Staatssecretaris stelt schoonmaakbranche als voorbeeld

Tamara van Ark, staatssecretaris SZW

“Uw sector is een voorbeeld voor andere branches in de aanpak van werkloosheid aan de basis van de arbeidsmarkt. Het is bijzonder wat u doet. U bent mijn bondgenoot bij het helpen van mensen aan een baan en bij het begeleiden van bijvoorbeeld schuldsanering”. 

Dat zei staatssecretaris Tamara van Ark op donderdag 22 november 2018 in Den Haag tijdens het congres van branchevereniging OSB. De staatssecretaris sprak daar over haar aanpak van de werkloosheid, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. “Er staan teveel mensen ongewild aan de kant”, aldus Van Ark. “Aan de ene kant is er grote krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd is er een grote groep zonder werk”. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ouderen, statushouders, laag opgeleiden of mensen met een arbeidsbeperking. Tegen de ondernemers in de zaal zei ze: “U bent voor mij een belangrijke gesprekspartner bij het oplossen van deze problematiek”.

Opleiding en begeleiding
De schoonmaaksector zet zich op alle mogelijke manieren in om mensen vanuit de bijstand of een achtergestelde situatie aan het werk te helpen. Opleiding en begeleiding zijn daarbij sleutelbegrippen. “Na een aantal werkbezoeken ben ik onder de indruk van wat er op dit gebied bij schoonmaak- en glazenwasbedrijven gebeurt”, aldus de staatssecretaris. “Ik wil de sector hiervoor complimenteren”. Ze erkende ook dat er een taak voor de politiek is weggelegd. Zo wil Van Ark dat werken in de letterlijke betekenis loont. Er mag een financiële prikkel zijn om aan de slag te gaan. Verder wil zij ondernemers ontzorgen om mensen aan te nemen, bijvoorbeeld door te voorkomen dat iedere gemeente eigen regels en procedures hanteert. Gemeenten hebben weliswaar beleidsvrijheid, maar over de invulling daarvan is het ministerie met ze in gesprek. Verder onderstreepte Van Ark dat de juiste benadering van werklozen ook helpt. Te lang is de boodschap geweest “Wij gaan je helpen”. Het is veel beter om tegen mensen te zeggen “We hebben je hard nodig”. Voor de staatssecretaris is het glashelder dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven de beste resultaten oplevert. “De slagzin is niet origineel, maar nog steeds wel geldig: alleen ben je sneller, maar samen kom je verder”.  

Duurzaam inzetbaar
Bij de opening van het congres onderstreepte OSB-voorzitter Piet Adema de inspanningen van de sector om (nieuwe) werknemers perspectief te bieden op een goede plaats op de arbeidsmarkt. Daarbij noemde hij als voorbeelden taallessen of individuele schuldhulpverlening. Daarnaast zijn schoonmaak- en glazenwasbedrijven druk in de weer met projecten rondom duurzame inzetbaarheid. In gewoon Nederlands: hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers gezond hun pensioenleeftijd halen? Automatisering en robotisering kunnen daarbij een rol spelen. Hiervoor zijn gezamenlijke inspanningen van overheid en bedrijfsleven nodig. Hij zei gelukkig te zijn met het feit dat dit kabinet meer oog heeft voor ondernemingen.   

Coach in plaats van baas
Bijzonder hoogleraar Jan Latten spiegelde de ondernemers voor dat de beroepsbevolking snel verandert. Hij schetste vier trends: er komen steeds meer alleenstaande jong volwassenen, hun bestaansonzekerheden nemen toe (minder vaste banen, minder vaste relaties), er komen meer werknemers met individuele problemen en het aantal werkenden met een migratieachtergrond stijgt snel. Het is verstandig als de ondernemer zich hierop voorbereidt en inspeelt op deze ontwikkelingen door zich richting werknemers meer op te stellen als coach dan als baas. 

Ondernemers
Het OSB-congres bracht voorts een aantal voorbeelden voor het voetlicht van ondernemers die ieder op hun eigen wijze inspelen op veranderende markten, nieuwe technologische ontwikkelingen en de betekenis die werkgevers kunnen hebben voor werknemers met individuele problemen. Hun videoportretten zijn hier te zien:

Ondernemerschap

Werkgeverschap

Vanuit een heel andere branche liet de jonge vrouwelijke ondernemer Kristel Groenenboom zien hoe om te gaan met vooroordelen. “Mensen worden al gauw in een hokje geplaatst. Het zou mooi zijn als dat verandert. Je moet worden beoordeeld op kwaliteiten”.
Als laatste spreker van het congres sprak topsporter Maarten van der Weijden over doelstellingen die je – ook als ondernemer – in je leven wilt bereiken en wat er aan geluk en pech op je pad kan komen. “Als we soms onszelf gestelde doelen niet halen, vragen we ons af wat we verkeerd hebben gedaan. Maar het is goed je te realiseren dat het ook een kwestie van domme pech kan zijn”, zei hij, verwijzend naar de ernstige ziekte waarmee hij in zijn jeugd werd geconfronteerd. Met deze wijze les sloot hij het veelzijdige OSB-congres in het Haagse Louwman Museum af.   

Ga hier naar de foto’s van het OSB-Congres op 22 november 2018

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie