OSB betrokken bij uitwerking preventieakkoord

Ondernemingen, in de rol van werkgever, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de uitwerking van het onlangs gesloten preventieakkoord. De overheid zou er goed aan doen bedrijven hierbij actiever te betrekken, zegt branchevereniging OSB (schoonmaak- en glazenwassersbedrijven). OSB heeft hierover november 2018 een gesprek gevoerd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bekijkt nu of het mogelijk is een plan in te dienen bij het ministerie. Hierbij worden de leden van OSB nadrukkelijk betrokken om te zorgen voor draagvlak en een goede uitvoerbaarheid.

Aan de slag met het preventieakkoord
In het gesprek met het ministerie is verkend wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij het Nationaal Preventieakkoord. Er zijn mogelijkheden voor financiering voor goede ideeën en OSB wil hierop aansluiten.  De meeste affiniteit vanuit de branche ligt bij de aanpak van roken, maar ook bij de aanpak van schulden omdat daar in de branche al veel aan wordt gedaan. Uiteraard is het belangrijk dat een goed evenwicht wordt gevonden tussen het algemeen maatschappelijk belang, het belang van de werknemer en de persoonlijke levenssfeer van betrokkene.

Wat is het preventieakkoord?
In het preventieakkoord staat de aanpak van drie gezondheidsproblemen centraal: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Deze problematiek blijkt in sterkere mate voor te komen bij werknemers met een praktische opleiding en een laag inkomen. In deze groep spelen soms ook andere zaken, zoals schuldenproblematiek.

Op basis van goede ervaringen met deze problematiek bij schoonmaak- en glazenwassersbedrijven, stelt OSB dat bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan bewustwording. Daarnaast kunnen ze in een aantal gevallen ook concrete hulp bieden. Bewustwording en hulp  zijn prominent onderdeel van het preventieakkoord.

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags:

Nog geen reacties

Plaats een reactie