Speerpunten reconditionering 2017

Het Platform zal zich in 2017 richten op:

Communicatie: organiseren van een ledenbijeenkomst in mei en een brede themabijeenkomst in oktober. En verder het verzenden van de tweede nieuwsbrief in het voorjaar (interne communicatie). Wat betreft de externe communicatie richten we ons (via overleggen, artikelen in bladen en nieuwsbrieven etc.) op o.a. verzekeraars en experts. Ook gaan we (verder) aan de slag met het communicatieplan.

CAO: maken van een overzicht van wensen en prioriteiten voor de onderhandelingen van de CAO van 2019 en verder.

Opleidingen: volgen van ontwikkelingen bij de RAS m.b.t. opleidingen en examens.

Code: over het voetlicht brengen van de Code bij individuele verzekeraars. Verder uitwerken van het idee om als Platform een standaardbestek te maken. Hoe doen we zaken met elkaar en houden we het helder en open en clean.

Lobby: voeren van gesprekken met Verbond van Verzekeraars en NIVRE. We willen immers aanspreekpunt/loket zijn van deze partijen en verder ook om de relatie te verbeteren.

Stichting Salvage: periodiek voeren van gesprekken over o.a. kwaliteitscriteria schadestopbedrijven

Facturatieproces: verder gaan met het voeren van gesprekken met individuele verzekeraars om proactief te sturen op procesverbeteringen.

Nationaal Calamiteiten Platform (NCP): toetsen insteek NCP tijdens ledenbijeenkomst in mei 2017 waarna vervolgoverleg hierover ingepland zal gaan worden met de Stichting Salvage.

 

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms