Lonen stijgen ingaande loonperiode 7 / 1 juli 2019 met 1%

Met ingang van loonperiode 7 (bij vierwekelijkse betaling) of per 1 juli (bij maand betaling) worden de lonen met 1% verhoogd. De wetgever heeft bepaald dat werknemers van 21 jaar vanaf 1 juli 2019 recht hebben op 100% van het wettelijk minimumloon (wml). Ondanks de cao-verhoging komt het loon voor deze werknemers in de loongroepen 1 en 2 onder het wml uit. Daarom ontvangen zij met ingang van 1 juli 2019 het wml.

Klik hier voor de loontabellen ingaande loonperiode 7 / 1 juli 2019, inclusief de lonen voor vakantiekrachten.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Hermien Dautzenberg, Julian de Corte & Evelyne Simons

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie