Reiskosten in verband met re-integratie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is, zal op gezette tijden een bezoek moeten brengen aan de bedrijfsarts of naar het kantoor van de werkgever moeten gaan voor het maken van afspraken ten aanzien van de re-integratie. Hoe zit het dan met de reiskosten die hij hiervoor maakt? Op basis van diverse wettelijke bepalingen komen de kosten voor de re-integratie voor rekening van de werkgever.  De reiskosten die een werknemer maakt om naar de bedrijfsarts te gaan en of die hij maakt om naar het kantoor van de werkgever te gaan in het kader van de re-integratie dienen door de werkgever vergoed te worden.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Tags: , , , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie