Check of uw bedrijf moet voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 wordt de Informatieplicht Energiebesparing van kracht. Hierin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardas(equivalent) per jaar) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn deze bedrijven ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren.

De allereerste stap is om te weten of uw bedrijf onder de Informatieplicht valt. Doe daarvoor hier de check. U komt dan bij een stappenplan, vul de vragen in en weet binnen vijf minuten of uw bedrijf binnen de regeling valt. Voor alle zekerheid: de informatie over het energieverbruik staat op de jaarrekening of de maandelijkse afschriften.

Meer informatie: https://wattjemoetweten.nl/

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie