Platform Reconditionering

Sinds april 2015 is het OSB-Platform Reconditionering actief als opvolger van het Platform Calamiteiten. Dit Platform is voor bedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen. Aanleiding voor de doorstart van het platform is de wens vanuit de vier initiatiefnemers om de branche zo gezond mogelijk te houden. Hierbij is het de bedoeling dat de bedrijven die actief zijn in het Platform, gezamenlijk optrekken en naar buiten treden.

Het Platform beweegt zich op de gebieden die alle bedrijven actief in het segment reconditionering aangaan. Het Platform houdt zich verre van de commerciële aspecten van de individuele bedrijven. Een gezonde mate van concurrentie is immers ook van belang voor de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de individuele bedrijven in het bijzonder. De kaders waarbinnen het commerciële strijdperk zich afspeelt, zijn nadrukkelijk wél een aandachtsgebied van het OSB Platform Reconditionering. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich conformeren aan die kaders. Dit is dan ook feitelijk één van de ultieme doelstellingen van het Platform.

Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid zijn van OSB wordt er éénmaal per jaar een ‘open’ vergadering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-leden van OSB welkom zijn. Op die manier wordt geborgd dat het Platformbestuur in staat blijft om alle belangen van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het maken van keuzes.

Speerpunten Platform Reconditionering in 2018
Klik hier voor de speerpunten van het platform voor dit jaar.

Terugblik speerpunten Platform Reconditionering 2017
Klik hier om terug te blikken op de speerpunten van 2017. Wat is er gerealiseerd?

Hoe kijkt u aan tegen het OSB-Platform Reconditionering? Herkent u de activiteiten die we willen oppakken? Reacties op deze en andere vragen zijn zeer welkom bij Ilse Mariën, coördinator specialismen en platforms via (073) 648 38 50.

Bent u (nog) geen lid van OSB, klik dan hier door naar een document met voordelen van lidmaatschap voor aangesloten leden actief in reconditionering en/of neem contact op met onze bedrijfsadviseur Mark Samsom voor meer informatie.

Training asbest herkennen

Tijdens de laatste brede bijeenkomst reconditionering op 10 oktober jl. verzorgde Hans de Jong van SGS Search een presentatie over de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Hij ging vooral in op asbest. In de discussie na de presentatie werd duidelijk dat de branche behoefte heeft aan een opleiding waarin het herkennen van asbest centraal staat.

Via SGS zijn er inmiddels twee trainingen beschikbaar:

Asbest herkennen / 4 uur durende training / incompany …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Terugblik activiteiten Reconditionering 2017

In 2017 is het Platform aan de slag geweest met onder andere:

Opleidingen
Per 1 januari 2017 is de brede vakopleiding verdwenen en kennen we een basisvakopleiding met aanvullende modules:

basisopleiding reiniging na calamiteiten inclusief onderdeel uitvoering salvage: via SVS, 5 lesdagen van 7 uur, RAS-bijdrage van 580 euro;
vervolgmodule reiniging na calamiteiten met hogedrukreinigen steen of metaal/kunststof, vervuiling ‘roet’: deze module gaat lopen via SVS;
aanvullende module glasbewassing (gondel/rolsteiger en/of permanente …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Onwerkbaar weer / vorstverlet / calamiteitenregeling

Nu de koude dagen weer voor de deur staan, loopt u als werkgever het risico dat u uw werknemers niet kunt laten werken vanwege de mogelijk slechte weersomstandigheden. In artikel 33 CAO is bepaald wat u in die gevallen moet doen.

Artikel 33 zegt dat de werkgever bij onwerkbaar weer de werknemer andere dan de gebruikelijke werkzaamheden op kan dragen, mits deze in lijn liggen met de activiteiten zoals bepaald in …

Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Terugblik cao onderhandelingen

Binnen drie maanden een onderhandelingsresultaat bereiken voor een nieuwe cao: dat leek bijna een utopie. Toch slaagden werkgevers en werknemers voor de schoonmaak-en glazenwassersbranche erin om binnen drie maanden en na ‘slechts’ zes onderhandelingsronden een akkoord te sluiten. De buitenwereld leek verbaasd: er was toch altijd gedoe in die sector. Ingewijden wisten beter: de afgelopen jaren was er aan de Vernieuwingstafel hard gewerkt aan een gedeeld begrip over de uitdagingen …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuwsbrief reconditionering 2017 is verschenen

De tweede Nieuwsbrief reconditionering, bedoeld voor specialisten actief in reconditionering, is op 27 maart verschenen. Deze Nieuwsbrief komt jaarlijks (in het voorjaar) uit.

In de nieuwsbrief blikken we terug op de activiteiten in 2016 en kijken we vooruit naar waar we ons in 2017 als Platform Reconditionering voor gaan inzetten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben na het lezen van de nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met Ilse Mariën.

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Eerste nieuwsbrief Reconditionering verschenen

De eerste Nieuwsbrief Reconditionering, bedoeld voor specialisten actief in reconditionering, is vandaag verschenen. Deze Nieuwsbrief zal jaarlijks (in het voorjaar) uitkomen.

In de nieuwsbrief leest u meer over:
-wat het OSB Platform reconditionering doet en wat zijn de belangrijkste punten waarmee het platform aan de slag is / zal gaan in 2016;
-melden van misstanden bij de Codecommissie;
-bijeenkomst op 21 april a.s. voor OSB-leden actief in dit segment;
-bestuurswisseling en kandidaatstelling platformbestuur reconditionering;
-vooraankondiging brede …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Terugblik ledenbijeenkomst Platform Reconditionering

Op woensdag 1 oktober jl. vond de Platform Reconditionering bijeenkomst plaats bij OSB in ’s-Hertogenbosch. Met ruim 20 vertegenwoordigers van bedrijven uit de branche een goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst.

Een groot aantal onderwerpen passeerde deze middag de revue. CAO, opleidingen, communicatie, lobby, Stichting Salvage, facturatieproces, coördinatie rampen en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Deze Code is in overleg met Kees Blokland van de Codecommissie vertaald voor de reconditioneringsmarkt. Blokland gaat hier …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Oproep: Leden gezocht voor artikel in VvE Magazine

Het is niet meer nodig aan te melden voor de artikelen in VvE Magazine. Onze oproep heeft veel aanmeldingen opgeleverd. Waarvoor heel veel dank!

Lees meer…

Auteur Melanie Klerx

Manager PR & Communicatie | Communicatiestrategie | Pers | OSB-Keurmerk campagne | Online | Publicaties | Evenementen en bijeenkomsten |

Plaats een reactie Lees verder →

Specialisten let op: subsidie voor schrijven beschikbaar voor autochtone leidinggevenden

De RAS heeft de subsidie-regeling voor taaltrajecten uitgebreid. Het is nu, naast het leren van Nederlands, ook mogelijk om beter te leren schrijven (voor leidinggevenden). Er zijn bij specialisten in glas, calamiteiten, gevel en food weinig werknemers die onvoldoende Nederlands spreken. Hierdoor is uw focus misschien niet zo op taal gericht. Maar de uitbreiding van de subsidie is wél interessant, omdat de subsidie voor schrijven ook voor autochtone leidinggevenden bedoeld …

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Schoonmaak in Beeld aflevering 4 – Schoon geeft pit en glans

OSB heeft de schoonmaak- en glazenwassersbranche letterlijk in beeld gebracht: met filmpjes. Over de branche schrijven deden we al, maar met filmpjes kunnen we nog beter laten zien hoe veelzijdig de branche is. Allerlei thema’s komen voorbij, zoals opleidingen, calamiteitenreiniging, parttime werken en de samenwerking met de SW-sector. Twee weken geleden presenteerden we u de derde aflevering over de schoonmaak mag er zijn. Nu presenteren wij met trots het vierde filmpje: Schoon geeft pit en …

Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Salvage: Prijs én geleverde werk voortaan bepalend voor inschakeling schadestopbedrijf

In 2014 gaat de Stichting Salvage een nieuwe stap zetten in de inschakeling van schadestopbedrijven voor Salvageopdrachten. Voor een zestal omschreven standaardwerkzaamheden zal door de Stichting een maximum marktconform tarief worden bepaald, waarmee schadestopbedrijven akkoord kunnen gaan of voor een lager bedrag kunnen inschrijven.
Klik hier voor compleet bericht zoals verschenen in Nieuwsbrief Schade week 49.

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Succesvolle bijeenkomst Calamiteiten

Op 19 september jl. vond een prettige en zinvolle bijeenkomst Calamiteiten plaats bij SVS in Arnhem.
Klik hier door naar een artikel over de bijeenkomst geplaatst op de website van Service Management.

 

Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →