OSB in gesprek met topambtenaar EZK over ‘eerlijk zaken doen’

Secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Leendert-Jan Visser, directeur MKB-Nederland, hebben vandaag met een aantal MKB-ondernemers gesproken over het thema ‘eerlijk zaken doen’. OSB nam ook deel aan de bijeenkomst.

De ontmoeting tussen Camps, Visser en vertegenwoordigers van verschillende sectoren had de vorm van bedrijfsbezoeken gekoppeld aan onderlinge informatie-uitwisseling en discussie. OSB had Marlies van der Meulen-Sahni, directeur van Polygon Schoonmaak, gevraagd de schoonmaaksector te representeren. Ook directeur Hanny van den Berg en belangenbehartiger Evelyne Simons maakten deel uit van het gezelschap.

Het initiatief voor de nadere kennismaking is uitgegaan van het ministerie, waarna MKB Nederland aan OSB heeft gevraagd een ondernemer af te vaardigen. In het kader van kennismaking met ‘de werkvloer’ bezocht het gezelschap een supermarkt in Alphen aan den Rijn en een auto- en schadebedrijf in Den Haag.

Onderwerpen waarover is gesproken, waren onder meer aanbesteden en franchising.  Centraal thema was de positie van de (kleine) onderneming en de kansen en belemmeringen voor ondernemerschap. OSB heeft tijdens de bijeenkomst speciaal aandacht gevraagd voor het thema overheidsaanbesteding. Voor ondernemers is dit vaak een kostbaar en onduidelijk papieren proces. Offerteprijzen vormen vaak een aanslag op de (kleinere) ondernemingen. Er wordt veel in geïnvesteerd, terwijl de kans op succes soms gering is. Aanbestedende diensten hebben vaak onvoldoende kennis van de dienst die ingekocht wordt, aldus Marlies van de Meulen. Ook is inbesteden van schoonmaak aan de orde geweest, dat levert onnodig schuiven met mensen op.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie