Nieuwe cursussen via OSB Academie: schrijf snel in!

Voor onze OSB Academie in 2019 zijn nieuwe cursusdata gepland.

De nieuwe cursusdata zijn:
1. Pensioen de rol van de werkgever (18 april)
In het programma is aandacht voor het pensioenstelsel in Nederland, de AOW en ontwikkelingen op pensioengebied. Er wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de pensioenregeling zoals we die in de schoonmaakbranche kennen. Met heldere voorbeelden aan de hand van serviceberekeningen wordt uitgelegd wat de keuzes zijn die een werknemer kan maken als hij met (vervroegd) pensioen gaat. Komt u hier zelf niet uit? Dan zijn er instanties en websites waarnaar verwezen kan worden. De inhoud van het programma wordt elke keer aangepast aan de actuele situatie van het pensioenstelsel.

2. Basiscursus cao (7 mei)
Alle belangrijke cao onderwerpen komen aan bod:
– soorten arbeidsovereenkomsten
– einde van de arbeidsrelatie
-diverse arbeidsvoorwaarden
-contractwisseling.

Er is ook aandacht voor arbeidsrechtelijke aspecten en praktijksituaties.

3. Personeelsschaarste de baas (28 mei)
Ook zo’n moeite met het vinden van personeel? De arbeidsmarktkrapte wordt steeds beter voelbaar. Hoe komt het dat het ene bedrijf het makkelijker vindt om aan personeel te komen dan een ander?
Er is geen heilige graal, want anders hadden jullie die al lang gevonden. Wel zullen we in de cursus ervaringen uitwisselen: ervaringen van de deelnemers aan de cursus, van OSB en van UWV.
Het is een interactieve bijeenkomst. Zo werken we o.a. met stellingen om de discussie los te krijgen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Na de cursus heb je alle tips in beeld om personeel op een creatieve manier te werven.

4. Artikel 38: Werkgelegenheid bij contractswisseling (24 september)
Tijdens deze cursus wordt er ingegaan op wat je juridisch gezien wel en niet moet doen in combinatie met  artikel 38. Er is ruimte voor inbrengen van eigen ervaringen in de vorm van casussen, deze kunnen vooraf via de mail aan de contactpersoon worden doorgegeven.

5. Actualiteiten jurisprudentie (6 november)
Jaarlijkse update gerechtelijke uitspraken en (arbeidsrechtelijke) ontwikkelingen in facilitaire (schoonmaak)branche.

Inschrijven voor onze cursussen? Ga dan naar OSB ledennet.
OSB lid maar nog geen inlog voor ledennet? Mail dan naar ledenadministratie@osb.nl

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags:

Nog geen reacties

Plaats een reactie