Lonen stijgen met 2% per 1 januari 2019 (aangepast op 7-1-2019)

7 januari 2019: in verband met afrondingsverschillen is een aantal uurlonen aangepast.

Op 20 december hebben de cao-partijen een cao-onderhandelingsresultaat bereikt. Dit akkoord is eind maart definitief vastgesteld door de onderhandelende partijen: OSB, FNV en CNV.

Vooruitlopend op een akkoord door alle partijen, vindt u hier vast de lonen aan zoals die met ingang van 1 januari 2019 van toepassing zullen zijn.

In het onderhandelingsresultaat zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken:

  • 2% per 1-1-2019
  • 1% per 1-7-2019
  • 1% per 1-1-2020
  • 2% per 1-7-2020
  • 1,5% per 1-6 2021

Heeft u vragen over het bovenstaande neem dan contact op met de CAO helpdesk: 0800 2265456.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie