Pensioenfonds zal deelnemers duidelijk voorlichten

Het Pensioenfonds voor de schoonmaak- en glazenwasserssector zal werknemers en gepensioneerden tijdig en helder duidelijk maken wat zij kunnen verwachten met betrekking tot hun pensioen. Alles is erop gericht mensen niet voor onverwachte verrassingen te plaatsen.

Dat zegt OSB in een reactie op een vraaggesprek in Servicemanagement van 6 maart met twee bestuurders van het fonds. In het vraaggesprek zeggen de pensioenfondsbestuurders zich zorgen te maken over de toekomstige uitkeringen bij een laagblijvende rente. Mogelijk moet in 2021 op de pensioenuitkeringen worden gekort. Dit speelt overigens bij meer bedrijfstakpensioenfondsen. Boosdoener is de lage rente, waarop het pensioenfondsbestuur geen invloed heeft. Hierdoor neemt het vermogen minder snel toe dan noodzakelijk is om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Nederland kent strenge regels op dit vlak. Daardoor kan een situatie ontstaan dat de pensioenen  verlaagd moeten worden ondanks grote reserves.

In elk geval zal het fonds gepensioneerden en werkenden zo tijdig mogelijk informeren en in begrijpelijke taal uitleggen wat er aan de hand is. Dat gebeurt via informatie op de website, via brieven en mailberichten en via Facebook.

Het volledige vraaggesprek is hier te vinden.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie