Over OSB Academie: Ontslagroute UWV - meer inzicht in procedure en werkwijze

OSB Academie: Ontslagroute UWV - meer inzicht in procedure en werkwijze

Voor wie
P&O’ers, hr-medewerkers, administratief personeel en iedereen die te maken heeft met het aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV

Leerdoel
Inzicht krijgen in de juridische procedure en de werkwijze van UWV

Inhoud
In de  workshop "Ontslagroute UWV" wordt - naast de ontslagprocedure – uitgelegd wat de begrippen "afspiegelen" bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en " passend en bedongen arbeid bij herplaatsing" bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid betekenen. Verder wordt er aandacht besteed aan de wijziging in de overbruggingsregeling (artikel 24 van de ontslagregeling) en de komst van de compensatieregeling. Enkele casussen  worden behandeld en er  is voldoende tijd voor vragen.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden Nee, ik kom niet

Deel met anderen