Over OSB Academie: Wet privacy & Werk

OSB Academie: Wet privacy & Werk

Privacy en het beschermen van gegevens van werknemers zijn belangrijke thema's voor werkgevers. Dit geldt eens te meer sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018. Hoewel deze wet in mei 2019 alweer een jaar bestaat, merken we dat werkgevers nog lang niet altijd voldoende op de hoogte zijn van de regels.

Juist handelen als werkgever op dit onderwerp is van zeer groot belang. Onjuist handelen kan leiden tot problemen in de arbeidsverhoudingen, tot imagoschade voor u én tot zeer forse boetes. Privacy & informatiebeveiliging moet niet alleen goed verankerd zijn in de top van de organisatie, maar vraagt ook om draagvlak bij medewerkers. Het is daarom ook zaak bewustwording te creëren voor het belang van privacy & informatiebeveiliging in alle lagen van de organisatie.

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor HR-managers en -medewerkers, lijnmanagers en directieleden.

Leerdoel
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de regels die er gelden sinds de invoering van de AVG en waar u rekening mee moet houden in de praktijk. U krijgt veel informatie en kunt vragen stellen om zo goed mogelijk up-to-date te zijn en waar nodig aanpassingen door te voeren.

Programma
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
- de gegevens van de sollicitant en screening
- wat mag er in een dossier zitten en wat zijn de rechten van werknemers t.a.v. hun dossier?
- het verstrekken van gegevens aan andere ondernemingen, bijvoorbeeld bij overname van personeel op grond van de wet of de cao
- privacy en zieke werknemers, alcohol-, drugs- en medicatiebeleid
- cameratoezicht, het maken van geluidsopnames, e-mailtoezicht en medewerkers 'volgen'
- datalekken veroorzaakt door uw medewerkers of waarbij medewerkersgegevens betrokken zijn
- bewaartermijnen
- de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en de boetebevoegdheid
- de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wijzigingen die dit met zich meebrengt
- de rol van de OR

Docent
Astrid Zuidinga (AWVN)

Max. deelnemers
18 (en minimaal 12)

Aanmelden

Geen publieke kaarten beschikbaar. Mogelijk zijn er nog kaarten beschikbaar als u bent ingelogd.

Ja, ik wil inloggen

Deel met anderen