Aanmeldprocedure

 Stap 1: Voorbereiding op het OSB-Keurmerk
Elk bedrijf dat lid is van OSB dient te voldoen aan de eisen van het OSB-Keurmerk. OSB adviseert om voordat de aanmeldprocedure wordt gestart eerst kennis te nemen van de eisen van dit keurmerk.

De eisen hebben betrekking op:

 1. De administratieve inrichting wat betreft financiën en personele zaken van uw onderneming, zodat tenminste de wettelijke verplichtingen aantoonbaar worden nagekomen. Dit is de NEN-4400-1 norm.
 2. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Een initiatief voor duurzame marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
 3. Voorwaarden die leiden tot goede en verantwoordelijke uitvoering van de werkzaamheden (schoonmaakspecifieke eisen).

Stap 2: Vul het inschrijfformulier in
Om lid te worden van OSB dient u een inschrijfformulier in te vullen. U kunt dit formulier opvragen via www.osb.nl/aanmelden of ledenadministratie@osb.nl of opvragen via telefoonnummer (073) 648 38 50.

Stap 3: Stuur het inschrijfformulier ondertekend en met de gevraagde documenten naar OSB.

•  Zorg dat het inschrijfformulier door de bevoegde perso(o)n(en) is (zijn) ondertekend.

 • Stuur het inschrijfformulier met de volgende originele documenten toe:
  – Origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waaruit bevoegdheid van een natuurlijk persoon blijkt.
  – Een door een externe, administratief controleur (RA, AA of administratiekantoor) ondertekende opgaaf van de omvang van de omzet
  (exclusief BTW) over het voorlaatste boekjaar.
 • Stuur het inschrijfformulier met de gevraagde documenten naar het volgende adres:
  OSB T.a.v. de ledenadministratie Postbus 3265 5203 DG ’s-HERTOGENBOSCH

Stap 4: Toets op CAO en OSB-Keurmerk
Om lid te worden van OSB moet u getoetst worden op naleving van de CAO en het OSB-Keurmerk. Deze toetsing en inspectie worden (nu nog) door verschillende instanties gedaan.

De CAO controle wordt in opdracht van OSB uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De toetsing op het OSB-Keurmerk kan door verschillende inspectie-instellingen worden gedaan. De kosten voor toetsing op het OSB-Keurmerk dient u zelf te betalen. U mag zelf een keuze maken uit één van de daarvoor aangewezen inspectie-instellingen.

De kosten voor toetsing op naleving van de CAO worden door OSB betaald. Mocht u echter de inschrijfprocedure voortijdig afbreken dan ziet OSB zich genoodzaakt om de kosten van de CAO controle bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €690,- (excl. BTW). De controle op naleving van de CAO en de inspectie op het OSB-Keurmerk kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. OSB adviseert om eerst de CAO controle te laten uitvoeren. Als de controle niet positief is, dan bent u in de gelegenheid dat eerst in orde te maken.

Stap 5: Neem contact op met een inspectie-instelling voor de OSB-Keurmerk inspectie
Klik hier voor de implementatiehandleiding OSB-Keurmerk. Bekijk aan de hand van deze handleiding kritisch wat de invoering van het OSB-Keurmerk voor uw organisatie betekent en hoe u aan de eisen kunt voldoen. In de implementatiehandleiding worden adviezen gegeven. Neem contact op met de OSB bij vragen.

Klik hier om te zien welke inspectie-instellingen op het OSB-Keurmerk mogen toetsen. OSB adviseert om bij meerdere instellingen een offerte op te vragen. Als u ook andere certificaten heeft (bijvoorbeeld VCA of ISO9000) vraag dan aan de inspectie-instelling of zij een combinatie aanbieding doen. Maak een keuze uit de offertes en maak een afspraak voor een inspectie. Meld u dan direct aan bij de SNA (zie stap 6). De inspectie-instelling mag pas aan de slag gaan als uw bedrijf bij de SNA is aangemeld.

Stap 6: Meld u aan bij de Stichting Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl)
U komt dan in het register bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) te staan. Aan deze inschrijving zijn kosten verbonden, deze zijn voor uw eigen rekening. Na inschrijving kan de inspectie-instelling de inspectie komen uitvoeren.

Stap 7: Inschrijving in het OSB-Keurmerk register
Na afronding van de inspectie rapporteert de inspectie-instelling aan de SNA en aan OSB. Bij een positieve uitslag wordt u ingeschreven als lid van OSB en opgenomen in het OSB-Keurmerk register. U mag het OSB-Keurmerk uitdragen. U ontvangt dan het OSB-Keurmerk certificaat en de OSB-Keurmerk Toolkit.

LET OP!
Voor de toetsing van het OSB-Keurmerk is het nodig dat er ook daadwerkelijk een administratie wordt gevoerd. U moet dus enkele malen loon hebben uitbetaald en belastingen en premies hebben afgedragen.

Contact met OSB
Bezoekadres: Rompertsebaan 50, 5231 GT ‘s-HERTOGENBOSCH
Postadres: Postbus 3265, 5203 DG ’s-HERTOGENBOSCH
Telefoon (073) 648 38 50 Fax (073) 648 38 55
info@osb.nl
www.osb.nl

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk