassing. Enkele van deze leden richten zich (bijna) volledig op glasbewassing terwijl andere leden glasbewassing aanbieden als één van hun activiteiten (naast ander specialistisch werk of regulier schoonmaakonderhoud).

Glazenwassersbedrijven hebben een andere bedrijfsvoering en personeelsopbouw dan reguliere schoonmaakbedrijven en ook de werkomstandigheden zijn anders. Denk in dit kader aan de wet- en regelgeving rondom Veilig Werken op Hoogte en de relatie opdrachtgever-hoofdaannemer-onderaannemer (marktverhoudingen, prijsdruk, etc.). AWOG maakt zich hard voor eerlijke en productieve arbeids- en marktverhoudingen in de glazenwassersbranche met ruimte en waardering voor vakmanschap en professionaliteit.

Strategische Koers AWOG
Het Bestuur van OSB/AWOG heeft zich eind 2016 gebogen over de strategische koers AWOG voor 2017/2018 rondom de thema’s Mens, Markt en Techniek. Deze speerpunten zijn ook verwerkt in het communicatieplan.

Speerpunten voor 2017 en 2018 vallend onder Mens zijn:

 1. Imago: jongeren bereiken en enthousiasmeren
 2. Opleidingen (modulaire opzet, inhoud, aanbieders, etc)
 3. CAO

Speerpunten voor 2017 en 2018 wat betreft Markt zijn:

 1. Analyseren achterban OSB/AWOG en OSB-breed lobbyen voor kostenreductie lidmaatschap OSB voor kleine AWOG-leden
 2. Actieweek glazenwassers en ouderen verder uitbouwen (week 50 in 2017)
 3. Prikkelende ledenbijeenkomsten OSB/AWOG organiseren: doel om van ondernemers nog betere ondernemers te maken
 4. Onderzoeken bestaansrecht Keurmerk G&G
 5. Whitepaper ‘Glasbewassing inkopen’ verder uitdragen

Speerpunten voor 2017 en 2018 bij Techniek zijn:

 1. Onderzoek beoordelingsmodel laten uitvoeren. Eventueel opknippen in haalbaarheid en feitelijke toetsing
 2. Ladder: inzetten op behoud huidige ladder voor professionele gebruiker (in licht van Europese discussie)
 3. Update vragenlijsten per werkmethode (module VWOH)

Hoe denkt OSB-segment AWOG over …?

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

‘Mensgericht organiseren’ centraal bij Ledenbijeenkomst AWOG – 26 maart 2018

Uw organisatie bestaat uit mensen. Die maken of breken de organisatie. Door mensgericht te organiseren is het mogelijk om duurzame successen te boeken. Betere prestaties voor de organisatie en gelukkige mensen. Iedereen wint! Maar hoe doet u dat als ondernemer? Hoe zorgt u ervoor dat u de kracht van uw glazenwassers ontketent? Hoe zorgt u Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Geslaagde actieweek Glazenwassers en ouderen

De actieweek ‘Glazenwassers en ouderen’ is afgelopen. Van 11 tot en met 22 december hebben verschillende glazenwassersbedrijven ongeveer 20 zorgcentra bezocht en veel verschillende activiteiten georganiseerd. OSB initieerde deze actieperiode zodat de glazenwassers via een prachtige actie hun maatschappelijke betrokkenheid konden tonen. De glazenwassers, de bewoners en de zorgverleners vonden het een groot succes. De glazenwassers Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Terugblik Ledenbijeenkomst AWOG 6 november 2017

Een krappere arbeidsmarkt. Wat betekent dat voor mijn bedrijf? Hoe kom ik aan voldoende geschikt personeel? En hoe doen andere bedrijven dat? Welke verleidingstips hebben zij? Tijdens de AWOG ledenbijeenkomst op 6 november in De Hall in Woerden werd het thema ‘Arbeidsmarktkrapte’ verkend. Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Nederland vergrijst  Wie denkt dat er in de kaartenbakken van Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

9 bedrijven aangemeld voor actieperiode glazenwassers en ouderen. Doe ook mee!

Met een aantal van jouw glazenwassers samen met de ouderen die wonen in een verzorgingstehuis waar jij de glasbewassing doet een leuke activiteit doen? Dat kan tijdens de actieperiode glazenwassers en ouderen in week 50 en 51 dit jaar. Denk bijvoorbeeld aan helpen bij het uitserveren van het kerstdiner in het verzorgingstehuis, samen kerststukjes maken, een Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Onwerkbaar weer / vorstverlet / calamiteitenregeling

Nu de koudere dagen weer voor de deur staan, loopt u als werkgever het risico dat u uw werknemers niet kunt laten werken vanwege de mogelijk slechte weersomstandigheden. In artikel 33 CAO is bepaald wat u in die gevallen moet doen.  Bij het UWV kunt u een uitkering voor uw werknemer aanvragen. Als u hierover Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Ras bestuur stemt in met wijziging in basisopleiding glas en gevel

Zoals u wellicht weet is de werkgroep ‘alternatief Arnhem voor specialisten’ bezig met het zoeken naar alternatieve locaties voor opleiding en examen van specialisten. Dit omdat de locatie in Arnhem in 2019 sluit. In de werkgroep zijn vertegenwoordigers actief van AWOG/OSB, SVS en Ras. De werkgroep kreeg veel signalen van zowel glazenwassers als gevelbehandelaars dat ieder Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

‘Imagoverbetering helpt onze branche in de toekomst’

Brabant In- en Exterieurverzorging B.V. uit Waalwijk werd in 1991 opgericht door Hans Schwartzmans. Hij begon met een paar interieurverzorgsters. Nu heeft is het bedrijf 160 man personeel. Naast schoonmaakonderhoud zijn ze ook gespecialiseerd in vloer- glas- en gevelreiniging, reiniging na oplevering en specialistische werkzaamheden zoals het reinigen van lamellen en zonwering. In gesprek met Lees meer…

Auteur Marga van Neerven

Coördinator PR & Communicatie Regelmatig spreek ik OSB-leden die een jubileum te vieren hebben, met een bijzonder schoonmaakproject bezig zijn of over een ander inhoudelijk onderwerp. Het valt me elke keer weer op met hoeveel passie ondernemers, schoonmakers en glazenwassers over hun vak praten. Dat geeft me veel inspiratie om de ondernemer in het zonnetje te zetten met een mooi artikel. Ook ontwerp ik uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en andere communicatiemiddelen om de OSB-leden te informeren over waar we als OSB mee bezig zijn.

Plaats een reactie Lees verder →

Glazenwassersbedrijven investeren in ouderen/Actieperiode week 50+51/Doe ook mee!

De glazenwassers- en schoonmaakbranche investeert jaarlijks volop in medewerkers met o.a. (vak)opleidingen. Nu willen de glazenwassersbedrijven graag op een andere manier hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Daarbij richten ze zich op ouderen. Meestal zien oudere mensen glazenwassers alleen als zij aan het werk zijn. Deze keer gaan de glazenwassers samen met ouderen sociale activiteiten doen. Daarmee Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Specialistische schoonmaak: beroep met goede kansen op werk

Het UWV heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin de kansen voor laagopgeleiden worden beschreven. Er is ook een praktijkgids ‘Kansen voor laagopgeleiden’ uitgebracht. Deze laatste is bedoeld voor professionals die laagopgeleiden helpen bij het zoeken naar werk. Met name in de specialistische schoonmaak zijn er veel kansen voor mensen met opleidingen op het niveau basisschool, Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Resultaten enquete werkmethoden glas beschikbaar

Eerder is uw medewerking gevraagd aan een enquête. Dit omdat – in het kader van opleidingen en zoeken naar een alternatieve locatie voor Arnhem – in het Bestuur AWOG gesproken is over het gebruik van de verschillende werkmethoden door de OSB-leden actief in glasbewassing. De resultaten van de enquête zijn inmiddels verwerkt. Klik hier door Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

OSB stopt met organisatie Glazenwassers & Gevelbehandelaars Vakbeurs

Na lang wikken en wegen en het onderzoeken van verschillende mogelijkheden is besloten dat OSB/AWOG de Vakbeurs niet langer organiseert. OSB onderzoekt nog hoe we bepaalde onderdelen kunnen behouden, zoals de Speldjesregen voor jubilarissen en het NK Glazenwassen. Over dit laatste volgt snel meer informatie. Auteur Ilse MariënCoördinator Specialismen en PlatformsMail | Web | More Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Al meer dan 100 cursisten volgden basisopleiding Glas & Gevel

De basisopleiding Glasbewassing & Gevelonderhoud loopt nu 1 jaar. Meer dan 100 cursisten volgden dit jaar deze basisopleiding. Werknemers kunnen de basisopleiding G&G volgen via een opleidingsinstituut (zoals bijvoorbeeld SVS), maar de basisopleiding kan ook door de werkgever zelf verzorgd worden. Bij de opleiding voor de aanvullende module is deze keuze er niet: deze wordt Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Bestuur AWOG uitgebreid met Jeanette Voogt en Edwin Mol

Het bestuur van AWOG heeft Jeanette Voogt (ACW) en Edwin Mol (Friss Dienstverlening) bereid gevonden om het bestuur AWOG te komen versterken. Jeanette sluit aan bij het thema mens en Edwin bij het thema markt. Gezien de ambitieuze plannen van het AWOG bestuur komt deze versterking op het juiste moment. Klik hier door naar de Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Koos Stuyvers: oud bestuurslid OSB overleden

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat oud OSB bestuurslid Koos Stuyvers is overleden. Koos Stuyvers heeft zich ruim 30 jaar ingezet voor de branche. Hij was actief in het bestuur van OSB, maar we kennen hem vooral als voorzitter van AWOG. Dit deed hij met heel veel passie. OSB is hem veel dank verschuldigd Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

3 reacties Lees verder →

Opleiding: basis en aanvullend / Werkgroep gestart met zoeken alternatieve locatie Arnhem voor glas

Het RAS Bestuur heeft er op aandringen van AWOG voor gezorgd dat de locatie van SVS in Arnhem open blijft in 2017 en 2018. Dit omdat we niet geborgd hadden waar de modulaire opleidingen glas per 1-1-2017 wat betreft opleiding en examen naar toe konden. Het sluiten van de locatie van SVS in Arnhem zonder Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Toekomst Schoonmaakbedrijven B.V. uit Schijndel verzorgt glasbewassing ‘Vanderlande’ in Veghel

‘Glazenwassers zorgen dat megaklus op rolletjes loopt.’ 10 etages, 6000 m² glas in een 50 m hoog gebouw. Dat is niet zomaar gewassen. Vijf tot zeven glazenwassers zijn 1,5 week bezig om alle glazen van het indrukwekkende gebouw bij Vanderlande – marktleider bagagebanden op vliegvelden en leverancier van procesoplossingen voor grote warenhuizen – in Veghel te wassen. Hans Lees meer…

Auteur Marga van Neerven

Coördinator PR & Communicatie Regelmatig spreek ik OSB-leden die een jubileum te vieren hebben, met een bijzonder schoonmaakproject bezig zijn of over een ander inhoudelijk onderwerp. Het valt me elke keer weer op met hoeveel passie ondernemers, schoonmakers en glazenwassers over hun vak praten. Dat geeft me veel inspiratie om de ondernemer in het zonnetje te zetten met een mooi artikel. Ook ontwerp ik uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en andere communicatiemiddelen om de OSB-leden te informeren over waar we als OSB mee bezig zijn.

Plaats een reactie Lees verder →

Terugblik cao onderhandelingen

Binnen drie maanden een onderhandelingsresultaat bereiken voor een nieuwe cao: dat leek bijna een utopie. Toch slaagden werkgevers en werknemers voor de schoonmaak-en glazenwassersbranche erin om binnen drie maanden en na ‘slechts’ zes onderhandelingsronden een akkoord te sluiten. De buitenwereld leek verbaasd: er was toch altijd gedoe in die sector. Ingewijden wisten beter: de afgelopen Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuwe flyer met drie supplementen beschikbaar over het vermijden van schades

Schades aan gevels ontstaan op diverse manieren. In de nieuwe flyer met drie supplementen beperken we ons tot schades veroorzaakt door verkeerde gevelbehandelingen. Het is belangrijk om voordat een gevelbehandeling uitgevoerd wordt, de beginsituatie vast te leggen met foto’s en/of filmpjes. Dit voorkomt discussies achteraf. En werk volgens het schema gevelbehandeling. Maar kijk ook verder. Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →