Tweede dag cao-onderhandelingen verloopt in constructieve sfeer

Vandaag zijn in Zeist de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak voortgezet. Er is verkennend gesproken over thema’s als reiskosten, het belang van opleiden (van met name leidinggevenden), pilots (bijv. met robotisering) en ‘normering versus regelgeving’. Dit laatste thema blijft een belangrijk aandachtspunt voor OSB, omdat werkgevers graag willen werken op basis van gedeelde normen en waarden, en daarnaast vinden dat regels vooral ondersteunend en faciliterend moeten zijn. In dit kader wil OSB samen met de bonden nog eens goed kijken wat je met elkaar in de cao wilt (en moet) vastleggen en wat er op een andere manier afgesproken kan worden.

Huiswerk
Zoals bij elke cao-onderhandeling komt er altijd veel ‘huiswerk’ vanuit de onderhandelingskamer. Er zijn immers maar weinig onderwerpen die ter plekke kunnen worden ‘afgetikt’. De meeste onderwerpen die op tafel komen, vragen om nader uitzoekwerk. Bij het beantwoorden hiervan worden de OSB onderhandelaars ondersteund door een team van specialisten dat bijvoorbeeld de financiële consequenties van bepaalde keuzes doorrekent.

Op koers
OSB kijkt al met al terug op een nuttige dag waarbij de oorspronkelijk ingezette koers constructief wordt voortgezet. Thema’s die de volgende keer (vrijdag 16 november aanstaande) aan bod komen zijn onder meer: volwassen arbeidsrelatie, reiskosten (verdere exploratie), en duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie over de cao-onderhandelingen op caoschoonmaak.nl.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie