OSB-Segment AWOG

De glazenwassers hebben een eigen segment binnen OSB: AWOG. AWOG staat voor Alles Weten Over Glazenwassen. Ruim 1/3 deel van de OSB-leden doet immers (ook) aan glasbewassing. Enkele van deze leden richten zich (bijna) volledig op glasbewassing terwijl andere leden glasbewassing aanbieden als één van hun activiteiten (naast ander specialistisch werk of regulier schoonmaakonderhoud).

Glazenwassersbedrijven hebben een andere bedrijfsvoering en personeelsopbouw dan reguliere schoonmaakbedrijven en ook de werkomstandigheden zijn anders. Denk in dit kader aan de wet- en regelgeving rondom Veilig Werken op Hoogte en de relatie opdrachtgever-hoofdaannemer-onderaannemer (marktverhoudingen, prijsdruk, etc.). AWOG maakt zich hard voor eerlijke en productieve arbeids- en marktverhoudingen in de glazenwassersbranche met ruimte en waardering voor vakmanschap en professionaliteit.

Strategische Koers AWOG
Het Bestuur van OSB/AWOG heeft zich begin 2018 gebogen over de strategische koers AWOG voor 2018/2019 rondom de thema’s Mens, Markt en Techniek.

Speerpunten voor 2018 vallend onder Mens zijn:

1. Arbeidsmarktwerving glazenwassers
-Campagne starten om jongeren te bereiken en te enthousiasmeren om glazenwasser te worden (campagne OSB breed start met campagne voor glasbewassing (o.a. m.b.v. vlogger))
-Onderzoeken mogelijkheden MBO-opleiding (via ROC of bijvoorbeeld door een samenwerkingsconstructie van bedrijven die samen jongeren opleiden voor werken in de glazenwassersbranche)
2. Opleidingen
-Vinden van locatie per 1-1-2019 voor opleiding en examen specialisten
-Bewaken dat structuur aansluit bij wensen vanuit de branche
3. Bewaken belangen achterban in B-deel CAO

Speerpunten voor 2018 wat betreft Markt zijn:
1. Toegevoegde waarde (TW) van OSB/AWOG-lidmaatschap in beeld brengen en uitdragen
2. Verder met actieweek voor glazenwassers (doelgroep, periode, etc ter nadere invulling)
3. Prikkelende ledenbijeenkomsten organiseren
4. Onderzoeken alternatieven Keurmerk G&G en aanhaken bij ontwikkelingen OSB breed in dit kader
5. Gebouwonderhoud promoten richting de opdrachtgever (o.a. m.b.v. elementen uit de Whitepaper Glasbewassing Inkopen)
6. Communicatiekalender maken en uitdragen via social media (o.a. onderwerpen vaststellen en frequentie bepalen)

Speerpunten voor 2018 bij Techniek zijn:
1. Resultaat haalbaarheidsonderzoek beoordelingsmodel werkmethoden glas van Spiladvies (december 2017) bespreken in TC en bezien of (nader) onderzoek beoordelingsmodel mogelijk/nodig is.
2. Inzetten op behoud huidige ladder voor professionele gebruiker (in licht van Europese discussie)
3. Updaten vragenlijsten per werkmethode (module VWOH)
4. Volgen robotisering
5. Onderzoeken nano voor glasbewassing

Hoe denkt OSB-segment AWOG over …?

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Column Edwin Mol: De markt is volop in beweging; een markt met kansen maar ook met valkuilen

Na wat moeizame jaren in de schoonmaakbranche lijkt het tij gekeerd en maken we ons op voor een mooie toekomst met flinke groeimogelijkheden.  Voor specialistische reiniging en aanverwante diensten zie ik nog meer groeikansen dan voor traditionele schoonmaakwerkzaamheden, mede door werkzaamheden die jaren uitgesteld zijn en nu wel gedaan moeten gaan worden.

De kansen die voor ons liggen brengen tegelijkertijd een hoop uitdagingen met zich mee. Anno 2018 is één van …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Veilig werken in de buurt van antennes voor mobiele communicatie

In onze branche komt het voor dat werknemers op een dak in de buurt van antennes voor mobiele communicatie werken. Denk bijvoorbeeld aan een glazenwasser die instapt in een gevelonderhoudsinstallatie op het dak. Antennes voor mobiele communicatie produceren elektromagnetische golven die kunnen zorgen voor warmteontwikkeling in het lichaam. Ken jij de vuistregel van 5 meter? Lees dit en meer in de flyer.

 

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Column Michiel de Reus (bestuurslid AWOG): kwaliteit meten bij glasbewassing

De kwaliteit van het overeengekomen schoonmaakonderhoud in kantoren, scholen en overige gebouwen kan uitstekend en zeer betrouwbaar gemeten worden aan de hand van een èchte norm, de NEN 2075.  Met name het bekende VSR-KMS voldoet hieraan en wordt in betrekkelijk ieder goed schoonmaakcontract geëist van de leverancier van schoonmaakdiensten.

Omdat mijn glazenwassersbedrijf het OSB-Keurmerk heeft, krijg ik wel eens de opmerking: ‘Fijn dat ik een betrouwbaar en deskundig bedrijf heb ingeschakeld, …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Column Jeanette Voogt (bestuurslid AWOG): Mens wat ben je mooi!

We mogen ons best wel wat vaker beseffen hoe mooi we eigenlijk zijn!

Of je nu man of vrouw, jong of oud, rijk of arm of dik of dun bent, de mens is mooi, in al zijn of haar facetten.

In ons vak komen wij dagelijks in aanraking met de verschillende lagen van de bevolking. Deze diversiteit  maakt ons vak zo ontzettend boeiend, uitdagend en afwisselend tegelijk. Ik ervaar echter te vaak …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Column Peter Rietbroek: de zin en onzin van een Keurmerk

Er wordt veel gezegd en geschreven over keurmerken. Een keurmerk is in zijn algemeenheid bedoeld om mensen – als consument of als onderdeel van een organisatie – te helpen om een overwogen keuze te maken voor een bepaald product of een bepaalde dienst. Een keurmerk doet beloftes, biedt houvast en geeft daarmee een bepaalde mate van zekerheid. Maar de laatste jaren is er ook iets anders aan de hand; er …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Ledenbijeenkomst AWOG ‘Hoe haal je meer uit je medewerkers?’

Krapte op de arbeidsmarkt. We horen het overal om ons heen. Ook de glazenwassersbranche heeft er last van. De zoektocht naar geschikte medewerkers gaat door. En OSB gaat daarbij helpen. In de loop van het tweede kwartaal gaat een arbeidsmarktcampagne van start. Maar naast zorgen voor  nieuwe instroom, denken de werkgevers ook na over hoe zij medewerkers binnen boord kunnen houden. Hoe creëer je betrokkenheid? Hoe doen andere bedrijven dat? …

Lees meer…

Auteur Melanie Klerx

Manager PR & Communicatie | Communicatiestrategie | Pers | OSB-Keurmerk campagne | Online | Publicaties | Evenementen en bijeenkomsten |

Plaats een reactie Lees verder →

Onwerkbaar weer / vorstverlet / calamiteitenregeling

Nu de koude dagen weer voor de deur staan, loopt u als werkgever het risico dat u uw werknemers niet kunt laten werken vanwege de mogelijk slechte weersomstandigheden. In artikel 33 CAO is bepaald wat u in die gevallen moet doen.

Artikel 33 zegt dat de werkgever bij onwerkbaar weer de werknemer andere dan de gebruikelijke werkzaamheden op kan dragen, mits deze in lijn liggen met de activiteiten zoals bepaald in …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

‘Mensgericht organiseren’ centraal bij Ledenbijeenkomst AWOG – 26 maart 2018

Uw organisatie bestaat uit mensen. Die maken of breken de organisatie. Door mensgericht te organiseren is het mogelijk om blijvende successen te boeken. Betere prestaties voor de organisatie en gelukkige mensen; een win-win situatie dus voor de werkgever en zijn werknemers! Maar hoe doet u dat als ondernemer? Hoe zorgt u ervoor dat u de kracht van uw glazenwassers losmaakt? Hoe zorgt u dat uw medewerkers betrokken zijn?

Kom naar de …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuwe puntladders

Glas- en gevelonderhoud is niet zonder risico’s. Een groot deel van de werkzaamheden wordt op hoogte uitgevoerd. En werken op hoogte staat al jaren in de top-5 van meest voorkomende bedrijfsongevallen. Begrijpelijk dus dat veilig werken bij Fortron daarom prioriteit nummer 1 is. Om die reden ontwikkelde het bedrijf samen met Dirks Klimmaterialen een nieuwe, eigen puntladder. Deze is veiliger in gebruik dan de reguliere varianten.

Fortron ontwikkelde twee versies, een …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Wijziging opbouwmethode steigers

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht om altijd rondom de steiger een leuning te hebben bij betreding van een platform in een rolsteiger. Dit geldt dus ook voor het opbouwen van de rolsteiger.

Voor meer informatie zie het A-blad rolsteigers en de flyer van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB).

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Wetgeving rondom draagbaar klimmateriaal

Wij krijgen regelmatig vragen over aan welke eisen ladders moeten voldoen. Daarom hierbij een en ander op een rijtje.

De Warenwet
Staande ladders moeten in Nederland voldoen aan de Warenwet. Het Besluit Draagbaar Klimmateriaal, dat bij deze wet hoort, beschrijft de minimumeisen waaraan een ladder of trap moet voldoen. Hierbij hoort ook een Regeling methoden van onderzoek en Nadere eisen draagbaar klimmateriaal, Hierin wordt beschreven hoe beoordeeld moet worden of klimmateriaal aan …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Speerpunt in 2018: promoten gebouwonderhoud

Eén van de speerpunten onder het thema markt voor 2018 is om gebouwonderhoud te gaan promoten bij de opdrachtgever. Dit gaan we onder andere doen via social media waarbij we berichten maken met behulp van elementen uit de Whitepaper Glasbewassing inkopen.

Heb je de berichten gezien die eind 2017 via LinkedIn verspreid zijn over glasbewassing?
Eerste bericht, tweede bericht, derde bericht.
Voel je vrij om deze berichten te liken en te delen!

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Training RI&E Glas & Gevelreiniging

OSB en de RAS organiseren op 21 maart en 20 juni 2018 weer samen met KMO Solutions trainingen waarin je door praktijkgerichte opdrachten leert object-RI&E’s te maken via RI&E Schoonmaak. Welke werkmethode(n) past het beste bij het object van de opdrachtgever waar je de glasbewassing doet en kan deze methode(n) veilig toegepast worden? In één dag leer je werken met het digitale systeem.

Voor de cursus van 21 maart zijn nog …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Heeft u input voor de nieuwe CAO?

De huidige CAO loopt tot 31 december 2018. Binnenkort start de voorbereiding voor de nieuwe cao. Inventarisatie onder leden over wat er leeft is stap 1. Welke verbeterpunten zijn er? Waar loop je tegenaan? Stuur je vragen, suggesties of opmerkingen zowel over het algemene deel van de cao als het cao-deel voor specialistische reiniging (B-deel) naar cao@osb.nl.

Tijdens de ledenbijeenkomst AWOG op 26 maart aanstaande zal het punt CAO ook op …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Onderzoek inzet vloggers voor werven jongeren

Tijdens de ledenbijeenkomst AWOG op 6 november hebben jullie een toelichting gekregen op de arbeidsmarktcampagne die we willen gaan starten vanuit OSB. Deze arbeidsmarktcampagne komt er voor de hele branche, dus voor zowel de reguliere schoonmaak als voor de specialisten.

Eerste stap
De eerste stap van de totale campagne is onderzoeken of we vloggers kunnen inzetten om jongeren te werven voor het vak van glazenwasser. We beginnen hiermee omdat de werkgroep mens …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

The Mark: prachtig object en oefenpand

Sinds half juni 2017 wast Nelis de ramen van The Mark, een landmark aan de voet van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. The Mark valt op door zijn ligging en zijn vorm met twee vleugels die via een ruim atrium met elkaar verbonden zijn. De grote glasoppervlaktes maakt The Mark de perfecte omgeving voor de leerlingen die Nelis opleidt. Voor Cromwell Property Group (Cromwell), eigenaar van The Mark, betekent de …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

“We moeten onze klanten opvoeden”

Elf jaar geleden nam Henk Schipperen het bedrijf over dat we nu kennen als HS Schoonmaakbedrijf uit Raamsdonkveer. Al snel kwam hij erachter iemand naast zich nodig te hebben en vroeg zijn zoon Joery Schipperen om mee de kar te trekken. Joery was ondertussen afgestudeerd en werkzaam als chemisch technoloog maar koos voor het familiebedrijf.

Hoe heb je het schoonmaakvak geleerd?
Joery: “Schoonmaak vind ik een onwijs mooi en interessant vak. Ik …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Advies nieuwe opleidingslocatie

Eind dit jaar sluit het opleidingscentrum in Arnhem haar deuren. Hier worden door SVS specialistische opleidingen gegeven en door het RAS-examenbureau examens afgenomen, waaronder die voor glasbewassing. Het RAS bestuur heeft een werkgroep de opdracht gegeven een alternatieve oplossing te vinden voor de locatie in Arnhem en uiterlijk begin 2018 daarover te rapporteren aan het RAS bestuur.

De werkgroep heeft gesprekken gevoerd over alternatieve locaties en deze uiteraard allemaal bezocht. Op …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →