Over OSB Academie: Wet arbeidsmarkt in balans

OSB Academie: Wet arbeidsmarkt in balans

Voor wie
P&O’ers, hr-medewerkers en administratief personeel en iedereen die te maken heeft met de contractswisselingsparagraaf van de cao schoonmaak.

Inhoud
De Wet Arbeidsmarkt in balans treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Welke gevolgen heeft dat voor het arbeidsrecht?

  • Werknemers maken vanaf dag 1 aanspraak op een transitievergoeding en hoeven niet meer 2 jaar te wachten;
  • De transitievergoeding pakt voor lange dienstverbanden goedkoper uit;
  • Compensatieregeling transitievergoeding bij werknemers die na 2 jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst gaan of ontslagen worden wegens bedrijfsbeëindiging i.v.m. pensionering;
  • Verschil in ww-premie bij contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd;
  • Het ontslagrecht wordt weer wat soepeler door de introductie van de ‘cumulatiegrond’, maar ontslag op die grond kan duurder uitpakken;
  • Ketenregeling gaat (weer terug) naar 3 contracten in 3 jaar;
  • Regeling om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen.

Deze en andere veranderingen per 1 januari 2020 zullen worden behandeld.Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden Nee, ik kom niet

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 50,00

Deel met anderen