Nieuw reglement en aangepaste subsidies in verband met opleidingen

De RAS heeft voor 2019 het reglement om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de opleidingskosten en de hoogte van de opleidingskosten aangepast. Klik op de links om hierover meer informatie te ontvangen.

Verder is er nog een belangrijke wijziging ten aanzien van de kosten van herexamens.
Vanaf 1 januari 2019 neemt de RAS ook de kosten voor een herexamen, voor werkgevers die onder de CAO vallen, voor haar rekening. De RAS betaalde al de kosten voor het eersteexamen. Als een werknemer niet geslaagd is voor een examen, kan hij of zij gratis worden aangemeld voor een herexamen bij het RAS-Examenbureau.

De bijdrage in de opleidingskosten wordt betaald nadat de werknemer geslaagd is voor een (her)examen.

Auteur Hermien Dautzenberg

Secretaris Arbeidsvoorwarden & Sociale Zekerheid.

Tags: , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie