Downloads

Over het algemeen geldt dat de onderwijsbranche er een is die al sinds jaar en dag te maken heeft met een spanningsveld tussen het beschikbare budget en de vereiste kwaliteit. Niet alleen het niveau van het onderwijs lijdt hieronder, ook de schoonmaak heeft er hinder van.

Het platform bevordert de communicatie met de onderwijsinstellingen en de verschillende belangengroepen en werkt aan verbetering van de kwaliteit en het imago van de schoonmaakbranche. Voor de leden van OSB is het platform een bron van informatie.

Ideeën, vragen, opmerkingen zijn van harte welkom. U kunt zich daarvoor richten tot Ilse Mariën, coördinator specialismen en platforms, telefoon (073) 648 38 50.

Voor algemene informatie over schoonmaak op scholen ga naar www.naareengezondeschool.nl.

Naar een gezonde school

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Nieuw hulpmiddel voor basisscholen en schoonmaakbedrijven

In het kader van de campagne ‘Naar een gezonde school’ heeft OSB de ‘Afsprakenkaart zomervakantiebeurt’ ontwikkeld. Deze kaart helpt basisschool en schoonmaakbedrijf bij het maken van goede afspraken en een duidelijke planning rondom de zomervakantiebeurt. De kaart bevat ook een checklist waarmee achteraf snel te controleren is of alle werkzaamheden daadwerkelijk zijn gedaan.

Prettiger leren
Met de campagne ‘Naar een gezonde school’ willen we schoolmanagement en leraren bewust maken van de voordelen …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen in 2018

Basisscholen ontvangen ook in 2018 weer een vergoeding voor het schoonmaken van hun schoolgebouw. Deze vergoeding maakt onderdeel uit van de lumpsum-financiering. Basisscholen krijgen van de Rijksoverheid elk jaar één budget voor kosten van materiaal en personeel. Dit budget heet de lumpsum. In de berekening van de lumpsum wordt landelijk gezien een berekening gemaakt voor de kosten voor schoonmaak.
Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma’s van eisen.  Hiervoor dient u het genormeerd aantal …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Terugblik cao onderhandelingen

Binnen drie maanden een onderhandelingsresultaat bereiken voor een nieuwe cao: dat leek bijna een utopie. Toch slaagden werkgevers en werknemers voor de schoonmaak-en glazenwassersbranche erin om binnen drie maanden en na ‘slechts’ zes onderhandelingsronden een akkoord te sluiten. De buitenwereld leek verbaasd: er was toch altijd gedoe in die sector. Ingewijden wisten beter: de afgelopen jaren was er aan de Vernieuwingstafel hard gewerkt aan een gedeeld begrip over de uitdagingen …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen in 2017

De vergoeding, die basisscholen krijgen voor het schoonmaken van het schoolgebouw, maakt onderdeel uit van de lumpsum-financiering. In de berekening van de lumpsum wordt landelijk gezien een berekening gemaakt voor de kosten voor schoonmaak.
Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma’s van eisen.  Hiervoor dient u het genormeerd aantal groepen leerlingen te berekenen of the achterhalen. LET OP: als een school bijvoorbeeld kleinere klassen heeft, kan het genormeerd aantal groepen afwijken van het aantal …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

1 reactie Lees verder →

OSB zet zich in voor schone en gezonde basisscholen

In schone en gezonde basisscholen presteren en leren kinderen en leerkrachten optimaal. OSB helpt bij het gezond maken en houden van scholen en vernieuwt www.naareengezondeschool.nl. Onder andere met praktische tips en de whitepaper Gezond op School. Hierin wordt uitgelegd waarom een gezonde school belangrijk is en welke rol alle betrokkenen hebben bij een schone en gezonde school. Ook is er oog voor de rol van de professionele schoonmaak. Om scholen te helpen …

Lees meer…

Auteur Melanie Klerx

Manager PR & Communicatie | Communicatiestrategie | Pers | OSB-Keurmerk campagne | Online | Publicaties | Evenementen en bijeenkomsten |

Plaats een reactie Lees verder →

Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen in 2016

De vergoeding, die basisscholen krijgen voor het schoonmaken van het schoolgebouw, maakt onderdeel uit van de lumpsum-financiering. In de berekening van de lumpsum wordt landelijk gezien een berekening gemaakt voor de kosten voor schoonmaak.

Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma’s van eisen.  Hiervoor dient u het genormeerd aantal groepen leerlingen te berekenen of the achterhalen. LET OP: als een school bijvoorbeeld kleinere klassen heeft, kan het genormeerd aantal groepen afwijken van het aantal …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

OSB roept scholen op hun schoolgebouw gezond te maken

Brancheorganisatie OSB maakt zich grote zorgen over de verlaging van het schoonmaakbudget voor basisscholen door de overheid. De verlaging van het schoonmaakbudget zal leiden tot verslechtering van de leerprestaties en het ziekteverzuim verhogen. Vooral intensieve grote schoonmaak tijdens de drie langere schoolvakanties heeft positieve invloed op de leerprestaties van leerlingen en het ziekteverzuim van leerlingen en leerkrachten.

Scholen mogen zelf bepalen hoeveel budget zij besteden aan schoonmaak. De aangekondigde verlaging van …

Lees meer…

Auteur Melanie Klerx

Manager PR & Communicatie | Communicatiestrategie | Pers | OSB-Keurmerk campagne | Online | Publicaties | Evenementen en bijeenkomsten |

Plaats een reactie Lees verder →

Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen in 2015

De vergoeding, die basisscholen krijgen voor het schoonmaken van het schoolgebouw, maakt onderdeel uit van de lumpsum-financiering. In de berekening van de lumpsum wordt landelijk gezien een berekening gemaakt voor de kosten voor schoonmaak.

Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma’s van eisen.  Hiervoor dient u het genormeerd aantal groepen leerlingen te berekenen of the achterhalen. LET OP: als een school bijvoorbeeld kleinere klassen heeft, kan het genormeerd aantal groepen afwijken van het aantal …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

1 reactie Lees verder →

Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen 2014

De vergoeding, die basisscholen krijgen voor het schoonmaken van het schoolgebouw, maakt onderdeel uit van de lumpsum-financiering. In de berekening van de lumpsum wordt landelijk gezien een berekening gemaakt voor de kosten voor schoonmaak.
Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma’s van eisen.  Hiervoor dient u het genormeerd aantal groepen leerlingen te berekenen of the achterhalen. LET OP: als een school bijvoorbeeld kleinere klassen heeft, kan het genormeerd aantal groepen afwijken van het aantal …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen 2013

De vergoeding, die basisscholen krijgen voor het schoonmaken van het schoolgebouw, maakt onderdeel uit van de lumpsum-financiering. In de berekening van de lumpsum wordt landelijk gezien een berekening gemaakt voor de kosten voor schoonmaak.
Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma’s van eisen.  Hiervoor dient u het genormeerd aantal groepen leerlingen te berekenen of the achterhalen. LET OP: als een school bijvoorbeeld kleinere klassen heeft, kan het genormeerd aantal groepen afwijken van het aantal …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →