Platform Onderwijs

Over het algemeen geldt dat de onderwijsbranche er een is die al sinds jaar en dag te maken heeft met een spanningsveld tussen het beschikbare budget en de vereiste kwaliteit. Niet alleen het niveau van het onderwijs lijdt hieronder, ook de schoonmaak heeft er hinder van.

Het platform bevordert de communicatie met de onderwijsinstellingen en de verschillende belangengroepen en werkt aan verbetering van de kwaliteit en het imago van de schoonmaakbranche. Voor de leden van OSB is het platform een bron van informatie.

Ideeën, vragen, opmerkingen zijn van harte welkom. U kunt zich daarvoor richten tot Ilse Mariën, coördinator specialismen en platforms, telefoon (073) 648 38 50.

Voor algemene informatie over schoonmaak op scholen ga naar www.naareengezondeschool.nl.

Naar een gezonde school

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

“Meer dan alleen maar schoonmaakster”

In het kader van de campagne ‘Naar een gezonde school’ laten we iedere maand op Facebook een schoonmaakbedrijf aan het woord wat zij tegenkomen in hun werk. De ervaringen van Gre van Asito zijn niet samen te vatten in een kort Facebookbericht en daarom laten we haar graag uitgebreid aan het woord.

Wat valt je het meeste op als jullie op een school schoonmaken?
“Op de school waar ik werk is volop …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuw hulpmiddel voor basisscholen en schoonmaakbedrijven

In het kader van de campagne ‘Naar een gezonde school’ heeft OSB de ‘Afsprakenkaart zomervakantiebeurt’ ontwikkeld. Deze kaart helpt basisschool en schoonmaakbedrijf bij het maken van goede afspraken en een duidelijke planning rondom de zomervakantiebeurt. De kaart bevat ook een checklist waarmee achteraf snel te controleren is of alle werkzaamheden daadwerkelijk zijn gedaan.

Prettiger leren
Met de campagne ‘Naar een gezonde school’ willen we schoolmanagement en leraren bewust maken van de voordelen …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen in 2018

Basisscholen ontvangen ook in 2018 weer een vergoeding voor het schoonmaken van hun schoolgebouw. Deze vergoeding maakt onderdeel uit van de lumpsum-financiering. Basisscholen krijgen van de Rijksoverheid elk jaar één budget voor kosten van materiaal en personeel. Dit budget heet de lumpsum. In de berekening van de lumpsum wordt landelijk gezien een berekening gemaakt voor de kosten voor schoonmaak.
Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma’s van eisen.  Hiervoor dient u het genormeerd aantal …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Terugblik cao onderhandelingen

Binnen drie maanden een onderhandelingsresultaat bereiken voor een nieuwe cao: dat leek bijna een utopie. Toch slaagden werkgevers en werknemers voor de schoonmaak-en glazenwassersbranche erin om binnen drie maanden en na ‘slechts’ zes onderhandelingsronden een akkoord te sluiten. De buitenwereld leek verbaasd: er was toch altijd gedoe in die sector. Ingewijden wisten beter: de afgelopen jaren was er aan de Vernieuwingstafel hard gewerkt aan een gedeeld begrip over de uitdagingen …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →