Pleidooi in Tweede Kamer voor calamiteitenregeling

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen een laagdrempelige calamiteitenregeling als werken door onwerkbaar weer onmogelijk is, zoals meermalen door OSB bepleit. Ze hebben vorige week een motie ingediend die de regering oproept hierover met werkgevers- en werknemersorganisaties te gaan overleggen. Binnenkort moet blijken of ook andere fracties de motie steunen.

De calamiteitenregeling kwam aan de orde tijdens het debat over de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarin is nu nog niet voorzien in één calamiteitenregeling die de twee bestaande regelingen samenvoegt. Dat zou wel zo moeten, vindt onder meer OSB. Door weersomstandigheden kan het gebeuren dat werk niet uitgevoerd kan worden, buiten de schuld van bedrijven of werknemers om.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) heeft oor voor het pleidooi van OSB en zei:
“Er is de afgelopen jaren veel gesproken over het invoeren van een generieke calamiteitenregeling voor slecht weer. In sommige sectoren is zo’n regeling van groot belang om een uitkering voor werknemers te kunnen garanderen als er sprake is van onwerkbaar weer. Ik denk bijvoorbeeld aan glazenwassers, dakdekkers, de bouw, de agrarische sector. In het huidige wetsvoorstel is echter niet voorzien in een dergelijke regeling, terwijl de sectorale collectieve financiering door dit wetsvoorstel wel onder druk komt te staan. De ChristenUnie vindt het van belang dat er nu snel een calamiteitenregeling komt en dat de financiering goed geregeld wordt”.

De precieze tekst van de motie is hier terug te vinden.

Eerdere berichten van OSB over de Wet arbeidsmarkt in balans:

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie