Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen in 2018

Basisscholen ontvangen ook in 2018 weer een vergoeding voor het schoonmaken van hun schoolgebouw. Deze vergoeding maakt onderdeel uit van de lumpsum-financiering. Basisscholen krijgen van de Rijksoverheid elk jaar één budget voor kosten van materiaal en personeel. Dit budget heet de lumpsum. In de berekening van de lumpsum wordt landelijk gezien een berekening gemaakt voor de kosten voor schoonmaak.

Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma’s van eisen.  Hiervoor dient u het genormeerd aantal groepen leerlingen te berekenen of te achterhalen. LET OP: als een school bijvoorbeeld kleinere klassen heeft, kan het genormeerd aantal groepen afwijken van het aantal dat werkelijk in gebruik is. Vraag bij de school dus het genormeerd aantal groepen leerlingen na.

De bekostigingsbedragen van deze groepsafhankelijke programma’s van eisen zijn voor 2018 bijgesteld met 2,21%. Dit betekent dat het genormeerd aantal bruto vierkante meters vermenigvuldigd wordt met € 20,00. (Dit was voor 2017 € 19,57). Zoals u weet, kan de school zélf keuzes maken in de besteding van beschikbaar gestelde gelden. In de praktijk komt het berekende bedrag (in principe de vergoeding vanuit de overheid) daarom vaak niet overeen met de bestedingen voor schoonmaakonderhoud in de praktijk. Klik hier om doorgelinkt te worden naar het bericht op de website van de PO-Raad inzake de materiële bekostiging.

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Tags: ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie