Vindplaats regelgeving veilig werken op hoogte / RI&E Glas- en gevelreiniging

Het werken op hoogte kent grote risico’s. Daarom zijn er voor de glas- en gevelreiniging bijzondere veiligheidsafspraken (werkmethodes en eisen per methode) gemaakt. Deze zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en zijn het minimaal vereiste niveau van veiligheid, waarop Inspectie SZW inspecteert. Deze veiligheidsafspraken gelden voor iedereen die werkt in de glas- en gevelreiniging, werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Toepassen veiligheidsafspraken
Er moet als eerste worden gekeken naar wat de veiligste werkmethode is, de zogeheten bronaanpak. Pas als de meest verantwoorde methode niet mogelijk is, mag uitgeweken worden naar een andere methode. Om deze bronaanpak gemakkelijker te maken, is er het stroomschema arbeidshygiënische strategie.

Daarnaast zijn voor alle werkmethodes de veiligheidseisen en de grenzen opgenomen waarbinnen gewerkt mag worden. Alle eisen en methodes zijn terug te vinden in het werkmethode keuzemodel.

Vindplaats regels rondom VWOH
De module RI&E Veilig werken op hoogte is oorspronkelijk in 2007 opgesteld, herzien in 2013 en in 2016 gewijzigd. Inspectie SZW heeft ingestemd met de vernieuwde Arbocatalogus. Door deze herzieningen is de tekst van de ‘blauwe (HBA) map’ niet meer actueel en kan deze NIET meer worden gebruikt bij het beoordelen van het veilig werken op hoogte op een object.

Digitaal kunt u echter alle informatie geactualiseerd terugvinden die ook in de blauwe map zat:

stroomschema arbeidshygiënische strategie
werkmethode-keuzemodel
projectinventarisatie voor bestaande gebouwen: alle vragen per werkmethode onder elkaar in eén groot schema

De module Veilig werken op hoogte is een object RI&E (object-rie). Per object wordt gekeken welke werkmethode het best passend is en of deze werkmethode veilig toegepast kan worden. Voor elk object in de glas- of gevelreiniging dient het glazenwassersbedrijf een object-rie te maken. Deze object-rie kan digitaal ingevuld worden via: www.rieschoonmaak.nl. Voor zelfstandigen is deze RI&E benaderbaar via www.rieschoonmaak.nl/glasgevel.

Voor meer informatie klik hier of neem contact op met de RAS (tel.: 073-6200460) en/of met OSB (073-6483850).

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Tags: , , , , , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie