Artikel 38 langer algemeen verbindend verklaard

De CAO 2017-2018 is tot en met 31 december 2018 algemeen verbindend verklaard. Voor een aantal artikelen hebben sociale partners echter langere algemeen verbindend verklaring aangevraagd. Onder andere voor artikel 38 (contractswisseling), dit om te voorkomen dat tijdens een caoloze periode werkgevers die geen lid zijn van OSB bij contractswisseling de werknemers van de verliezende partij geen arbeidsovereenkomst hoeven aan te bieden. Artikel 38 is nu algemeen verbindend verklaard tot 31 december 2019. Dus in het geval u na 1 januari 2019 bent bij een contractswisseling met een niet-OSB-lid dan gelden de gewone regels van contractswisseling.

Naast artikel 38 zijn ondermeer ook de volgende artikelen langer algemeen verbindend verklaard:
artikel 36: opleiding en ontwikkeling
artikel 37: bijdrage in de kosten van opleidingen
artikel 44: financiering branche-orgaan (RAS-bijdrage)

Een volledige overzicht van de artikelen en bepalingen die langer algemeen verbindend  zijn verklaard treft u hierbij aan.

Mocht in de tussentijd een nieuwe CAO algemeen verbindend worden verklaard dan gelden uiteraard de bepalingen uit deze nieuwe CAO.

Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de cao-helpdesk: 0800 2265456.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Tags: , , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie