Veilig werken op hoogte

Werken op hoogte vormt een van de grootste risico’s binnen de glazenwassers- en gevelreinigersbranche. Het is van het grootste belang dat dit op een veilige manier gebeurt. Voor glas- en gevelreiniging is een specifieke module gemaakt, als onderdeel van de RI&E voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

In dit document wordt de stand der techniek weergegeven, die geldt als de invulling van het wettelijk vereiste minimale niveau. Dit minimale niveau wordt door de Arbeidsinspectie gehanteerd bij het toezicht/de inspectie op naleving van de wetgeving en bij de handhaving daarvan.

Deze module Glas- en Gevelreiniging vormt een onderdeel van de branche risico-inventarisatie en -evaluatie van de schoonmaak en glazenwassersbranche, die wordt uitgegeven door de Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) en vormt het uitgangspunt voor het bepalen van zo veilig mogelijke werkmethoden.

Deze module vervangt de publicaties “Document Gevelonderhoud” (november 1995) en “Supplement bij het Document Gevelonderhoud”(november 1995), de projectinventarisatie Gevelonderhoud (1999) en de Beoordelingsrichtlijn bij het Convenant Gevelonderhoud (februari 2000).

Klik hier voor de RI&E voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, module Glas- en Gevelreiniging