Lonen stijgen met 2% per 1 januari 2019 (aangepast op 7-1-2019)

7 januari 2019: in verband met afrondingsverschillen is een aantal uurlonen aangepast.

Op 20 december hebben de cao-partijen een cao-onderhandelingsresultaat bereikt. Dit akkoord wordt nog voorgelegd aan de leden van de onderhandelende partijen: OSB, FNV en CNV.

OSB organiseert daarvoor een extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 januari 2019. Tijdens de vergadering wordt het onderhandelingsresultaat toegelicht en kunnen leden zich erover uitspreken. Lees hier meer informatie deze ALV.

Vooruitlopend op deze ALV treft u hierbij alvast de lonen aan zoals die, na instemming van de OSB-leden, met ingang van 1 januari 2019 van toepassing zullen zijn.

In het onderhandelingsresultaat zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken:

  • 2% per 1-1-2019
  • 1% per 1-7-2019
  • 1% per 1-1-2020
  • 2% per 1-7-2020
  • 1,5% per 1-6 2021

Heeft u vragen over het bovenstaande neem dan contact op met de CAO helpdesk: 0800 2265456.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie