Terugblik op ledenbijeenkomst platform Gevel 2017

De jaarlijkse ledenbijeenkomst van het platform gevel vindt plaats op maandag 9 oktober. Bijna 30 gevelbehandelaars reizen deze middag af naar Expo Houten. De bijeenkomst staat in het teken van ondernemerschap. Voor de pauze komen wat taaiere onderwerpen voorbij, zoals wet- en regelgeving en werken met chemicaliën. Na de pauze verzorgt scheidsrechter Bas Nijhuis een presentatie. Een boeiend verhaal over passie voor het vak en werken in teams.

OSB Nieuws
Ilse Mariën (coördinator platforms en specialismen, OSB) heet de leden welkom en neemt ze mee door het programma. Vervolgens is het woord aan Alie Dijkstra (cao-helpdesk). Zij geeft een toelichting op wijzigingen in de wet- en regelgeving. Zo passeren de nieuwe privacywetgeving (klik hier door naar link cursussen op dit thema via VNO NCW) en de wet DBA (hierin zit de modelovereenkomst die de VAR vervangt) de revu. Ook brengt Alie Dijkstra het nieuwe loongebouw onder de aandacht. Dat gaat op 1 januari in. OSB heeft speciaal voor leden een rekentool ontwikkeld. Deze is beschikbaar via OSB Ledennet.

Ontwikkelingen op opleidingsgebied
Ilse Marien licht vervolgens ontwikkelingen op opleidingsgebied toe. Zij vertelt meer over het opleidingscentrum. Arnhem sluit eind 2018 en de branche is op zoek naar geschikte alternatieven. De zoektocht loopt nog en binnenkort komt er meer informatie beschikbaar.

Ook wijst Ilse Marien op de gewijzigde opleidingsstructuur. “Er is een basisopleiding Glas en Gevel. Daarbij kunnen drie aanvullende modules worden gevolgd: hogedrukreiniging, reinigen en impregneren van stenen gevels, coaten en conserveren van metalen geveldelen.” Meer informatie hierover via wp-osb.azurewebsites.net en via site SVS.

Veilig werken met chemicaliën
Gevelreinigers hebben te maken met chemicaliën, doordat deze zijn verwerkt in reinigingsmiddelen. Het gebruik van deze middelen en de opslag ervan is aan strenge regels gebonden. Nico Koch (OSB) leidt dit onderwerp in. “Er is veel wet- en regelgeving ontwikkeld over veilig werken met chemicaliën. Dat maakt het een weerbarstig onderwerp.”

Twee sprekers komen er meer over vertellen. De eerste is Marten Kops (NVZ, brancheorganisatie van producten en leveranciers van schoonmaakmiddelen). Hij vertelt meer over de wetgeving waar een leverancier mee te maken heeft. “Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de samenstelling van producten veranderd is of dat de informatie over het gebruik van die middelen is gewijzigd. Zo zijn bepaalde stoffen verboden of niet meer verkrijgbaar.” Een leverancier hoort bij de middelen een veiligheidsinformatieblad (VIB) te geven. De VIB geeft informatie over het gebruik van het middel en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Kijk voor meer informatie op www.isditproductveilig.nl.

CLP pictogrammen
Marten Kops wijst de aanwezigen ook op de pictogrammen op een verpakking. De wetgeving op dit gebied is gewijzigd. Verpakkingen met ‘oude’ oranje pictogrammen mogen niet meer worden gebruikt. Op alle verpakkingen horen nieuwe (rood / wit) pictogrammen te staan. Op dit moment gaat de Inspectie nog soepel om met het gebruik van ‘oude’ producten, zodat voorraden zo veel mogelijk weggewerkt kunnen worden.

Stoffenmanager
De tweede spreker over het onderwerp ‘Veilig werken met chemicaliën’ is Albert Hollander (Cosanta). Dit bedrijf ontwikkelt en beheert de Stoffenmanager. Dit is een online tool en helpt bedrijven bij het beschrijven van het veilig gebruik van reinigingsmiddelen.

Naast de verplichting die de leverancier heeft om de gebruiker van zijn product te informeren over een veilig gebruik daarvan, heeft de schoonmaakwerkgever de plicht om er voor te zorgen dat zijn personeel veilig en gezond kan werken. Deze verplichting komt voort uit de Arbowet. De Arbowet stelt dat het schoonmaakbedrijf een register bij moet houden van de schoonmaakmiddelen die gebruikt worden en een risicobeoordeling van deze stoffen moet maken. Met behulp van de Stoffenmanager kan zo’n beoordeling worden gemaakt. De Stoffenmanager biedt ook de mogelijkheid om op basis van de risicobeoordeling werkplekinstructiekaarten voor de schoonmakers te maken.

Zelfinspectietool ISZW
De Inspectie SZW controleert de naleving van de Arbowet en heeft een zefinspectietool ontwikkeld, waarmee u zelf kunt checken welke stoffen u ‘in huis’ heeft en welke risico’s daaraan verbonden zijn.

Bas Nijhuis, scheidsrechter
Na de pauze is het woord aan Bas Nijhuis. Als je de Nederlandse of internationale voetbalcompetitie volgt, dan zie je hem regelmatig in actie. Zijn verhaal over het scheidsrechtervak maakt duidelijk dat er veel komt kijken om op topniveau te kunnen functioneren. De presentatie is doordrenkt met voorbeelden uit de voetbalpraktijk. Van voorbereiding, de wedstijd zelf, het vormen van je eigen team, passie en nog veel meer.

Over de voorbereiding
Bas Nijhuis begint zijn verhaal over de voorbereiding en wat daar aan activiteiten bij hoort. Die voorbereiding bestaat uit meer dan de wedstijd zelf. Het gaat om de kleding, het logogebruik, regelmatig een bijeenkomst met collega scheidsrechters waarin spelsituaties waarin de scheidsrechter een rol speelt worden bekeken en besproken. Ook de conditie moet op peil blijven, daarvoor is een individueel trainingsschema beschikbaar. Dat is ook wel nodig: in een eredivisie wedstijd loopt een scheidsrechter zo’n 10 kilometer en in een Champions League wedstrijd komt daar nog zo’n 4 kilometer bij. Niet mis dus!

Passie en teams
Wanneer het verhaal van Bas Nijhuis zich verder ontvouwt, krijg je een enorme bewondering voor de passie waarmee hij zijn vak uitoefent. Er zitten ook best vervelende kanten aan. Denk aan scheldpartijen die publiek regelmatig voor of tijdens wedstrijden over hem heen gooit, de media die ook altijd hun mening klaar heeft (positief en negatief) tot aan doodsbedreigingen via sociale media toe. Als scheidsrechter krijg je dit er gratis bij.

Bas Nijhuis geeft ook een inkijkje in de samenwerking met zijn team. De scheidsrechter staat dan wel op het veld en heeft daar een belangrijke taak. Dat kan hij niet zonder een aantal mensen langs de lijnen, de assistenten. Iedereen heeft zijn taak, speelt een andere rol en is een ander type. Iedereen reageert anders op spelsituaties. Via oortjes staan ze met elkaar in contact en delen ze informatie. In een wedstrijd kun je niet alles in de gaten houden, in bepaalde situaties moet je blind op het advies van je team afgaan. Het gaat om vertrouwen in elkaar en steun van je team. Fragmenten van wedstrijden ondersteunen het verhaal.

Iedere speler telt
Bas Nijhuis heeft een eigen bakkerij. En hoewel hij niet zelf de broden pakt, denk hij wel na over hoe hij zijn bakkerij kan blijven innoveren en onderscheiden van bijvoorbeeld de supermarkt. Hij maakt daarbij een mooie vergelijking met een voetbalteam: iedere speler telt, dat geldt ook voor de mensen in zijn bakkerij. Ze zijn allemaal nodig voor een goed resultaat. Dat werkt zo in het bedrijf, maar ook op het voetbalveld.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie