Milieu

Schoonmaakbedrijven dragen met hun schoonmaakactiviteitenin de meeste gevallen bij aan een schoner milieu. Schoonmaakbedrijven gebruiken echter ook schoonmaakmiddelen, die bij verkeerd gebruik schade kunnen toebrengen aan het milieu of aan de gezondheid van de mensen die er mee werken.

Milieutool

Als u met gevaarlijke stoffen werkt, ze opslaat en/of vervoert, krijgt u met veel verschillende wet- en regelgeving te maken. Veelal worden de schoonmaakmiddelen zelf tot de gevaarlijke stoffen gerekend maar ook (vervuild) afvalwater kan milieuvervuilend zijn.

Om snel in kaart te brengen met welke wet- en regelgeving op milieugebied u te maken heeft, heeft OSB door ingenieursbureau Royal Haskoning DHV een “milieutool” laten ontwikkelen. Aan de hand van een aantal vragenlijst worden uw activiteiten in kaart gebracht en wordt aangegeven welke wet- en regelgeving op uw bedrijf van toepassing is. U kunt dan ook direct doorlinken naar de relevante wetsteksten. Er wordt meteen aangegeven of u bijvooorbeeld een (milieu)vergunning of een ontheffing aan moet vragen.

In de praktijk is de milieutool erg handig gebleken voor bedrijven die zich volgende de NEN-14000 (milieuzorg) willen laten certificeren.

De milieutool wordt regelmatig geactualiseerd. Begin 2019 wordt deze geactualiseerd. OSB-leden kunnen de milieutool hier downloaden. U krijgt eerst een scherm waarin u gevraagd wordt uw naw en e-mailadres in te vullen. Wij gebruiken dit om u in de toekomst te informeren over updates en wijzigingen van de tool.

Stoffenmanager Schoonmaak

Schoonmaakmedewerkers die met schoonmaakmiddelen werken, moeten duidelijke instructies krijgen hoe zij die middelen moeten gebruiken en over welke voorzorgsmaatregelen zij eventueel moeten nemen. Om de informatie uit het VeiligheidsInformatieblad (VIB) dat de leverancier bij het schoonmaakmiddel levert, te vertalen naar een Werkinstructiekaart (WIK) voor uw medewerkers kunt u gebruik maken van de Stoffenmanager. Speciaal voor de schoonmaakbranche is een eigen stoffenmanager ontwikkeld. De Stoffenmanager Schoonmaak is beschikbaar via de website van de RAS. Voor verdere informatie klik hier.

 

Auteur Nico Koch

Beleidssecretaris KAM en Economie