Enquête onder medewerkers wijst uit: Schoonmakers tevreden met hun werk

Driekwart van de schoonmakers in Nederland vindt het leuk om in de schoonmaak te werken en is tevreden met hun werk. Zij geven dan ook aan graag in de sector te willen blijven werken. Dit blijkt uit een enquête die brancheorganisatie OSB onder schoonmakers heeft gehouden. Vierduizend schoonmakers vulden de vragenlijst in. In vergelijking met de vorige enquête, in 2016 is de response verdubbeld. De enquête was uitgezet onder alle OSB-leden en via collega-brancheorganisatie, SieV.

Rond het aflopen van de cao polst OSB altijd via een uitgebreide enquête schoonmakers hoe zij hun werk ervaren. “Het is goed om te constateren dat onze medewerkers het prettig vinden om in de schoonmaak te werken”, stelt Hanny van den Berg, directeur van OSB vast. “De schoonmaak is één van de pijlers waarop onze arbeidsmarkt rust. Het uurloon in onze sector ligt ruim boven het minimumloon. Veel mensen vinden in de schoonmaak een zinvolle baan en kunnen zich er ook ontwikkelen, als ze dat ambiëren. Als werkgevers willen we die ontwikkeling ook mogelijk maken; die verantwoordelijkheid voelen we nadrukkelijk. Vergeet ook niet dat de schoonmaak voor een goede uitstraling van de BV Nederland zorgt.”

Blijven ontwikkelen
Uit de enquête blijkt verder dat veel schoonmakers het belangrijk vinden dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. De mogelijkheid om een overstap te maken naar een andere facilitaire sector, zoals de catering, beveiliging of groenvoorziening, blijkt zo’n 40% van de schoonmakers aan te spreken. “Die wens begrijpen we”, aldus Hanny van den Berg. “Daarover praten we regelmatig met andere facilitaire brancheorganisaties”, aldus de OSB-directeur, “al zien we natuurlijk het liefst dat mensen zich in de schoonmaak blijven ontwikkelen.”

Een serieus punt van aandacht dat uit de enquête naar voren komt, is gezond werken en ‘goed de eindstreep halen’. 60% van de respondenten uit zijn zorg hierover. Hanny van den Berg: “Schoonmaken is een fysiek vak, dat is duidelijk. Daarom voelen we als werkgevers, samen met opdrachtgevers, de verantwoordelijkheid om ervoor zorgen dat de belasting van schoonmakers acceptabel blijft. Dat begint bij het aannemen van een opdracht en het vaststellen en evalueren van het werk. Daarnaast hebben mensen natuurlijk zelf ook de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en welbevinden.”

Op dit moment onderhandelen werkgevers en vakbonden over een nieuwe cao. Streven is om voor het kerstreces tot een onderhandelingsakkoord te komen.

Bekijk hier de resultaten van de werknemersenquête.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie