De Wet arbeidsmarkt in balans door Tweede Kamer aangenomen

Deze week heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Het gaat nu naar de Eerste Kamer. Gaat die akkoord, dan wordt het voorstel ook daadwerkelijk wet. Het doel van de WAB is het verschil tussen flex- en vast werk te verkleinen. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is het onderscheid in de WW-premie voor vaste en flexibele arbeid. Daarbij hebben vaste banen een lagere WW-premie dan flexibele banen.

Het debat in de Tweede Kamer (TK) leidde tot veel suggesties voor aanpassingen, waarvan een aantal neergelegd in een motie. Niet alle moties zijn aangenomen. Een compleet overzicht staat onder in dit bericht. Wij lichten er enkele opvallende punten uit:

  • Voor jongeren met een bijbaan gaat het lage WW-tarief gelden. Het gaat dan om jongeren onder de 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken. Dit is dus gunstig voor de inzet van jeugdige vakantiewerkers in de schoonmaak-en glazenwasserbranche.
  • De plannen voor nieuwe proeftijdregels zijn uit het wetsvoorstel gehaald. Een meerderheid van de Kamer bleek tegen het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken. Deze maatregel gaat niet door. Ook het plan om een proeftijd van drie maanden mogelijk te maken voor tijdelijke contracten van langer dan twee jaar gaat niet door.
  • Een aantal partijen heeft een motie ingediend om de krapte op de arbeidsmarkt bij MKB-bedrijven aan te pakken. Hiervoor wordt dan jaarlijks 48 miljoen euro uitgetrokken voor het ondersteunen van werkgevers bij het stimuleren van de leercultuur in het mkb. Dit is inclusief bedrijfsscholen, bij-, op- en omscholing. Doel is dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt. Ook wordt op deze manier het mkb aantrekkelijk gemaakt voor werkzoekenden.
  • Er is een motie aangenomen over een calamiteitenregeling die het voor werkgevers mogelijk maakt om werknemers bij onwerkbaar weer – zoals een strenge vorstperiode – via een werkloosheidsuitkering door te betalen. zie eerder bericht van OSB

Op 19 februari a.s. bespreekt de Eerste Kamer wanneer zij het wetsontwerp gaat behandelen.

Meer weten?

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags:

Nog geen reacties

Plaats een reactie