Vervolgoverleg met Kamer over calamiteitenregeling

OSB wil samen met de Tweede Kamer bekijken of en hoe in de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans een calamiteitenregeling een plaats kan krijgen. Daarbij gaat het over situaties waarin bedrijven door een langere vorstperiode geen werk kunnen verrichten. Dit speelt met name voor glazenwassersbedrijven.

De Tweede Kamer buigt zich op dit moment over de nieuwe wet. Vorige week was hierover een rondetafelgesprek waaraan ook OSB-ondernemer Peter Rietbroek deelnam. Hij heeft daar zijn zorgen geuit over het huidige wetsvoorstel waarin niet is voorzien in een calamiteitenregeling. Met zo’n regeling kunnen bedrijven de werknemers doorbetalen via een tijdelijke werkloosheidsuitkering als er door weersomstandigheden voor langere tijd geen werk is.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de Kamer wel begrip heeft voor de zorgen van bedrijven, maar er meer over wil weten. OSB zal de politici de gevraagde informatie geven. Verder wordt de komende weken bekeken op welke wijze een regeling praktisch uitvoerbaar is en hoe de financiering vorm kan krijgen.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie