Scholingsfonds: er is nieuw budget beschikbaar

In de cao 2019 – 2021 zijn de afspraken om mensen breder in te kunnen zetten gecontinueerd.

Onderdeel hiervan is dat een scholingsbudget beschikbaar wordt gesteld voor deze cao-periode. Budget bedraagt €300.000 per jaar. Het scholingsbudget richt zich op ontwikkeling richting banen in andere sectoren. Mensen die daarvoor gemotiveerd zijn krijgen zo de kans hun talenten en vaardigheden buiten de branche in te zetten. Er is nog budget beschikbaar voor werknemers die gemotiveerd zijn tijd te steken in een opleiding die men eigenlijk altijd al had willen volgen maar bij wie het er nog niet van gekomen is.

Tijdens deze cao-periode besteden we speciaal aandacht aan werknemers > 45 jaar.  Zij kunnen eerst gebruikmaken van de subsidie die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar wordt gesteld voor het vragen van een ontwikkeladvies. Daarna kan men wellicht samen met de coach bekijken of er behoefte is aan nog een stap naar een baan buiten de schoonmaakbranche. Hiervoor kan een beroep op het scholingsbudget worden gedaan.

Door een aantal schoonmakers is inmiddels met succes een beroep gedaan op het scholingsfonds. Zij zijn begonnen met een opleiding die de deur opent naar een baan in een andere sector. De opleidingen waarvoor een bijdrage is gevraagd zijn zeer divers: van verzorgende beroepen (MBO doktersassistente, vezorgende -IG en voedingsassistent) tot haarstylist, uitvaartverzorger, buschauffeur en budgetcoach.

In samenwerking met loopbaanadviseur JAMES zijn flyers en een reglement opgesteld. In de flyers staat meer informatie en de voorwaarden waaraan een werknemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vergoeding van een opleiding. De bijdrage die de werknemer kan ontvangen is niet aan een maximum gebonden. Raadpleeg de site van JAMES  voor meer informatie.

Werknemers zullen doorgaans korte opleidingen en cursussen volgen. Er is zodoende voorzien in gebruikmaking van ongeveer 75 werknemers voor dit scholingsfonds. Wellicht werkt/werken er in uw bedrijf een of meerdere werknemers die gemotiveerd zijn een opleiding te volgen zodat zij buiten de schoonmaakbranche ook aan het werk kunnen. Attendeer hen dan op deze kans!

Meer informatie? Neem contact op met de cao-helpdesk via 0800 2265456.

Klik hier voor de flyer voor de werkgever en hier voor die van de werknemers

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie