Milieu

Schoonmaakbedrijven dragen met hun schoonmaakactiviteiten in de meeste gevallen bij aan een schoner milieu. Schoonmaakbedrijven gebruiken echter ook schoonmaakmiddelen, die bij verkeerd gebruik schade kunnen toebrengen aan het milieu of aan de gezondheid van de mensen die er mee werken.

Milieutool

Als u met gevaarlijke stoffen werkt, ze opslaat en/of vervoert, krijgt u met veel verschillende wet- en regelgeving te maken. Veelal worden de schoonmaakmiddelen zelf tot de gevaarlijke stoffen gerekend maar ook (vervuild) afvalwater kan milieuvervuilend zijn.

Om snel in kaart te brengen met welke wet- en regelgeving op milieugebied u te maken heeft, heeft OSB een “milieutool” laten ontwikkelen. Aan de hand van een vragenlijst worden uw activiteiten in kaart gebracht en wordt aangegeven welke wet- en regelgeving op uw bedrijf van toepassing is. U kunt dan ook direct doorlinken naar de relevante wetsteksten. Er wordt meteen aangegeven of u bijvoorbeeld een (milieu)vergunning of een ontheffing aan moet vragen.

In de praktijk is de milieutool erg handig gebleken voor bedrijven die zich volgende de NEN-14000 (milieuzorg) willen laten certificeren.

De milieutool wordt regelmatig geactualiseerd. Begin 2019 is deze geactualiseerd. OSB-leden kunnen de milieutool hier downloaden. U krijgt eerst een scherm waarin u gevraagd wordt uw naw en e-mailadres in te vullen. Wij gebruiken dit om u in de toekomst te informeren over updates en wijzigingen van de tool.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk