Wijzigingen in wet- en regelgeving 2019

De Rijksoverheid heeft een overzicht gepubliceerd met de belangrijkste veranderingen. Ook voor ondernemers veranderen er zaken. OSB zet een aantal onderwerpen voor u op een rij.

Ondernemers

  • Het kabinet verhoogt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dat betekent dat ondernemers hun administratie moeten aanpassen aan het nieuwe tarief.
  • Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. De eerste schijf wordt dan 19% en de tweede 25%.
  • Ondernemers kunnen de vennootschapsbelasting alleen nog op een gebouw in eigen gebruik afschrijven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde (bodemwaarde). Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen en is op dat gebouw nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag deze alsnog 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven.
  • Bedrijven kunnen verliezen vanaf 2019 nog hooguit 6 jaar voorwaarts verrekenen met winsten.
  • De tarieven afvalstoffenbelasting gaan omhoog in Nederland en in het buitenland.

Werk en inkomen

  • De maximale transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 2019 € 81.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. In 2017 was dit €79.000.
  • Door een wijziging van de tarieven voor de inkomstenbelasting betalen mensen met een inkomen boven de €20.000 minder belasting .

Onderwijs

  • MBO-instellingen krijgen ruimte om met werkgevers samen nieuwe mbo-opleidingen te ontwikkelen.
  • De subsidieregeling voor praktijkleren is tot en met 2023 verlengd. De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten van leerlingen en studenten.

Familie en gezin

  • Voor partners die 5 dagen werken gaat het geboorteverlof omhoog van 2 naar 5 dagen. Voor anderen geldt een partnerverlof van 1 maal het aantal werkuren per week.

Lees verder over deze en andere wijzigingen:

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie